fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Bạn cần tìm hiểu các quy định của pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh, hình thức của hợp đồng, nội dung các điều khoản trong hợp đồng, hình thức ký kết hợp đồng, các chi phí phát sinh trong quá trình soạn thảo hợp đồng hay các phụ lục phát sinh trong quá trình thực hiện của hợp đồng hợp tác thương mại. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm mục đích hợp tác kinh doanh để phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Là hình thức đầu tư trực tiếp, linh hoạt và hiệu quả đầu tiên, được các nhà đầu tư cũng như luật pháp các nước trên thế giới thừa nhận. Mời bạn đọc tham khảo mà Học viện đào tạo pháp chế ICA đề cập dưới đây.

Tải xuống mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nội dung mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Bộ luật Dân sự không quy định nội dung của hợp đồng BCC nhưng Luật Đầu tư 2020 quy định hợp đồng BCC cần bao gồm các nội dung chính sau:

Tên, địa chỉ và người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng. Địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án.

Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư của công ty;

Đóng góp của các bên và phân bổ kết quả Đầu tư doanh nghiệp giữa các bên.

  • Các bên đồng ý đóng góp của mỗi bên về tiền bạc, bất động sản, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, công sức, v.v.
  • Lưu ý: Khi thỏa thuận quyền sở hữu nhà đất cần tuân thủ các quy định của luật đất đai.
  • Tương tự, khi cung cấp vốn bằng nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ, họ phải tuân thủ luật sở hữu trí tuệ.
  • Các bên thỏa thuận về tỷ lệ, thời hạn và hình thức góp vốn của mỗi thành viên trong hợp đồng hợp tác doanh nghiệp.
  • Việc quản lý phần vốn góp có thể do ban quản lý hoặc do các bên tự thỏa thuận về quyền của mỗi bên đối với tài sản góp vốn.
  • Thỏa thuận rõ ràng các chi phí mà một bên phát sinh trước trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh có được tính vào phần vốn góp hay không.

Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Các bên trong hợp đồng BCC có thể dựa vào ý chí, ý chí của mỗi bên, căn cứ vào nội dung chủ yếu của hợp đồng được pháp điển hóa và các quy định của pháp luật dân sự để thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng.

Ưu điểm và nhược điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

a. Ưu điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Không mất thời gian thành lập pháp nhân mới, không cần đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới: giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí và nhanh chóng hiện thực hóa lợi nhuận.

Các bên chia sẻ lợi ích, nghĩa vụ và rủi ro khi hợp tác kinh doanh linh hoạt trong vấn đề đầu tư.

Các bên có thể phát huy thế mạnh của nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ví dụ, các nhà đầu tư trong nước giúp các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng trong môi trường cạnh tranh. Mặt khác, nhà đầu tư nước ngoài có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong nước về kỹ thuật, công nghệ hiện đại, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, tài chính… sẽ thúc đẩy hiệu quả hợp tác và phát triển cho các bên.

Khi thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh, các bên vẫn giữ tư cách pháp nhân của mình với tư cách là một bên tham gia hợp tác. Điều này tạo ra sự bình đẳng giữa các bên, không có bên nào quá phụ thuộc vào bên kia.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

b. Nhược điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Do không phải thành lập pháp nhân mới, không có con dấu chung, không có người đại diện theo pháp luật chung… nên các bên khó ký kết hợp đồng với bên thứ ba.

Việc sử dụng pháp nhân của một bên để thực hiện dự án dễ làm tăng trách nhiệm (hoặc quyền hạn) của bên đó, đồng thời gây khó khăn cho việc tách bạch giữa quản lý doanh thu, nghĩa vụ thuế, v.v.

Nếu không có sự hiểu biết thấu đáo về năng lực tài chính, thương mại, kỹ thuật, chuyên môn của nhau và không có cơ chế phòng ngừa rủi ro hiệu quả thì khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, hợp đồng dễ bị đình chỉ hoặc chấm dứt.…

Hợp đồng hợp tác kinh doanh không phù hợp với các dự án có thời hạn tương đối dài, phức tạp, yêu cầu huy động vốn, quản lý kinh doanh chặt chẽ, v.v.

Lưu ý khi soạn hợp đồng hợp tác kinh doanh

Vì hợp đồng hợp tác kinh doanh là sự thể hiện của một hình thức kinh doanh mở đối với các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Vì vậy, quyền lợi của mỗi bên có được bảo đảm hay không phụ thuộc vào tầm nhìn xa của bên đó và dự đoán các tình huống có thể xảy ra đối với mình. Cần lưu ý rằng:

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải luôn được đưa vào hợp đồng. nếu sau khi hợp đồng được ký kết thì phát sinh điều kiện giữa các bên thì điều kiện này phải được lập thành văn bản có chữ ký của các bên hoặc phụ lục không tách rời hợp đồng hợp tác kinh doanh. Điều này rất quan trọng và là cơ sở để chứng minh có xảy ra tranh chấp hay không, đặc biệt là những tranh chấp liên quan đến bên thứ ba.

Trách nhiệm của các bên được xác định theo tỷ lệ phần trăm và được thỏa thuận trong hợp đồng hoặc nếu không có quy định thì sẽ chia đều theo nghĩa chịu trách nhiệm vô hạn đối với phần vốn góp theo hợp đồng hợp tác thương mại nhưng chịu trách nhiệm hữu hạn trong tài sản của từng pháp nhân.

Lưu ý: Thuế thu nhập của hoạt động hợp tác kinh doanh cần được các bên thỏa thuận rõ ràng. Vai trò quản lý, vận hành, sản xuất, trách nhiệm và phạm vi công việc của mỗi bên cần được thống nhất rõ ràng, tránh trùng lặp.

Câu hỏi thường gặp

Ngôn ngữ của hợp đồng hợp tác kinh doanh?

Hợp đồng phải được lập bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Nếu bạn sử dụng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì hợp đồng cần ghi rõ ngôn ngữ nào được ưu tiên sử dụng khi có sự khác biệt về cách diễn đạt giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài

Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh?

Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước tuân theo quy định của pháp luật dân sự.
Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của luật này.
Các bên trong hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng điều phối do các bên thỏa thuận.
Lưu ý: Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải được lập thành văn bản.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết