fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thời hạn của hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng mượn tài sản như mượn nhà, mượn đất, mượn xe… là một hợp đồng dân sự nói chung, trong đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn trong một thời hạn nhất định mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đạt được. Trong hợp này việc thoả thuận về thời hạn của hợp đồng mượn tài sản là vô cùng quan trọng bởi nếu không có điều khoản về thời hạn trả thì bên cho mượn sẽ rất khó để lấy lại tài sản nếu bên mượn không chịu trả. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm về vấn đề này trong bài viết của Học viện đào tạp pháp chế ICA nhé.

Hợp đồng mượn tài sản là gì?

Theo quy định tại Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng vay mua bất động sản được xác định như sau:

Hợp đồng mượn bất động sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn mà không phải trả tiền trong một thời hạn xác định và bên mượn phải trả lại tài sản khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã xác định.

Do đó, hợp đồng cho vay bất động sản là một hợp đồng giữa các bên, theo đó bên cho vay cung cấp tài sản cho bên vay trong một khoảng thời gian xác định mà bên vay không phải trả tiền, và bên vay phải trả lại tài sản trước thời hạn.

Đối tượng của hợp đồng mượn tài sản

Một hợp đồng cho vay có thể bị chấm dứt đối với tất cả các tài sản không tiêu hao.

Trong hợp đồng vay mua bất động sản, đối tượng của hợp đồng là một hoặc nhiều bất động sản. Thuật ngữ tài sản phải được hiểu cụ thể là vật có thật, bất động sản, có thể được sử dụng vì lợi ích của bên vay. Đối tượng của hợp đồng phải là vật cụ thể, vật không tiêu hao được. Khi kết thúc hợp đồng, bên vay phải trả lại tài sản theo tình trạng ban đầu. nếu gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.

Thời hạn của hợp đồng mượn tài sản

Đặc điểm pháp lí của hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng cho mượn bất động sản là một hợp đồng không có đền bù. Bên mượn có quyền sử dụng tài sản của bên cho mượn mà không phải trả tiền sử dụng tài sản đó.

Một thỏa thuận cho vay bất động sản là một thỏa thuận một bên. Người cho vay bất động sản có quyền yêu cầu bên vay trả lại tài sản đã cho mượn khi đến hạn hoặc mục tiêu cho vay đã đạt được. Bên mượn có nghĩa vụ trả lại tài sản mượn theo yêu cầu của bên cho thuê. Một thỏa thuận cho vay bất động sản là một hợp đồng thực sự. Quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh khi tài sản được chuyển giao cho bên vay

Đối tượng của hợp đồng vay tài sản là bất động sản. Sau khi sử dụng tài sản mượn, bên mượn phải trả lại tài sản mượn cho bên cho thuê. Trường hợp làm mất mát, hư hỏng tài sản mượn thì bên mượn tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Quyền và nghĩa vụ của bên mượn tài sản?

Theo quy định tại Điều 496 Bộ luật Dân sự 2015, nghĩa vụ của bên vay tiền như sau:

 1. Bảo quản, giữ gìn tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa.
 2. Không được cho người khác mượn khi chưa được sự đồng ý của bên cho mượn.
 3. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; Nếu không thỏa thuận được thời gian trả tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay khi đạt được mục đích mượn.
 4. Bồi thường thiệt hại nếu tài sản mượn bị mất mát, hư hỏng.
 5. Trong thời gian chậm trả, bên vay phải chịu rủi ro phát sinh đối với tài sản vay.

Và tại Điều 497 của Bộ luật Dân sự năm 2015, quyền của bên vay như sau:

 • Sử dụng tài sản mượn đúng đối tượng, đúng mục đích đã thoả thuận.
 • Bên cho mượn có nghĩa vụ thanh toán các chi phí hợp lý để sửa chữa hoặc làm tăng giá trị của tài sản mượn, nếu có thoả thuận.
 • Không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của tài sản thuê.

Quyền và nghĩa vụ của bên cho mượn trong hợp đồng mượn tài sản?

Theo quy định tại Điều 498 Bộ luật Dân sự 2015, nghĩa vụ của bên cho mượn bất động sản như sau:

 1. Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và những thiếu sót có thể xảy ra.
 2. Thanh toán cho bên vay chi phí sửa chữa và chi phí gia tăng giá trị cho tài sản, nếu vấn đề đã được thỏa thuận.
 3. Bồi thường cho bên vay nếu bạn biết có lỗi mà không thông báo cho bên vay, rằng tài sản có những khiếm khuyết gây hại cho bên vay, ngoài những khiếm khuyết mà bên vay đã biết hoặc lẽ ra phải biết.

Và theo Điều 499 BLDS 2015 thì quyền của bên cho mượn bất động sản là:

 1. Nhận lại tài sản ngay sau khi đạt được mục đích của bên mượn, nếu không thỏa thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu sử dụng tài sản cho mượn đột xuất, cấp bách thì có thể lấy lại tài sản đó ngay cả khi người mượn chưa đạt được mục đích đã định, nhưng việc này phải được báo trước một cách hợp lý.
 2. Đòi lại tài sản nếu bên mượn sử dụng trái mục đích, sử dụng không đúng mục đích hoặc cho người khác mượn mà không được sự đồng ý của bên mượn.
 3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản do bên mượn gây ra.

Người cho mượn tài sản phải:

 • Cung cấp những thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và những khiếm khuyết có thể có của nó.
 • Thanh toán cho bên vay chi phí sửa chữa, chi phí thẩm định bất động sản nếu có thoả thuận.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên mượn, nếu bên mượn biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên mượn dẫn đến thiệt hại cho bên mượn, trừ những khiếm khuyết mà bên mượn đã biết hoặc lẽ ra phải biết. Về quyền, bên cho vay bất động sản có thể sử dụng, trong số những quyền khác:
 • Mua lại tài sản sau khi đạt được mục đích của bên mượn, nếu không thỏa thuận được thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu sử dụng tài sản cho mượn đột xuất, cấp bách thì có thể lấy lại tài sản đó ngay cả khi người mượn chưa đạt được mục đích đã định, nhưng việc này phải được báo trước một cách hợp lý.
 • Yêu cầu trả lại tài sản nếu bên mượn sử dụng trái ý muốn, sử dụng không đúng thỏa thuận hoặc cho người khác mượn mà không được sự đồng ý của bên mượn.
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản của bên vay Vì những lý do nêu trên, nếu một người hàng xóm ký kết thỏa thuận vay mua bất động sản, đặc biệt là vay xe để đưa con đi học. Tuy nhiên, việc mang xe đi thuê mà không được sự đồng ý của bạn không áp dụng đối với trường hợp mượn tài sản do hai bên thỏa thuận. Người hàng xóm đã vi phạm nghĩa vụ tại khoản 2 Điều 496 Bộ luật dân sự 2015.
 • Trong trường hợp này, bạn có quyền lấy lại tài sản, do bên mượn đã sử dụng tài sản trái phép và cho người khác mượn khi chưa được sự đồng ý của bên cho mượn , theo Điều 499 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thời hạn của hợp đồng mượn tài sản

Theo quy định thời hạn của hợp đồng mượn tài sản sẽ do các bên tự thoả thuận và bên mượn sẽ phải trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; Nếu không thỏa thuận được thời gian trả tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay khi đạt được mục đích mượn.

Bài viết trên đây chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc quy định về mẫu hợp đồng mượn tài sản, bạn đọc có thể lưu lại thông tin và sử dụng khi cần thiết nhé!

Câu hỏi thường gặp:

Nội dung hợp đồng mượn tài sản được quy định như thế nào?

Vì vậy, các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận những nội dung sau trong hợp đồng:
Mục tiêu của hợp đồng;
Số lượng Chất lượng;
Giá cả, phương thức thanh toán;
Thời hạn, địa điểm và cách thức thực hiện hợp đồng;
quyền và nghĩa vụ của các bên;
Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
Giải quyết tranh luận.

Giải quyết tranh chấp về vi phạm hợp đồng cho mượn tài sản như thế nào?

Tranh chấp hợp đồng phải được giải quyết thỏa đáng bằng các biện pháp có thể áp dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp, bảo đảm pháp luật, trật tự, kỷ cương xã hội, giáo dục và đào tạo, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của công dân, tích cực tham gia phòng chống các hành vi vi phạm hợp đồng.
Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp lâu đời nhất trong lịch sử xã hội loài người trong nhiều lĩnh vực chứ không chỉ tranh chấp hợp đồng. Hòa giải là khi các bên tranh chấp thảo luận và thống nhất giải quyết những khác biệt của họ và tự nguyện thực hiện giải pháp đã thỏa thuận thông qua hòa giải.
Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng nếu các bên không thương lượng, không thống nhất được với nhau thì có thể đưa ra giải quyết tại tòa án.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết