fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng mua bán đất đơn giản

Hợp đồng mua bán nhà đất là một tài liệu rất quan trọng. Bất động sản là tài sản chung như các tài sản khác nhưng nó là bất động sản và có giá trị rất lớn đối với mỗi gia đình. Như vậy, để hợp đồng mua bán bất động sản được thực hiện hợp pháp, hai bên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật như: hợp đồng phải được lập thành văn bản, có công chứng, làm thủ tục sang tên… mọi chi tiết liên quan của hợp đồng phải được các bên trao đổi và ghi chép cụ thể, chính xác. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ hướng dẫn bạn đọc soạn thảo hợp đồng mua bán đất đơn giản.

Tải xuống mẫu hợp đồng mua bán đất

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán đất đơn giản

Lưu ý khi rà soát hợp đồng mua bán đất, hợp đồng mua bán đất có thể được viết tay nhưng phải có đầy đủ các thông tin và nội dung sau:

Thông tin bên ký kết bao gồm các yếu tố sau:

  • Họ, tên cá nhân, tên tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức,
  • Chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế, địa chỉ, số tài khoản của các bên.

Chi tiết mua bán đất: Điều khoản này yêu cầu các bên cung cấp thông tin liên quan đến việc mua bán đất như địa chỉ, diện tích, tình trạng đất, loại đất và mục đích sử dụng đất. …

Giá bán đất, thời hạn bán đất và phương thức thanh toán: Giá bán đất và thời hạn thanh toán (trả một lần toàn bộ giá đất hoặc trả tiền bán đất hàng năm) do các bên thoả thuận. Ngày thanh toán (ngày xác định), phương thức thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản)…

Quyền và nghĩa vụ của các bên: Quyền và nghĩa vụ của các bên do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật dân sự, pháp luật nhà nước và không được trái với các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngày có hiệu lực của hợp đồng: Nhập ngày, tháng, năm.

Các thoả thuận khác: Các bên có thể thỏa thuận các điều khoản khác có liên quan nhưng không được trái pháp luật như:

  • Đàm phán kiện tụng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
  • Thỏa thuận thời điểm chấm dứt hợp đồng, điều kiện chấm dứt hợp đồng;
  • Hợp đồng khác liên quan đến bất động sản, mua bán bất động sản
  • Đồng ý mức phạt vi phạm hợp đồng: Nêu rõ mức phạt vi phạm nhưng hãy nhớ mức phạt vi phạm hợp đồng không được vượt quá 8% tổng số tiền hợp đồng.
  • Thỏa thuận giải quyết tranh chấp: Chỉ định Cơ quan giải quyết tranh chấp và hình thức giải quyết tranh chấp.
  • Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung và điều khoản thi hành.
Hợp đồng mua bán đất đơn giản

Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng mua bán đất

Người mua và người bán phải có đất và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Cần lưu ý nhóm người sử dụng lãnh thổ tham gia ký kết hợp đồng phải bao gồm tất cả các thành viên trong nhóm ký kết hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Đây là điều khoản rất quan trọng để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng nhưng lại ít được chú ý.

Trường hợp chủ thể của hợp đồng là tổ chức thì người ký kết phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

Trên thực tế có nhiều trường hợp việc xác định sai người đại diện dẫn đến hợp đồng vô hiệu.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được giao kết bằng văn bản, có công chứng, chứng thực và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại: văn phòng đăng ký đất đai. Tuy nhiên, nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là công ty bất động sản thì hợp đồng không cần phải công chứng để vẫn có giá trị pháp lý.

Trong hợp đồng này cần đảm bảo các điều khoản cơ bản như: Thông tin các bên; giải thích thuật ngữ; mục tiêu của hợp đồng ; giá bán và phương thức thanh toán; thời hạn giao nhà và hồ sơ; bảo đảm nhà ở; quyền và nghĩa vụ của các bên; chuyển giao quyền và nghĩa vụ; vi phạm hợp đồng và trách nhiệm của các bên; Sự kiện chấm dứt hợp đồng; bất khả kháng; ckết của các bên; luật áp dụng và phương thức giải quyết tranh chấp; ngôn ngữ hợp đồng; hiệu lực của hợp đồng…

Câu hỏi thường gặp:

Hợp đồng mua bán nhà đất có bắt buộc phải được công chứng?

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 thì mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất đai và tài sản ngắn hạn gắn liền với đất phải được lập tại công chứng viên giá trị pháp lý sau đây:
“3. Việc chứng thực, chứng thực hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
Vì vậy, hợp đồng mua bán bất động sản phải được công chứng để đảm bảo

Có bắt buộc đặt cọc trước khi ký hợp đồng mua bán?

Căn cứ Điều 1, Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc nộp hồ sơ như sau:
“Đầu tiên. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên gửi tiền) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên gửi tiền) một khoản tiền hoặc kim loại quý, đá hoặc các đồ vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là bên gửi tiền). người được bảo lãnh. . như một khoản đặt cọc) trong một khoảng thời gian nhằm đảm bảo cho việc ký kết hoặc thực hiện hợp đồng.
Mặc dù tiền đặt cọc là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhưng không bắt buộc các bên phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết