fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời gắn liền với sự phát triển của các làng nghề thủ công truyền thống và sản xuất nông nghiệp. Hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay ngày càng đa dạng, phong phú kéo theo sự ra đời của nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Một công ty mới ra đời. Tuy nhiên, để được đào tạo và tuyển sinh, các cơ sở GDNN, trường đại học và doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN. Bạn đọc có thể tham khảo quá trình xin giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bài viết dưới đây nhé!

Tải xuống đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đối với đào tạo trình độ sơ cấp

Tổ chức, doanh nghiệp GDNN được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN cấp 1 nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo cơ bản. Phòng học lý thuyết, phòng ở, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy phải có diện tích bình quân mỗi phòng học ít nhất là 0,4 mét vuông.

Đăng ký chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với từng nghề và xây dựng, thẩm định, xuất bản theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và phúc lợi.

Chúng tôi có đội ngũ giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giáo dục theo yêu cầu của pháp luật. Xác minh rằng tỷ lệ giữa học sinh và giáo viên được chuyển đổi tối đa là 25 mỗi học sinh. Có giáo viên chuyên trách làm công tác chuyên môn trong cơ sở đào tạo

Đối với đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng

Cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp và trình độ đại học. Trường trung cấp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ đại học. sau đây:

Các ngành, nghề đăng ký dạy nghề thuộc danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp và trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Phù hợp với cơ cấu ngành, nghề, trình độ học vấn, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các Bộ, ngành và địa phương.

Trường hợp tên khoa đào tạo, nghề đào tạo không có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Phúc lợi ban hành thì các trường trung cấp, cao đẳng, đại học phải: Đưa ra cơ sở khoa học cho lĩnh vực đào tạo mới hoặc trình ngành nghề đào tạo mới. Tạo một mô tả bộ phận hoặc nghề nghiệp và phân tích công việc của bộ phận hoặc nghề nghiệp đó.

Hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo:

Cơ sở dạy nghề phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, phạm vi và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về phòng học: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có lớp học, phòng thí nghiệm, phòng, xưởng thực hành, thực tập; Cơ sở sản xuất thực nghiệm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình đào tạo và chuẩn đào tạo của từng ngành, nghề. Khu giáo dục lý thuyết. Phòng thực hành, nhà xưởng dùng cho học tập, giảng dạy bình quân mỗi phòng học tối thiểu 5,5m2.

Yêu cầu về trang thiết bị tập luyện: Cơ sở dạy nghề phải có đủ trang thiết bị đào tạo cho từng khoa, nghề đào tạo đáp ứng danh mục, tiêu chuẩn trang thiết bị tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Phúc lợi quy định. Trừ trường hợp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã công bố danh mục nghề, nghiệp vụ đăng ký dạy nghề và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì thiết bị đào tạo thực hiện theo giá trị quy định. Các chương trình đào tạo và đào tạo của chúng tôi tương ứng với các ngành hoặc nghề đã đăng ký

Giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngoài ra, cần đáp ứng thêm điều kiện sau:

Sở hữu thư viện phần mềm và thiết bị mượn, tra cứu, nghiên cứu tài liệu. Chúng tôi có đầy đủ nguồn, tài liệu sách, giáo trình, bài giảng học phần, tín chỉ, học phần, giáo trình và các tài liệu liên quan để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của bạn đọc.

Đảm bảo đủ diện tích làm việc, diện tích quản lý và trụ sở chính, bảo đảm cơ cấu tổ chức các phòng, ban, bộ môn chuyên môn, tối thiểu 06m2/người đối với bậc trung học và 08m2/người đối với bậc đại học Đảm bảo diện tích.

Ngoài các công trình liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí còn có các công trình y tế phục vụ đắc lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và sinh viên.

Mỗi nghề đăng ký có chương trình và giáo trình đào tạo hoàn chỉnh, được xây dựng, đánh giá và công bố theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Phúc lợi.

Điều kiện bố trí giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý trong cơ sở GDNN:

Đủ đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo. Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực giáo dục. Đảm bảo thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo

Quy trình xin giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

Nộp đơn đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu 01 về Tổng cục dạy nghề.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề xem xét các điều kiện bảo đảm hoạt động dạy nghề và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định. Mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này. Nếu quá 05 ngày làm việc mà Giấy chứng nhận không được cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Bộ Giáo dục nghề nghiệp gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Một tổ chức tổ chức các hoạt động đào tạo nghề cho các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học để quản lý cộng đồng của họ.

Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp:

Gửi Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề theo Mẫu số 01 đến Bộ Lao động – Thương binh và Phúc lợi nơi cơ quan đặt trụ sở chính. Trường hợp đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu, cơ sở đào tạo ngoài cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính thì gửi Mẫu 01 Bộ hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong khuôn viên của phân hiệu và các địa điểm đào tạo khác của cơ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận điều kiện bảo đảm biện pháp dạy nghề và cấp Giấy xác nhận đăng ký biện pháp dạy nghề. Biện pháp dạy nghề theo Mẫu của Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi bản sao Giấy đăng ký hoạt động đào tạo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc về ai?

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho trường trung cấp, trung tâm dạy nghề và doanh nghiệp.

Công ty có được xin giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hay không?

Trung tâm Dạy nghề là một trong các cơ sở GDNN nhưng hiện nay theo quy định không chỉ các trung tâm hoạt động để thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cơ bản (được gọi là dạy nghề), mà còn có các doanh nghiệp và cơ sở khác đang hoạt động và có đầy đủ năng lực. Nếu một số điều kiện được đáp ứng, các hoạt động giáo dục chuyên biệt cũng có thể được thực hiện. Do đó, nếu tổ chức, doanh nghiệp muốn dạy nghề cơ bản và cấp chứng chỉ trường cơ sở thì không cần thành lập trung tâm dạy nghề mà chỉ cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Ở trình độ cơ bản của nghề mình dạy, họ có thể đào tạo, đăng ký và cấp chứng chỉ cho học viên. Tổ chức, doanh nghiệp khi xin cấp giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề phải xác nhận điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề và tiến hành các thủ tục.

5/5 - (1 bình chọn)

1 comments on “Xin giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết