fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng xác định thời hạn

Hợp đồng lao động là văn bản ghi lại sự thỏa thuận trong mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động (công ty, tổ chức) và người lao động về công việc có trả lương, về điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của hai bên. Các bên có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động trong suốt thời gian quan hệ lao động. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ cung cấp cho bạn đọc hợp đồng xác định thời hạn, bạn đọc tham khảo nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng xác định thời hạn

Nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động

Để hợp đồng lao động có hiệu lực sau khi giao kết, pháp luật quy định nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động như sau:

Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực

Khi giao kết hợp đồng lao động, các bên có quyền tự nguyện, bình đẳng thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng trên tinh thần thiện chí, hợp tác và thiện chí. Căn cứ cho rằng một bên lừa dối bên kia trong quan hệ lao động là một trong những căn cứ để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không báo trước.

Nguyên tắc tự do hợp đồng nhưng không vi phạm pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, đạo đức xã hội

Khi giao kết hợp đồng lao động, chúng ta không được thỏa thuận những công việc vi phạm pháp luật như lao động trẻ em, trái đạo đức xã hội. Việc giao kết phải đúng thẩm quyền:

  • Người lao động có đủ năng lực hành vi dân sự tự giao kết hợp đồng lao động
  • Người đại diện tổ chức/công ty ký kết hợp đồng lao động phải là:
  • người đại diện theo pháp luật của công ty, chủ hộ kinh doanh, người thuê lao động hoặc người đại diện theo pháp luật của họ.
  • Hợp đồng lao động phải được ký kết trước khi nhân viên được tuyển dụng.
  • Người được ủy quyền giao kết không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng xác định thời hạn

Lưu ý khi soạn thảo, rà soát hợp đồng xác định thời hạn:

Theo quy định, trước khi nhận người lao động, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong hai hình thức: hợp đồng lao động và hợp đồng lao động không xác định.

Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động cần lưu ý những điều sau.

Hiệu lực của hợp đồng lao động có thời hạn tối đa là 3 năm

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 20 Bộ luật lao động 2019 định nghĩa hợp đồng lao động xác định thời hạn là loại hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. trong thời hạn không quá 36 tháng (3 năm) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Như vậy, khi người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng không được vượt quá thời hạn tối đa là 3 năm. Trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động muốn hợp tác lâu dài hơn thì sẽ phải ký kết hợp đồng mới.

Hợp đồng xác định thời hạn

Hợp đồng lao động có thời hạn trở thành hợp đồng lao động vô thời hạn

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định, hợp đồng lao động xác định thời hạn trở thành hợp đồng không xác định khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động khi hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết;
  • Sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, nếu hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trước đây là hợp đồng xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Chỉ được giao kết thêm 1 lần hợp đồng lao động có thời hạn nếu tiếp tục làm việc

Theo điểm c, khoản 2, điều 20, Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động và hai bên ký kết hợp đồng lao động mới thì đó là hợp đồng lao động có hiệu lực, nó chỉ được phép ký một lần. Sau đó, nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động có thời hạn.

Tuy nhiên, quy định trên loại trừ trường hợp giao kết hợp đồng lao động với người được thuê làm người quản lý trong công ty đại chúng và các trường hợp sau:

  • Khi sử dụng người lao động lớn tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều hợp đồng lao động xác định thời hạn.
  • Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều hợp đồng lao động. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động.
  • Hợp đồng lao động đã ký phải được gia hạn cho đến khi kết thúc nhiệm vụ đối với người lao động là thành viên ban giám đốc của tổ chức đại diện cán bộ cơ sở khi hết hạn hợp đồng lao động.

Hiệu lực của hợp đồng lao động có thời hạn có thể kéo dài hơn nếu chưa giao kết hợp đồng mới

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng lao động xác định thời hạn được giao kết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động này hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới.

Như vậy, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động xác định thời hạn có thể kéo dài thêm tối đa 30 ngày mà không làm thay đổi bản chất của hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Câu hỏi thường gặp:

Đối tượng của hợp đồng lao động là gì?

Đối tượng của hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động là công việc có trả lương. Mặc dù xét về bản chất kinh tế, hợp đồng lao động cũng là một loại hợp đồng mua bán giữa người lao động và người sử dụng lao động, nhưng hàng hóa mà hai bên trao đổi trong quan hệ này là một loại hàng hóa đặc biệt (sức lao động), không thể xác định được bằng các thước đo định lượng thông thường. (cân, đo, đong, đếm…) và không thể chuyển quyền sở hữu từ người bán (người lao động) sang người mua (người sử dụng lao động) bằng các phương thức thông thường như các tài sản khác.

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như thế nào?

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa giao kết hợp đồng lao động mới thì phải thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên theo hợp đồng đã giao kết;
Nếu sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì chỉ được giao kết một lần, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng khác.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết