fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng góp vốn công ty cổ phần

Việt Nam vẫn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau như thành lập doanh nghiệp, mua cổ phần, thực hiện dự án đầu tư,… Tuy nhiên, hình thức đầu tư phổ biến nhất và được nhiều nhà đầu tư ưa thích là hình thức vốn cổ phần tư nhân. sự đóng góp. Hình thức góp vốn được thể hiện thông qua hợp đồng góp vốn. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu chọ bạn đọc hợp đồng góp vốn công ty cổ phần.

Tải xuống hợp đồng góp vốn công ty cổ phần

Nội dung hợp đồng góp vốn công ty cổ phần

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng góp vốn cần đảm bảo các điều khoản về:

 • Thông tin về chủ thể ký kết hợp đồng;
 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ các bên;
 • Phân chia lợi nhuận;
 • Hiệu lực của hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Một số điều khoản khác do các bên thỏa thuận không trái quy định pháp luật.

Ở công ty cổ phần, các cổ đông phải thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký, trừ trường hợp công ty có điều lệ thành lập công ty hoặc thỏa thuận đăng ký. thời hạn ngắn hơn. Trường hợp một cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian nhập khẩu và làm thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản này không tính vào thời gian góp vốn. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và khuyến khích cổ đông thanh toán đầy đủ, đúng hạn số cổ phiếu đã đăng ký mua.

Trong thời gian từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đến ngày cuối cùng số cổ phần đăng ký mua phải được thanh toán đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của cổ đông là: được tính dựa trên số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Chúng tôi xin tư vấn cho Quý vị về việc soạn thảo hợp đồng góp vốn thành lập công ty, phải đảm bảo các nội dung sau:

Về thông tin bên góp vốn thành lập công ty

Cần đảm bảo các thông tin theo mẫu trên hướng dẫn chúng tôi soạn thảo, trong đó có thông tin về bên góp vốn và bên góp vốn (các bên có thể là cá nhân, đơn vị, công ty).

Nội dung các điều khoản hợp đồng

Cần đảm bảo các điều khoản về:

 • Tài sản góp vốn;
 • Giá trị tài sản góp vốn;
 • Thời hạn góp vốn;
 • Mục đích góp vốn;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào hợp đồng, các cam kết thực hiện hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hợp đồng;
 • Điều khoản thực hiện hợp đồng;

Phần ký kết hợp đồng

Các bên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu không có vấn đề cần bổ sung, đại diện các bên sẽ ký và đóng dấu xác nhận hợp đồng.

Hợp đồng góp vốn công ty cổ phần

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng góp vốn

Trên thực tế, các thỏa thuận đầu tư hiếm khi được các nhà đầu tư sử dụng để chuẩn bị cho việc thành lập công ty vì chúng có chứa các điều khoản liên kết. Mặc dù các điều khoản của hiệp hội đóng vai trò của một hợp đồng đầu tư ở một số khía cạnh, nhưng vai trò của các điều khoản của hiệp hội và hợp đồng đầu tư về cơ bản là khác nhau. Điều lệ là “quy tắc” của công ty. Nó chủ yếu giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị và quản lý doanh nghiệp.

Mặt khác, quan trọng hơn, thỏa thuận góp vốn chi phối mối quan hệ giữa cổ đông và thành viên sáng lập, điều kiện thành lập và hoạt động của công ty và các điều kiện ràng buộc. Trách nhiệm giữa các cổ đông/người sáng lập trong quá trình hoạt động của công ty. Nếu sự kết hợp tốt thì nội dung hợp đồng đầu tư cũng có thể được quy định trong điều lệ công ty.

Tuy nhiên, trên thực tế, điều lệ mẫu của công ty và điều lệ công ty/thành viên sáng lập thường chưa phản ánh đầy đủ các quy định trong hợp đồng góp vốn theo quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, một thỏa thuận đầu tư là cần thiết, đặc biệt đối với việc thành lập một doanh nghiệp có vốn lớn hoặc liên quan đến các giao dịch phức tạp.

Lưu ý khi lập mẫu hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp. Xin lưu ý rằng đối với quyền sử dụng đất và quyền góp vốn bằng giá trị tài sản trên đất thì hợp đồng phải được giao kết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Hợp đồng phải theo mẫu do pháp luật quy định và có công chứng. Cơ quan công chứng có thể từ chối công chứng nếu hợp đồng không đúng mẫu và có thể gây ra một số khó khăn trong việc chứng thực.

Nhà đầu tư cần lưu ý, mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản bất động sản theo quy định của pháp luật rất đơn giản và không bao gồm đầy đủ các chi tiết, nội dung của hợp đồng hiện có. Cá nhân. Nếu cần thiết, các bên có thể xem xét bổ sung thêm các điều kiện vào hợp đồng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư hoặc công chứng viên để tránh bị từ chối chứng thực hợp đồng vì những lý do sau: Cấu trúc của hợp đồng mẫu về cơ bản đã bị phá vỡ.

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty là gì?

Hợp đồng đầu tư vốn là hợp đồng được nhiều bên ký kết, trong đó các chủ thể tham gia thực hiện cùng một công việc nhằm mục đích đầu tư vốn.
Vì đối tượng của thỏa thuận hợp tác là các nghĩa vụ được thỏa thuận giữa các bên nên thỏa thuận hợp tác đã được thống nhất. Tuy nhiên, pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản vì đây là hợp đồng phức tạp và văn bản hợp đồng là bằng chứng để giải quyết tranh chấp nếu phát sinh:
Đó là một hợp đồng trong đó nhiều bên đóng góp tài sản và/hoặc công sức.
Hợp đồng phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh tế.
Chủ thể có thể thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng (khi xã viên tham gia hoặc rời khỏi hợp tác xã). Đại diện cho các thành viên trong việc tạo và thực hiện các giao dịch của bên thứ ba.
Mẫu văn bản thỏa thuận đầu tư vốn có thể có thêm người làm chứng hoặc các bên có thể thỏa thuận lựa chọn hình thức công chứng. Trường hợp tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất thì ngoài văn bản thỏa thuận hợp tác có công chứng, các bên phải đăng ký việc thay đổi quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai

Chủ thể của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty là ai?

Chủ thể của hợp đồng đầu tư vốn có thể vừa là pháp nhân vừa là thể nhân. Trong hợp đồng đầu tư vốn, số lượng chủ thể là không hạn chế. Tùy thuộc vào thỏa thuận đầu tư vốn của các bên, có thể bao gồm hai hoặc nhiều nhà đầu tư trong quan hệ kinh doanh, tùy thuộc vào quy mô của thỏa thuận và nhu cầu, khả năng, mong muốn. các nhà đầu tư.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết