fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng xây dựng lăng mộ

Sử dụng mẫu hợp đồng xây dựng lăng mộ sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý. Bằng cách áp dụng mẫu hợp đồng tiêu chuẩn, bạn có thể đảm bảo rằng các điều khoản được thảo luận và thống nhất giữa các bên là đầy đủ và chính xác. Điều này cho phép việc xây dựng lăng được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu cho bạn đọc hợp đồng xây dựng lăng mộ.

Tải xuống hợp đồng xây dựng lăng mộ

Nguyên tắc kí kết, thực hiện hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:

 • Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
 • Đảm bảo có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;
 • Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh thì phải có thoả thuận liên danh. Các thành viên liên danh phải ký tên và đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đồng thời, Điều 4 Nghị định 37/2015/ND-CP cũng quy định khi ký kết hợp đồng xây dựng, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc nêu trên còn phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân bổ khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài phải có cam kết thuê nhà thầu phụ trong nước thực hiện các công việc dự kiến ​​giao thầu phụ khi nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 • Chủ đầu tư hoặc người đại diện có thể ký hợp đồng với một hoặc nhiều nhà thầu chính để thực hiện công việc. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính thì nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng. Tổng thầu và nhà thầu chính có thể ký hợp đồng với một hoặc nhiều nhà thầu phụ nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận và các hợp đồng phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng công việc đã ký kết, kể cả phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.
 • Giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trúng thầu hoặc giá kết quả đàm phán hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc đấu thầu được người có thẩm quyền quyết định đầu tư ủy quyền.

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng gồm:

 • Các bên phải thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu về chất lượng, số lượng, chủng loại, thời gian, phương pháp và các thỏa thuận khác;
 • Trung thực, hợp tác và hợp pháp;
 • Không làm tổn hại đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân khác.
Hợp đồng xây dựng lăng mộ

Nội dung hợp đồng xây dựng lăng mộ

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng xây dựng lăng mộ thì nội dung của một hợp đồng dân sự thông thường bao gồm những nội dung sau:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng;
 • Ngôn ngữ áp dụng;
 • Nội dung và khối lượng công việc;
 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;
 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;
 • Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;
 • Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;
 • Rủi ro và bất khả kháng;
 • Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;
 • Các nội dung khác.

Đối với hợp đồng xây dựng tổng hợp, ngoài các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Xây dựng 2014, còn phải bổ sung các nội dung, trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.

Tùy theo từng loại hợp đồng xây dựng cụ thể mà nội dung sẽ được bổ sung hoặc lược bỏ. Nghị định 37/2015/ND-CP về chi tiết hợp đồng xây dựng đã hướng dẫn khá cụ thể và chi tiết về nội dung của một số loại hợp đồng xây dựng.

Câu hỏi thường gặp:

Mẫu hợp đồng xây dựng lăng mộ miễn phí ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy các mẫu hợp đồng xây dựng lăng mộ miễn phí từ các cơ quan địa phương như Bộ Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện. Các cơ quan này thường có mẫu hợp đồng chuẩn để đảm bảo tính pháp lý.
Đầu tiên, hãy ghé thăm địa phương của bạn để tìm hiểu thêm về quy trình và yêu cầu xây dựng lăng mộ miễn phí. Sau đó hãy yêu cầu mẫu hợp đồng và nếu cần, hãy yêu cầu nhân viên giúp đỡ và giải đáp thắc mắc của bạn.
Khi đã có mẫu hợp đồng, hãy đọc kỹ tất cả các điều khoản để đảm bảo bạn hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong quá trình xây dựng và sử dụng lăng. Nếu bạn không cảm thấy tự tin trong việc nộp đơn và ký kết hợp đồng, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ luật sư liên quan đến lĩnh vực này để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hợp đồng.

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng là gì?

Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
Đảm bảo có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng;
Lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;
Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh thì phải có thoả thuận liên danh. Các thành viên liên danh phải ký tên và đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết