fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Cách rà soát hợp đồng nhanh, chuẩn

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế ngày nay, các giao dịch trong các lĩnh vực dân sự và thương mại ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Hợp đồng đóng vai trò quan trọng, là cơ sở để các bên thực hiện những cam kết đã được đưa ra và đồng thời là căn cứ để giải quyết các tranh chấp khi phát sinh. Theo đó mà việc rà soát hợp đồng có ý nghĩa quan trọng. Dưới đây là nội dung giới thiệu của Học viện đào tạo pháp chế ICA về khóa học đào tạo cách rà soát hợp đồng chuẩn, mời bạn theo dõi.

Rà soát hợp đồng là gì?

Việc rà soát hợp đồng là quá trình điều tra, xem xét, đánh giá mọi nội dung các điều khoản trong hợp đồng, nhằm phát hiện các rủi ro pháp lý hoặc đưa ra các giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng, giúp đảm bảo và cân nhắc quyền lợi của tất cả các bên trong hợp đồng.

Tại sao cần rà soát hợp đồng?

Trong quá trình soạn thảo hợp đồng, khi không có sự thiện chí, bên thực hiện thường áp đặt những điều khoản bất lợi cho bên còn lại và xây dựng nội dung có lợi cho chính mình. Đặc biệt đối với những hợp đồng phức tạp và dài, thường xảy ra tình trạng các điều khoản trong hợp đồng mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu không được rà soát và đối chiếu kỹ, khi thực hiện, hợp đồng có nguy cơ bị một phần hoặc toàn bộ trở nên vô hiệu. Việc yêu cầu sự rà soát từ một luật sư về các điều khoản trong hợp đồng sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả thực hiện khi các bên đã ký kết. Dưới đây là những lợi ích cơ bản khi bạn yêu cầu luật sư rà soát hợp đồng:

+ Bằng cách yêu cầu Luật sư rà soát hợp đồng, bạn sẽ đảm bảo rằng nội dung hợp đồng được chính xác và bảo vệ quyền lợi của bạn một cách tối đa.

Hợp đồng, như một giao dịch dân sự, cần phải đáp ứng những điều kiện cụ thể để có hiệu lực thực thi. Tuy nhiên, không phải hợp đồng nào cũng đáp ứng được các yêu cầu đó. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng của mình, luật sư sẽ giúp bạn nhận ra những rủi ro tiềm ẩn mà người không chuyên không thể nhận biết. Ví dụ, trong trường hợp hiện nay khi doanh nghiệp có thể có nhiều hơn một người đại diện pháp luật, khi ký kết hợp đồng, người ký kết từ phía đối tác của bạn có thể không có thẩm quyền. Do đó, bạn cần kiểm tra tính hợp pháp của chủ thể ký kết để tránh tình huống người ký kết không có thẩm quyền dẫn đến vô hiệu hợp đồng.

Ngoài ra, trong hợp đồng, các nội dung như thời hạn chấm dứt hợp đồng, trường hợp một bên được phép chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương, hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng vi phạm pháp luật, mức đền bù hợp đồng, cơ quan giải quyết tranh chấp, điều khoản bảo mật… thường gây tranh cãi. Vì vậy, việc thuê luật sư để rà soát lại hợp đồng là một bước cần thiết để đảm bảo quyền lợi của bạn trong tương lai.

+ Nếu có Luật sư rà soát, hợp đồng sẽ được xây dựng một cách logic, hài hòa và phù hợp.

Hợp đồng cần phải được quy định rõ ràng, đặc biệt là không được có mâu thuẫn giữa các nội dung của các điều khoản. Khi có sự mâu thuẫn trong việc quy định các điều khoản, có thể dẫn đến việc các bên có thể thực hiện các hành vi gây thiệt hại cho bên kia mà không bị xử lý hoặc các bên có thể thực hiện các công việc trái ngược nhau. Do đó, việc luật sư rà soát hợp đồng sẽ giới hạn mức độ lỗ hổng có thể xảy ra trong hợp đồng và tránh thiệt hại

Kỹ năng rà soát hợp đồng

 • Theo dõi các thay đổi: Luật sư theo dõi và ghi nhận mọi thay đổi trong tài liệu, bao gồm các sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các điều khoản, để đảm bảo tài liệu luôn cập nhật và phù hợp với yêu cầu và cam kết của các bên.
 • Kiểm tra sự chính xác: Luật sư xác minh tính chính xác của các thông tin và số liệu trong tài liệu đảm bảo rằng mọi chi tiết được ghi lại đúng và không có sai sót.
 • Bảo vệ sự bảo mật: Luật sư đảm bảo rằng tài liệu được xử lý một cách an toàn và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin. Điều này bao gồm việc xác minh và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc rò rỉ thông tin.
 • Kiểm tra định dạng các bản thảo: Luật sư đảm bảo rằng định dạng và bố cục của các bản thảo tài liệu tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn ngành, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và dễ đọc của tài liệu.
 • Đảm bảo các điều chỉnh được lưu lại và đánh dấu: Luật sư đảm bảo rằng mọi điều chỉnh và sửa đổi được lưu lại một cách rõ ràng và đánh dấu đúng, để tiện cho việc theo dõi và thẩm định trong quá trình xem xét tài liệu.
Cách rà soát hợp đồng nhanh, chuẩn

Cách rà soát hợp đồng

Bước 1: Xác định loại hợp đồng/đối tượng hợp đồng

Để xác định loại hợp đồng, bạn có thể dựa vào tên của hợp đồng và đối tượng, nội dung hợp đồng ở phần đầu tiên của hợp đồng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang tính tương đối vì có những hợp đồng có cách đặt tên không phù hợp. Do đó, không phải lúc nào dựa vào tên hợp đồng cũng có thể xác định được loại hợp đồng.

Bước 2: Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh

Tiến hành rà soát hợp đồng là tổng hợp các cơ sở pháp lý điều chỉnh loại hợp đồng/đối tượng hợp đồng đó. Điều này giúp đảm bảo việc tổng hợp đầy đủ các cơ sở pháp lý liên quan. Bạn cũng nên lắng nghe ý kiến của khách hàng để nắm bắt các nội dung cơ bản liên quan đến giao dịch trong hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra về hình thức và hiệu lực của hợp đồng

Trước khi đọc hết bản hợp đồng dài, bạn cần kiểm tra hình thức hợp đồng và hiệu lực của nó. Hình thức hợp đồng có thể là lời nói, hành vi hoặc văn bản, tùy thuộc vào loại hợp đồng đã xác định ở Bước 1. Hiệu lực của hợp đồng liên quan đến chủ thể xác lập hợp đồng, mục đích và nội dung của hợp đồng.

Bước 4: Kiểm tra các điều khoản khung của hợp đồng

Một số hợp đồng bắt buộc phải có các điều khoản theo quy định của pháp luật. Ví dụ như Hợp đồng chuyển giao công nghiệp hay ví dụ như hợp đồng hợp tác. Dựa theo quy định của Luật, bạn có thể xác định các điều khoản cơ bản mà hợp đồng cần phải có. Việc kiểm tra các điều khoản khung của hợp đồng sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Nếu có quy định về điều khoản cần có, hợp đồng phải tuân thủ. Ngoài ra, cần xem xét các điều khoản phổ biến như điều khoản về bất khả kháng, tạm ngừng, chấm dứt hợp đồng, luật áp dụng và giải quyết tranh chấp.

Bước 5: Rà soát chi tiết từng điều khoản của hợp đồng

Trong quá trình rà soát chi tiết nội dung hợp đồng, hãy tập trung và lưu ý từng nội dung, kết nối chúng với nhau. Cần xem xét những quy định của luật liên quan đến vấn đề đó, xem liệu thoả thuận của các bên có phù hợp hay vi phạm quy định nào không. Cần đảm bảo rằng thoả thuận đảm bảo quyền lợi cho các bên và có thể thực thi được trên thực tế. Cũng cần kết hợp kiểm tra lỗi chính tả và định dạng văn bản cho đẹp và chuẩn.

Những lưu ý khi rà soát hợp đồng

Dưới đây là những lưu ý cần biết khi rà soát hợp đồng:

Lưu ý về việc xác định tư cách chủ thể

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cần lưu ý các thông tin sau: Tên, Trụ sở, Giấy phép thành lập và người đại diện. Các thông tin này phải được ghi chính xác theo Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp. Trước khi đàm phán và ký kết hợp đồng, các bên nên xuất trình và kiểm tra các văn bản, thông tin này để đảm bảo rằng hợp đồng được ký kết đúng theo thẩm quyền.

Đối với cá nhân, cần lưu ý các thông tin sau: Tên, số chứng minh thư và địa chỉ thường trú. Các thông tin này phải được ghi chính xác theo chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc hộ khẩu. Cũng cần kiểm tra các thông tin này trước khi ký kết hợp đồng.

Lưu ý về tên hợp đồng

Tên gọi hợp đồng thường được xác định bằng cách kết hợp tên loại hợp đồng với tên hàng hóa hoặc dịch vụ.

Lưu ý về nội dung và điều khoản hợp đồng

 • Căn cứ ký kết hợp đồng: Hợp đồng thường căn cứ vào các văn bản pháp luật điều chỉnh, văn bản ủy quyền, nhu cầu và khả năng của các bên. Cần lựa chọn văn bản pháp luật cụ thể để điều chỉnh hợp đồng. Các thoả thuận về văn bản pháp luật cần được xác nhận có hiệu lực.
 • Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực khi cả hai bên hoàn thành việc ký kết hợp đồng và không có thỏa thuận khác về hiệu lực. Có thể công chứng, chứng thực hợp đồng theo quy định của pháp luật. Người ký hợp đồng cần có thẩm quyền ký.
 • Điều khoản chấm dứt và gia hạn: Cần hiểu rõ và chính xác về các điều khoản chấm dứt và gia hạn hợp đồng.
 • Ngôn ngữ rõ ràng, không gây nhầm lẫn: Cần đảm bảo hiểu rõ các khái niệm và phần giải thích từ ngữ. Không sử dụng các từ ngữ dễ gây hiểu nhầm về bản chất sự việc. Cần trình bày các điều khoản, nội dung hợp đồng một cách rõ ràng.
 • Không có không gian trống: Cần trình bày các điều khoản, nội dung hợp đồng logic, không để lại khoảng trống, dòng trống hoặc đoạn trống trước khi ký hợp đồng cuối cùng.
 • Điều khoản mặc định: Cần đảm bảo các điều khoản mặc định và các vùng loại trừ nghĩa vụ.
 • Ngày và thời hạn quan trọng: Cần kiểm soát tất cả các thời điểm và đối tượng dịch vụ được liệt kê phù hợp với thỏa thuận hợp đồng.
 • Điều khoản công việc: Cần nêu rõ các điều khoản công việc, bao gồm cách thức thực hiện, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của người trực tiếp thực hiện công việc và kết quả sau khi thực hiện dịch vụ.
 • Điều khoản chất lượng: Cần đảm bảo các điều khoản về chất lượng dịch vụ, hàng hóa, quy cách sản phẩm được nêu rõ trong hợp đồng. Nếu hai bên có thỏa thuận khác về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, cần nêu rõ trong hợp đồng.
 • Điều khoản số lượng: Cần thống nhất về quy định cụ thể về cách xác định số lượng và đơn vị đo lường.
 • Điều khoản giá cả: Cần nêu rõ điều khoản về đơn giá, bao gồm giá xác định hoặc phương thức xác định giá trong hợp đồng.
 • Điều khoản thanh toán: Cần nêu rõ cách thức và phương thức thanh toán trong hợp đồng. Lưu ý về việc thanh toán giữa các cá nhân, tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam chỉ được sử dụng đồng tiền Việt Nam.
 • Điều khoản phạt vi phạm: Hai bên tự thỏa thuận và lựa chọn các điều khoản phạt vi phạm, chế tài xử lý vi phạm và nêu trong hợp đồng. Mức phạt có thể được ấn định cụ thể hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng vi phạm.
 • Điều khoản bất khả kháng: Cần đề cập đến các sự kiện bất khả kháng như các sự kiện thiên nhiên, chính trị xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp bên nào vi phạm hợp đồng do gặp sự kiện bất khả kháng, pháp luật không buộc phải chịu trách nhiệm về tài sản và không bị phạt vi phạm hoặc phải bồi thường thiệt hại.
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp: Hai bên tự nguyện thỏa thuận lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Trọng tài hay Tòa án phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
 • Đọc kỹ và phân tích từng điều khoản trong hợp đồng là một bước quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp không gặp rủi ro không cần thiết. Khi soạn thảo và rà soát hợp đồng, doanh nghiệp nên cân nhắc và tham khảo những lưu ý trên để đảm bảo quyền lợi tối đa cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngoài ra lựa chọn pháp luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp cũng là một cái lưu ý quan trọng.

Khóa học đào tạo cách rà soát hợp đồng chuẩn tại ICA

Học viện đào tạo pháp chế ICA với những luật sư có kinh nghiệm lâu năm, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng toàn diện cũng như tư vấn về việc tiến hành rà soát hợp đồng. Chúng tôi đảm nhận mọi giai đoạn từ việc xem xét điều kiện hợp đồng cho đến thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các luật sư và chuyên gia hợp đồng có nhiều kinh nghiệm trong việc rà soát hợp đồng, đảm bảo rằng bạn có thể tin tưởng vào sự am hiểu và sâu sắc của chúng tôi về mọi khía cạnh của hợp đồng trong từng lĩnh vực.

Thay vì tham gia khoá học thông qua việc xem video đã được quay sẵn, học viên sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua cuộc gọi video. Thời gian học linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp. Đội ngũ giảng dạy đầy đủ gồm cả luật sư và chuyên gia về Pháp chế doanh nghiệp, với sự hiểu biết tường tận và sâu sắc về lĩnh vực doanh nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế.

Những lợi ích khi tham gia khóa học của học viện pháp chế ICA:

 • Giảng viên của chúng tôi có kinh nghiệm và là giám đốc pháp chế tại các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu như Vingroup, BRG, Viettel, TpBank, F88 và nhiều hơn nữa.
 • Tài liệu nội bộ của chúng tôi được tổng hợp từ những giảng viên đang hoạt động và đào tạo tại các tập đoàn lớn. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận đào tạo. T
 • rong quá trình làm việc, bạn sẽ nhận được sự trợ giúp trực tiếp từ giảng viên.
 • Bạn cũng có thể tham gia cộng đồng học viên pháp chế của ICA để chia sẻ và học hỏi từ những người khác.
 • Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm và giới thiệu việc làm phù hợp trong hệ sinh thái gồm 1000 doanh nghiệp tìm kiếm pháp chế.
 • Hơn nữa, chúng tôi cung cấp ưu đãi về chi phí khi bạn tham gia các khóa học nâng cao trong tương lai.

Thông tin đăng ký khóa học đào tạo rà soát hợp đồng

Học viên có thể liên hệ tìm hiểu thông tin tại các nền tảng số của Học viện pháp chế ICA bao gồm:

Câu hỏi thường gặp:

Những lưu ý quan trọng khi rà soát hợp đồng?

Thứ nhất, các điều khoản trong hợp đồng phải đúng quy định. Vì nếu trái luật thì vô hiệu.
Muốn xác định được luật áp dụng thì phải xem đối tượng của hợp đồng là cái gì
Thứ hai là xác định chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng
Thứ 3 là hình thức của hợp đồng, thời điểm có hiệu lực, thời điểm kết thúc, hình thức gia hạn, các điều khoản chung. Ngoài ra, lựa chọn pháp luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp cũng là một cái lưu ý.

Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng được hiểu là như thế nào?

Những điều khoản cơ bản là những điều khoản không thể thiếu trong mỗi loại hợp đồng. Nếu không thể đạt được sự đồng ý về những điều khoản này, hợp đồng sẽ không thể được thành lập. Các điều khoản cơ bản này được coi là cốt lõi của hợp đồng, đề cập đến đối tượng của hợp đồng. Chúng xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng và nếu không đạt được sự thỏa thuận về những điều này, hợp đồng sẽ không thể thành lập. Điều khoản cơ bản có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất của từng loại hợp đồng hoặc do quy định của pháp luật.
Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất của từng loại hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Tùy theo từng loại hợp đồng, các điều khoản cơ bản có thể liên quan đến đối tượng, giá cả, địa điểm…

5/5 - (6 bình chọn)

26 comments on “Cách rà soát hợp đồng nhanh, chuẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết