fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Liên doanh là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong hoạt động đấu thầu. Liên doanh thể hiện sự kết nối, hợp tác của các nhà thầu trong hoạt động đấu thầu. Đặc biệt, hai hoặc nhiều công ty có ý tưởng giống nhau có thể hợp tác đấu thầu và đạt được mục tiêu chung. Do đó đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và thực hiện công việc vì lợi ích chung. Các nhà thầu phải thực hiện hợp đồng liên doanh, trong đó mỗi bên vẫn có quyền và nghĩa vụ độc lập. Lợi nhuận được phân bổ tùy theo hiệu quả đảm bảo công việc chung mà các đối tượng liên kết hợp tác. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế trong bài viết sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Nội dung của hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Mỗi hợp đồng liên doanh sẽ có nội dung khác nhau về nghĩa vụ, quyền và tỷ lệ góp vốn của mỗi thành viên. Đặc biệt, nhà thầu có thể triển khai các nội dung cụ thể gắn với hoạt động tham gia hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, dù là hợp đồng liên doanh nào thì vẫn phải luôn đảm bảo những điều sau:

 • Chủ thể của hợp đồng liên danh.
 • Tên và đại diện các bên tham gia liên danh.
 • Phân chia công việc mỗi thành viên trong liên danh.
 • Nguyên tắc hoạt động và hạch toán của liên danh.
 • Quy định tài chính trong liên danh.
 • Trách nhiệm của mỗi bên cũng như đại diện liên danh khi tham gia ký kết hợp đồng.
 • Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng liên danh.
 • Phạt và bồi thường thiệt hại hợp đồng liên danh.
 • Giải quyết tranh chấp nếu có trong hợp đồng liên danh.

Thông tin này đảm bảo việc xác định hiệu quả các chủ thể và liên kết các trách nhiệm tương ứng. Từ đó chúng ta có thể đảm bảo sự hợp tác hiệu quả theo đúng kế hoạch.

Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Hướng dẫn cách viết hợp đồng liên danh

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng thỏa thuận liên doanh, các bên cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Về thông tin giữa các bên liên doanh: Cần ghi đầy đủ địa chỉ, người đại diện theo pháp luật cũng như chức vụ, điện thoại, fax, mã số thuế.
 • Mục đích liên doanh, hợp tác: Nêu rõ mục đích liên doanh, hợp tác. Ví dụ, nếu hai bên liên doanh để thực hiện dự án thì trong hợp đồng phải nêu rõ nội dung công việc, địa điểm thực hiện và thời gian thực hiện. ,…
 • Thời hạn liên doanh: Nêu rõ thời hạn thực tế mà hai bên đã thỏa thuận.
 • Về nguyên tắc hoạt động của liên doanh, cần nêu rõ nguyên tắc làm việc của các bên như “cung cấp cho nhau những thông tin, tài liệu cần thiết, trong đó chú trọng điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính thống nhất”. vào liên doanh nhằm trúng thầu dự án…”
 • Ngoài ra, hợp đồng cần nêu rõ các vấn đề như khi xảy ra tranh chấp thì giải quyết ở đâu? Trách nhiệm của các bên là gì?

Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng liên danh

Ký kết hợp đồng liên danh khi tham gia đấu thầu

 • Liên doanh là hình thức hợp tác thay mặt nhiều nhà thầu để cùng tham gia đấu thầu hoặc thực hiện một dự án xây dựng hoặc một dự án nhất định khi năng lực của một nhà thầu độc lập chưa đủ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư hoặc trong trường hợp năng lực của một nhà thầu độc lập không đủ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. nói cách khác, các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 • Nhà thầu liên danh phải nộp hợp đồng, thỏa thuận liên danh

Các lưu ý khi lập hợp đồng liên danh

 • Hợp đồng liên doanh phải được lập bằng văn bản
 • Trong hợp đồng liên doanh cần quy định rõ trách nhiệm của thành viên chủ quản liên doanh và trách nhiệm chung, trách nhiệm cá nhân của từng thành viên liên doanh.
 • Trường hợp là liên danh giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước, thỏa thuận giá trị gói thầu phải bảo đảm nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% giá trị công trình dự thầu trở lên.

Lưu ý về bảo đảm dự thầu khi ký kết hợp đồng liên danh

Mỗi thành viên trong liên danh có thể thực hiện bảo lãnh dự thầu riêng biệt hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm bảo lãnh dự thầu cho thành viên đó và cho các thành viên khác trong liên danh. Tổng giá trị bảo đảm dự thầu không thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. Trong trường hợp bất kỳ thành viên nào của liên danh vi phạm các quy định của Luật đấu thầu thì tiền bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

Câu hỏi thường gặp:

DN kinh doanh dịch vụ kế toán không cung cấp hồ sơ liên quan đến hợp đồng liên danh với DN kinh doanh DVKT nước ngoài theo yêu cầu bị xử phạt ra sao?

Công ty cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam không cung cấp các tài liệu liên quan đến hợp đồng liên doanh với công ty dịch vụ kế toán nước ngoài theo yêu cầu tại điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định 41/2018/ND-CP về quy định liên quan đến việc xử phạt hành vi vi phạm pháp luật. vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. kế toán và kiểm soát độc lập, nội dung này được quy định cụ thể như sau:
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với công ty cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam khi thực hiện hành vi sau:
Không cung cấp các tài liệu liên quan đến thỏa thuận liên doanh với công ty dịch vụ kế toán nước ngoài theo yêu cầu
Vì vậy, công ty dịch vụ kế toán tại Việt Nam không cung cấp các tài liệu liên quan đến hợp đồng liên doanh với công ty dịch vụ kế toán nước ngoài theo yêu cầu sẽ bị phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (từ mười triệu đồng đến hai mươi triệu đồng).
Hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi này là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kế toán trong thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành đối với cá nhân.

DN kinh doanh DVKT cung cấp không đúng thời hạn hồ sơ của hợp đồng liên danh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài bị xử phạt ra sao?

Công ty cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam không cung cấp kịp thời các tài liệu hợp đồng liên doanh với công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam sẽ bị phạt hành chính 5.000 đồng. 000 đến 10.000.000 đồng (từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng)

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết