fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng

Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt kể từ khi tham gia các hiệp định thương mại tự do và đẩy mạnh cải cách chính sách thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh và phát triển. Thị trường lao động Việt Nam cũng không ngừng phát triển, đặc biệt là sự đa dạng của lực lượng lao động làm phát sinh nhiều loại hợp đồng mới. Trong đó, hợp đồng lao động thời vụ là một trong những hình thức hợp đồng phổ biến nhất. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng

Nội dung hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng

Như đã phân tích ở trên, hợp đồng lao động thời vụ được xác định là một loại hợp đồng lao động. Về nguyên tắc, pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên khi xác định các điều khoản của hợp đồng lao động, nhưng một hợp đồng lao động, theo quy định của pháp luật (Điều 21 Luật Lao động 2019) bao gồm các điều khoản cơ bản sau phải có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.
Hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng

Những điểm cần lưu ý khi ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Khi giao kết, rà soát hợp đồng lao động dưới ba tháng, người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý những điều sau:

Hợp đồng lao động dưới 3 tháng và trên 1 tháng phải bằng văn bản

Theo quy định tại Điều 14 Luật lao động 2019, tất cả các hợp đồng lao động dưới 3 tháng và trên 1 tháng đều phải được lập thành văn bản. Hợp đồng lao động dưới một tháng cũng có thể được giao kết bằng miệng. Hợp đồng được lập thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

Khi ký kết hợp đồng điện tử, cần tuân thủ các quy định của luật hợp đồng và thương mại điện tử. Hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động bằng giấy.

Sau khi hợp đồng kết thúc, hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ có thể được giao kết một lần nữa

Hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Vì vậy, theo quy định tại Điều 20 Luật Lao động 2019, người lao động và người sử dụng lao động chỉ được giao kết hợp đồng xác định thời hạn riêng nếu thời hạn kết thúc hợp đồng lao động còn dưới 3 tháng.

Nếu một nhân viên tiếp tục làm việc sau khi ký hai hợp đồng xác định thời hạn liên tiếp, họ phải ký một hợp đồng mở. Tuy nhiên, điều này không bao gồm hợp đồng lao động của người được tuyển dụng làm Giám đốc doanh nghiệp nhà nước và các trường hợp quy định tại Điều 149 Khoản 1, Điều 151 Khoản 2 và Điều 177 Khoản 4 của Bộ luật Lao động

Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trở thành hợp đồng không xác định thời hạn, trừ trường hợp được gia hạn bằng hợp đồng mới.

Nhiều người lao động và người sử dụng lao động không ký hợp đồng mới sau khi hết hạn hợp đồng dưới 3 tháng. Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động quy định:

Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng lao động mà các bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng được giao kết

Do đó, hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trở thành hợp đồng không xác định thời hạn nếu:

 • Người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động của họ
 • Hết hạn sau 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (hợp đồng được giao kết lần cuối) có thời hạn dưới 3 tháng.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng lao động thời vụ 3 tháng có phải tham gia BHYT không?

Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm việc làm, v.v.

Hợp đồng lao động dưới 3 tháng thuộc nhóm hợp đồng lao động nào theo quy định?

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong hai cách sau:
Hợp đồng lao động có thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn và ngày kết thúc hợp đồng.
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn và ngày chấm dứt hợp đồng trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Theo đó, hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng thuộc nhóm hợp đồng xác định thời hạn. Hợp đồng này thường được ký kết cho công việc thời vụ hoặc sản xuất.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết