fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng liên danh thi công xây dựng

Khi tham gia đấu thầu sẽ xảy ra tình trạng nhà thầu muốn tham gia đấu thầu nhưng không đủ điều kiện tham gia. Do đó, họ phải liên doanh với một tổ chức khác để có thể tham gia đấu thầu và thực hiện dự án. Hợp đồng liên doanh sẽ quy định rõ điều kiện, tỷ lệ góp vốn cũng như cách hạch toán, quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia liên doanh. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng liên danh thi công xây dựng trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng liên danh thi công xây dựng

Hợp đồng liên danh bao gồm những nội dung nào?

Mỗi hợp đồng liên doanh sẽ có nội dung khác nhau về nghĩa vụ, quyền và tỷ lệ góp vốn của mỗi thành viên. Tuy nhiên, dù là hợp đồng liên doanh nào thì vẫn phải luôn đảm bảo những điều sau:

 • Mục đích của hợp đồng liên doanh
 • Tên và đại diện các bên tham gia liên doanh
 • Phân công lao động cho từng thành viên trong liên doanh
 • Nguyên tắc hoạt động và kế toán của liên doanh
 • Quy định tài chính trong liên doanh
 • Trách nhiệm của mỗi bên cũng như đại diện liên danh khi tham gia ký kết hợp đồng
 • Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng liên doanh
 • Mức phạt và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng liên doanh
 • Giải quyết các tranh chấp tiềm ẩn trong hợp đồng liên doanh

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng liên danh thi công xây dựng

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng liên danh thi công xây dựng cần lưu ý những nội dung sau:

 • Về thông tin giữa các bên liên doanh: Cần ghi đầy đủ địa chỉ, người đại diện theo pháp luật có chức năng, điện thoại, fax, mã số thuế.
 • Về tên, người đại diện của liên doanh cần phải thống nhất về tên, con dấu, tài khoản ngân hàng… của pháp nhân liên doanh và người đại diện theo pháp luật của pháp nhân mới.
 • Về mục tiêu liên doanh. Cần nêu rõ mục đích đã thỏa thuận giữa các bên, quyền và nghĩa vụ của các bên trong liên doanh.
 • Về nguyên tắc hoạt động của Liên doanh, cần nêu rõ nguyên tắc hoạt động của các bên như “cung cấp cho nhau những thông tin, tài liệu cần thiết, trong đó chú trọng điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính thống nhất”. vào liên doanh nhằm trúng thầu dự án…”
 • Ngoài ra, hợp đồng cần nêu rõ các vấn đề như khi xảy ra tranh chấp thì giải quyết ở đâu? Trách nhiệm của các bên là gì?
Hợp đồng liên danh thi công xây dựng

Lưu ý khi lập hợp đồng liên danh

Mọi thông tin trong thỏa thuận liên doanh phải tuyệt đối chính xác. Một số điều cần lưu ý khi tạo hợp đồng liên doanh bao gồm:

 • Thông tin giữa các bên tham gia liên doanh: Địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, chức vụ, số điện thoại, fax, mã số thuế.
 • Tên liên doanh và người đại diện liên doanh phải thỏa thuận về tên, con dấu, tài khoản ngân hàng… của pháp nhân liên doanh và người đại diện theo pháp luật tại các văn bản liên quan khác.
 • Mục tiêu của liên doanh phải được nêu rõ ràng chi tiết cũng như nội dung thỏa thuận giữa các bên. Đồng thời, bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của các bên trong liên doanh khi tham gia.
 • Nguyên tắc hoạt động của liên doanh phải được ghi chép đầy đủ. Ví dụ: Cung cấp cho nhau những thông tin, tài liệu cần thiết, cùng nhau về năng lực sản xuất và tài chính để liên doanh, liên kết nhằm trúng thầu dự án. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, cần nêu rõ tranh chấp sẽ được giải quyết ở đâu và trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp này là gì.

Câu hỏi thường gặp:

Chủ thể hợp đồng liên danh là gì?

Nhà thầu liên danh là việc hai hoặc nhiều công ty cùng đứng tên để cùng nhau đấu thầu với tư cách là nhà thầu liên danh và lập gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án theo hồ sơ mời thầu.
Vì vậy, đối tượng của hợp đồng liên doanh là các tổ chức như: Doanh nhân, công ty có tư cách pháp nhân và còn phải đáp ứng thêm một số điều kiện để có thể hưởng lợi từ hợp đồng tùy từng trường hợp cụ thể.

Hình thức hợp đồng liên danh là gì?

Khoản 3 Điều 5 Luật Đấu thầu quy định: Trường hợp là liên doanh thì phải có sự thoả thuận bằng văn bản giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên chủ quản trong liên doanh và trách nhiệm chung, trách nhiệm cá nhân của từng thành viên trong liên doanh.
Đồng thời, khoản 1 Điều 65 và 71 Luật Đấu thầu quy định:
Đối với nhà thầu liên danh, tất cả các thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký tên, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng.
Như vậy, khi thực hiện liên doanh, hợp đồng liên doanh giữa các doanh nhân phải được lập thành văn bản và các bên tham gia phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết