fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng lao động ngắn hạn

Khi làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, giữa người lao động và người sử dụng lao động cần phải ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) để làm bằng chứng đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia. Vậy quy định về hợp đồng lao động ngắn hạn năm 2023 như thế nào? Một số lưu ý cho người lao động khi ký kết, rà soát hợp đồng sẽ được Học viện đào tạo pháp chế ICA chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Tải xuống mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn

Quy định về hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn và thời điểm kết thúc hợp đồng trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa giao kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

Nếu sau 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Trong trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì chỉ được ký một lần, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký tiếp hợp đồng lao động không xác định thời hạn. xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động của người được thuê làm người quản lý trong công ty đại chúng và các trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng lao động sử dụng người lao động lớn tuổi;
 • HĐLĐ với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Gia hạn hợp đồng lao động đã ký cho đến hết thời hạn làm việc đối với người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở hết hạn hợp đồng lao động.

Người lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước như sau:

 • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng;
 • Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng.
Hợp đồng lao động ngắn hạn

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động ngắn hạn

Khi điền thông tin vào hợp đồng lao động, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Loại hợp đồng có thể là: Hợp đồng có thời hạn hoặc hợp đồng vĩnh viễn.
 • Đối với hợp đồng xác định thời hạn thì có thêm thời gian bắt đầu làm việc;
 • Nơi làm việc: Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường/phố, quận/huyện, tỉnh/thành phố; tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện…
 • Bộ phận làm việc: Ghi rõ Tổ công tác Phòng/Ban/Bộ phận/Trực tiếp
 • Bộ phận công tác: Chỉ định người quản lý/trợ lý người quản lý, chuyên gia, nhân viên, người lao công, v.v.
 • Ghi rõ họ tên, chức danh trưởng phòng/ban/nhóm trực tiếp quản lý người lao động.

Về thời giờ làm việc, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019:

 • Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;
 • Thời giờ làm việc không quá 6 giờ/ngày đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Về tiền lương, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019:

 • Tiền lương bao gồm tiền lương theo chức vụ hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
 • Tiền lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định.

Nghỉ hàng tuần: Tùy theo tính chất công việc của người lao động mà bố trí thời gian nghỉ hàng tuần cho phù hợp:

 • Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển ca;
 • Có ít nhất 24 giờ nghỉ ngơi liên tục mỗi tuần; Trường hợp đặc biệt không thể nghỉ hằng tuần thì được nghỉ bình quân ít nhất 04 ngày/tháng;
 • Có thể nghỉ chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải được đăng ký trong quy chế làm việc.

Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, v.v. Chế độ bảo hiểm bắt buộc phải đảm bảo cho người dân làm việc.

Câu hỏi thường gặp:

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động thuộc về ai?

Theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động 2019, thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động như sau:
Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp làm công việc theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Đối với công việc theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như hợp đồng với từng người lao động.

Hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn, NLĐ vẫn làm việc thì giải quyết thế nào?

Khoản 2, Điều 20 của Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, trường hợp hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì cần tuân thủ những điều sau:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa giao kết hợp đồng lao động mới thì phải thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên theo hợp đồng đã giao kết;
Nếu sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không thời hạn;
Trong trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì chỉ được ký kết một lần, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động có thời hạn. , trừ hợp đồng lao động của người được thuê làm người quản lý trong công ty đại chúng và các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 Bộ luật Lao động 2019.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết