fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Trên thực tế, khi các tác giả hoàn thành tác phẩm của mình, họ thường không thể tự xuất bản mà phải thông qua một nhà xuất bản. Do đó, các tác giả ký kết thỏa thuận cấp phép bản quyền với nhà xuất bản để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ hoặc bản quyền liên quan đến tác phẩm. Tuy nhiên, việc chuyển giao tài sản trí tuệ cũng đặt ra nhiều yêu cầu liên quan đến căn cứ, điều kiện, trình tự, nội dung chuyển giao mà mỗi cá nhân, tổ chức phải thực hiện đầy đủ, chính xác trong quá trình chuyển giao. Mời bạn đọc tham khảo hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Thứ nhất, hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan liên quan đến quyền nhân thân và quyền kinh tế.

Nếu đối tượng của hợp đồng dân sự chỉ có thể là hàng hóa, tác phẩm thì đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và các quyền lân cận còn có các quyền nhân thân với tư cách là đối tượng của nó. Thông thường, quyền nhân thân này là quyền nhân thân gắn liền với tài sản và có thể chuyển giao theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quyền nhân thân là một chủ thể rất hạn chế và chỉ một số quyền nhân thân do pháp luật quy định mới được giao kết.

Thứ hai, hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là hợp đồng chuyển giao quyền tài sản:

Khi các bên thỏa thuận chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì bên chuyển nhượng chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền tinh thần, quyền kinh tế cho bên được chuyển nhượng. Vì vậy, khách thể của hợp đồng, khách thể của hợp đồng là những quyền năng có tính chất phi vật chất nên chuyển giao ở đây được hiểu là chuyển giao hợp pháp.

Bên nhận chuyển nhượng có quyền sở hữu đối với đối tượng của hợp đồng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ thời điểm các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Cũng kể từ thời điểm chuyển nhượng này, bên chuyển nhượng không còn là chủ sở hữu đối với các quyền được chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng không có quyền sử dụng hay định đoạt các quyền này.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Thỏa thuận chuyển nhượng quyền tác giả phải được lập thành văn bản và có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Họ, tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển giao: cơ sở pháp lý cần thiết để chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Giá cả và phương thức thanh toán: Giá chuyển nhượng hoàn toàn do các bên thỏa thuận. Ngoài thỏa thuận về giá cả, các bên trong hợp đồng còn có thể thỏa thuận về phương thức thanh toán, tức là cách thức thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng: Các bên có thể thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ liên quan đến đối tượng của hợp đồng, liên quan đến giá cả, phương thức thanh toán, phạm vi hợp đồng, v.v. Quyền và nghĩa vụ đã thoả thuận là cơ sở để xác định các bên đã thực hiện đúng hợp đồng hay chưa.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Quyền và nghĩa vụ của các bên theo Hợp đồng này phát sinh từ thời điểm Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực. Các bên trong hợp đồng phải tuân theo những gì đã ký kết, nếu bên nào vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng có thể bao gồm phạt vi phạm hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại hoặc hai bên có thể thỏa thuận cả phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại.

Cách điền thông tin hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Khi điền thông tin, rà soát hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bạn cần lưu ý:

 • Cho biết người nộp đơn là tác giả, chủ sở hữu hoặc người thừa kế, hoặc người được ủy quyền.
 • Cho biết việc truyền tới tác giả hoặc chủ sở hữu bản quyền.
 • Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả phải thể hiện rõ bản chất của tác phẩm theo quy định tại Mục 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019.
 • Nếu tác phẩm đã được xuất bản, ghi rõ ngày xuất bản. Nếu tác phẩm chưa được xuất bản, hãy nhập chưa được xuất bản.
 • Cho biết hình thức phân phối bản sao của tác phẩm. B. XUẤT BẢN, GHI VOICE, QUAY VIDEO.
 • Sơ lược nội dung chính của tác phẩm.
 • Cung cấp đầy đủ chi tiết tác giả và đồng tác giả.
 • Thông tin chi tiết về chủ sở hữu và đồng sở hữu.
 • Xác định cá nhân hoặc tổ chức sở hữu tác phẩm được tạo ra, cơ quan hoặc tổ chức phân bổ phí cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức và tác giả có hợp đồng sáng tạo. hoặc thỏa thuận chuyển nhượng hoặc thừa kế bản quyền.
 • Cuối cùng ghi đầy đủ họ, tên, chức danh và đóng dấu.

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả được quy định như thế nào?

Để bảo vệ lợi ích của các bên và đảm bảo tính độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, pháp luật quy định các thỏa thuận này phải được lập thành văn bản. Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên, biểu mẫu này có thể là tài liệu thông thường hoặc tài liệu được công chứng và chứng nhận

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là gì?

Đối tượng của hợp đồng là quyền nhân thân và tài sản. Nói chung, quyền nhân thân này là quyền nhân thân gắn liền với tài sản và có thể chuyển giao hợp pháp. Tuy nhiên, quyền nhân thân là một chủ đề rất hạn chế và chỉ một số quyền nhân thân được pháp luật quy định mới có thể là đối tượng của Thỏa thuận này.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết