fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng lao động thời vụ

Do chính sách tái cơ cấu quốc gia, thị trường lao động Việt Nam ngày càng phát triển. Trong quá trình đó, các loại hợp đồng lao động mới đã xuất hiện, tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường lao động. Một trong những loại hợp đồng lao động phổ biến nhất hiện nay là hợp đồng lao động thời vụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ hợp đồng lao động thời vụ là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết tiếp theo của Tìm luật nhé!

Không còn hợp đồng mùa vụ thì ký loại hợp đồng nào?

Trước đây, người sử dụng lao động và người lao động có thể ký hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc cụ thể dưới 12 tháng nếu có nhu cầu thuê lao động thời vụ. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), loại hợp đồng này đã bị bãi bỏ. Thay vào đó, tại Điều 20 của Bộ luật Lao động chỉ ghi nhận hai loại hợp đồng.

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Do đó, nếu bắt buộc phải sử dụng lao động thời vụ thì các bên phải giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn. Thời hạn cụ thể của hợp đồng này sẽ tiếp tục được thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng… nhưng không quá 36 tháng.

Hiện tại Luật Lao động 2019 chưa có khái niệm về hợp đồng lao động thời vụ. Luật lao động mới nhất hiện nay chỉ cho phép hai loại hợp đồng lao động: hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, không có giới hạn về số lần ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng có thời hạn vượt quá 36 tháng, kể từ ngày có hiệu lực và thời hạn, ngày chấm dứt hợp đồng do hai bên cùng nhau xác định. hợp đồng đó. Như bạn có thể thấy, hợp đồng thời vụ về cơ bản là hợp đồng lao động có thời hạn.

Tải xuống mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Nội dung của hợp đồng lao động thời vụ

Phải cẩn thận, rà soát hợp đồng để đảm bảo rằng các thông tin trên hợp đồng là đầy đủ. Theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo quy định của Bộ luật lao động, nội dung bắt buộc của hợp đồng lao động bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của đơn vị / người sử dụng lao động / người đại diện hợp pháp
 • Thông tin của người lao động bao gồm tên tuổi, năm sinh, nơi ở, CMND… 
 • Công việc và địa điểm làm việc
 • Thời hạn của hợp đồng
 • Mức lương, thời hạn, hình thức trả lương… 
 • Chế độ nâng lương, bậc lương
 • Thời gian làm việc và nghỉ ngơi
 • Chế độ bảo hộ lao động
 • Các loại bảo hiểm xã hội và y tế
 • Chế độ đào tạo, bồi dưỡng tay nghề

Như đã phân tích ở trên, hợp đồng lao động thời vụ được xác định là một loại hợp đồng lao động. Pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên khi xác định các điều khoản của hợp đồng lao động thời vụ nên có nội dung cơ bản về Địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, tiền lương và phương thức thanh toán, chế độ tăng lương, giờ làm việc, thời gian nghỉ và thanh toán, phí bảo hiểm và chi tiết về bảo hộ lao động (tùy thuộc vào loại công việc).

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng thời vụ có phải buộc lập thành văn bản?

Theo quy định tại Điều 14 Luật lao động 2019, hợp đồng lao động có thể được giao kết theo một trong các hình thức sau:

 • Bằng văn bản.
 • Bằng thông điệp dữ liệu.
 • Bằng lời nói.

Đặc biệt, hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc truyền thông dữ liệu có thể áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng.

Hợp đồng lao động bằng lời nói dưới một tháng, trừ khi nó liên quan đến việc thuê người giúp việc, người dưới mười lăm tuổi hoặc người được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của một nhóm người lao động. Hạn chế với hợp đồng dưới 12 tháng.

Do đó, khi giao kết hợp đồng lao động đối với công việc theo mùa vụ thì các bên phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:

 • Thuê người lao động làm từ đủ 01 tháng trở lên.
 • Thuê người lao động dưới 15 tuổi (điểm a khoản 1 Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2019).
 • Ký hợp đồng với người lao động làm giúp việc gia đình (khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động năm 2019).
 • Ký hợp đồng với nhóm người lao động thông qua một người được ủy quyền (khoản 2 Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2019).

Còn các trường hợp còn lại, các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói.

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức của hợp đồng lao động thời vụ?

Về mặt hình thức, hợp đồng lao động thời vụ cũng giống như các loại hợp đồng lao động khác phải được giao kết bằng văn bản có thời hạn dưới một tháng, phù hợp với quy định tại Điều 14 của Luật Lao động 2019, trừ trường hợp quy định tại khoản 2. là cần thiết. , Điều 18, BLLĐ 2019, tiết a, Điều 145 khoản 1 và Điều 162 khoản 1.

Thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động thời vụ?

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, chỉ tồn tại hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn. Vì vậy, hợp đồng thời vụ về bản chất là hợp đồng xác định thời hạn. Vì vậy, theo quy định của Luật Lao động 2019 và nghĩa vụ của Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người lao động thời vụ vẫn được nghỉ trong giờ làm việc.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết