fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Khi người sử dụng lao động muốn thuê nhân viên và người lao động làm việc có thời hạn hoặc không xác định thời hạn, việc soạn thảo hợp đồng giúp hai bên thiết lập một thỏa thuận lao động hợp pháp. Vì vậy, Học viện đào tạo pháp chế ICA mong muốn hướng dẫn bạn đọc cách soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động khi các bên thỏa thuận về việc xác lập quan hệ lao động và giới thiệu một số mẫu hợp đồng lao động thông dụng.

Tải xuống mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động xác định thời hạn

Việc chú ý đến nội dung khi soạn thảo hợp đồng lao động là rất quan trọng bởi hợp đồng lao động là văn bản có giá trị pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Nếu trong hợp đồng lao động không có nội dung rõ ràng, chính xác thì hợp đồng có thể gây ra tranh chấp, mâu thuẫn.

Khi soạn thảo hợp đồng lao động cần căn cứ vào Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn kèm theo, tránh trường hợp dùng mẫu hợp đồng lao động cũ để ký kết.

Đảm bảo đầy đủ nội dung cơ bản của hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019, khi soạn thảo hợp đồng lao động, công ty phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, địa chỉ công ty và họ, tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động phía công ty;
 • Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc, trường hợp người lao động làm việc ở nhiều nơi khác nhau thì công ty phải ghi nơi người lao động làm việc chính trong hợp đồng lao động.
 • Thời hạn của hợp đồng lao động: cần ghi rõ thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc hợp đồng lao động (đối với hợp đồng xác định thời hạn) hoặc ghi rõ thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng (đối với hợp đồng xác định thời hạn).
 • Tiền lương theo chức vụ, chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác: (Ghi cụ thể mức lương theo thang, bảng lương, hình thức trả lương và thời hạn trả lương)
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; (Ngày làm việc không quá 8 giờ, tuần không quá 48 giờ)
 • Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, hỗ trợ, nâng cao trình độ, nghiệp vụ.

Ngoài những nội dung trên, công ty có thể bổ sung những nội dung khác phù hợp với tính chất, đặc điểm công việc.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hình thức giao kết hợp đồng lao động 

Theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động có thể được giao kết dưới ba hình thức sau đây:

 • Giao kết bằng văn bản;
 • Tham gia điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu;
 • Giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng.

Quy định này đã bổ sung hình thức giao kết hợp đồng lao động điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu và có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Có thể thấy pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho công ty và người lao động thiết lập quan hệ lao động. Vì vậy, các công ty cũng cần linh hoạt trong việc truyền đạt nội dung hợp đồng phù hợp với từng hình thức hợp đồng để đạt hiệu quả cao nhất.

Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động

BLLĐ 2019 đã loại bỏ các quy định liên quan đến loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Như vậy, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai trường hợp sau:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 • HĐLĐ xác định thời hạn có thời gian không quá 36 tháng.

Khi soạn thảo hợp đồng lao động, công ty và người lao động không được giao kết hợp đồng lao động thời vụ, trường hợp giao kết hợp đồng thời vụ sẽ bị coi là giao kết trái quy định của pháp luật.

Có thể thỏa thuận thử việc trong nội dung hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật lao động 2019, công ty và người lao động có thể thỏa thuận về nội dung thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thời gian thử việc bằng việc giao kết hợp đồng lao động.

Theo quy định cũ tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, công ty và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc thực tập thì các bên có thể giao kết hợp đồng thực tập.

Doanh nghiệp có thể bổ sung điều khoản thử việc vào hợp đồng lao động, thay vì phải giao kết riêng hợp đồng thử việc khi soạn thảo hợp đồng lao động để giảm bớt thủ tục khi tiếp nhận lao động.

Câu hỏi thường gặp:

Có thể giao kết hợp đồng lao động thông qua hình thức điện tử không?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động được giao kết bằng phương thức điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

Có mấy loại hợp đồng lao động?

Điều 20 Bộ luật lao động 2019 quy định rõ hiện nay chỉ có 2 loại hợp đồng lao động:
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn và thời điểm kết thúc hợp đồng;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời hạn không quá 36 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết