fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép lữ hành

Ngày càng có nhiều công ty đầu tư vào ngành du lịch. Các doanh nghiệp không chỉ cần quan tâm đến khả năng, chất lượng cung cấp dịch vụ mà còn phải quan tâm đến các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động này, chẳng hạn như thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Giấy phép lữ hành nội địa là giấy phép được cấp cho công ty, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch nội địa. Điều này đảm bảo rằng các công ty tuân thủ các quy định và điều kiện liên quan đến việc tổ chức và cung cấp dịch vụ du lịch tại một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ hướng dẫn xin giấy phép lữ hành, bạn đọc tham khảo nhé!

Tải xuống văn bản đề nghị cấp giấy phép lữ hành

Điều kiện cấp giấy phép lữ hành

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Điều 31 Luật Du lịch 2017 như sau:

Điều kiện đối với công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Là công ty được thành lập theo Luật công ty;
 • Tiền ký quỹ cho công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;
 • Người đứng đầu công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành phải có trình độ trung cấp chuyên ngành du lịch trở lên; Nếu là người tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành khác thì phải có Chứng chỉ điều hành du lịch nội địa.

Điều khoản dành cho công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Là công ty được thành lập theo Luật công ty;
 • Tiền ký quỹ cho công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;
 • Người chịu trách nhiệm kinh doanh dịch vụ lữ hành phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch; Nếu là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ quản trị du lịch quốc tế.

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 31 Luật Du lịch 2017 sẽ được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Để có được Giấy phép Dịch vụ Lữ hành Quốc tế, bạn phải đáp ứng các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều 31 của Đạo luật Du lịch 2017.

Lệ phí xét cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa thực hiện theo quy định của pháp luật về lệ phí.

Chính phủ nên quy định chi tiết về tiền đặt cọc cho các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch theo Điều 3 của Luật Du lịch 2017.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm. Nội dung đào tạo, xúc tiến, thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý du lịch nội địa và kinh doanh du lịch quốc tế.

Xin giấy phép lữ hành

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Các bước xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa theo Mục 32 Luật Du lịch 2017 như sau:

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định theo Mẫu 04 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Biên lai ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và người đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao Văn bằng hoặc chứng chỉ của Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành theo Điều 31 Khoản 1 c Luật Du lịch 2017.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa được quy định như sau:

 • Công ty xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải nộp 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch chuyên nghiệp nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm tra và cấp giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa cho công ty. Mọi sự từ chối phải được thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
 • Mẫu Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Để xin giấy phép hoạt động dịch vụ lữ hành quốc tế theo Điều 33 của Luật Du lịch 2017:

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Biên lai ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao Văn bằng hoặc Chứng chỉ Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành theo Điều 31Luật Du lịch 2017.
 • Bản sao có chứng thực quyết định tuyển dụng hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và người chịu trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

 • Công ty xin giấy phép kinh doanh lữ hành nước ngoài phải nộp một loạt hồ sơ cho Tổng cục Du lịch Việt Nam.
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch phải xem xét, cấp giấy phép cho công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh. nơi công ty đặt trụ sở chính. Mọi sự từ chối phải được thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải quyết đơn xin giấy phép lữ hành là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 32 Khoản 2 và Điều 33 Khoản 2 Luật Du lịch, thời hạn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành là 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan thanh toán.

Phí, lệ phí thực hiện đơn xin giấy phép lữ hành là bao lâu?

Khi đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy phép theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BTC về phí thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. giấy phép. kinh tế, du lịch trong nước. Đánh giá và cấp thẻ hướng dẫn viên. Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty lữ hành nước ngoài tại Việt Nam.
Phí thẩm định như sau: 3.000.000 đ/giấy phép.
Lệ phí: 3.000.000 đ/giấy phép.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết