fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng khoán việc tạp vụ

Ngày nay, việc thuê người hoàn thành công việc ngày càng trở nên cần thiết. Tuy nhiên, hầu hết các giao dịch liên quan đến hoạt động cụ thể này chủ yếu là bằng miệng, sau đó dẫn đến nhiều tranh chấp. Với kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo hợp đồng nhiều năm, Học viện đào tạp pháp chế ICA xin cung cấp mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ trong bài viết dưới đây.

Tải xuống mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ

Hợp đồng khoán việc tạp vụ là gì?

Hợp đồng lao động xác định thời hạn, giống như hợp đồng lao động, là sự thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, nội dung của hợp đồng không phải là về thanh toán hay điều kiện làm việc, mà là nhà thầu có nghĩa vụ hoàn thành đơn đặt hàng, giao hàng cho nhà thầu và nhận tiền bồi thường cho việc đó.

Điều này có nghĩa là nhà thầu phải giao nộp một số hoặc toàn bộ vật liệu và nhân công để nhận được tiền hợp đồng.

Quy định của luật lao động về hợp đồng khoán việc?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa hai bên, theo đó khách hàng có nghĩa vụ thực hiện những công việc nhất định theo yêu cầu của khách hàng và phải giao kết quả của hợp đồng cho khách hàng sau khi hoàn thành. Bên hợp đồng nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả thù lao đã thỏa thuận cho bên hợp đồng.

Mặc dù Bộ luật Lao động 2019 không quy định rõ ràng về việc giao kết hợp đồng lao động nhưng hợp đồng lao động được coi là giao dịch dân sự và được điều chỉnh bởi luật dân sự.

Hợp đồng khoán việc tạp vụ

Các trường hợp nên ký kết hợp đồng khoán việc tạp vụ

Hợp đồng lao động hiện nay thường bao gồm các công việc thời vụ được thực hiện vào những thời điểm cụ thể. Trên thực tế, tùy theo tính chất công việc, hợp đồng có thể được phân thành hai loại:

Hợp đồng trọn gói: Bên giao khoán chịu mọi chi phí bao gồm chi phí nguyên liệu, vật tư, nhân công, công cụ và dụng cụ lao động có liên quan để hoàn thành công việc.

Khách hàng sẽ thanh toán cho khách số tiền bao gồm các chi phí trên và lợi nhuận thu được từ hợp đồng.

Hợp đồng lao động: Đối tác hợp đồng phải cung cấp công cụ và thiết bị làm việc để hoàn thành công việc.

Đối tác hợp đồng trả lương cho người nhận bao gồm khấu hao công cụ và thiết bị làm việc.

Ngoài các trường hợp trên, công ty chuyển hợp đồng lao động thành hợp đồng lao động để trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động còn bị phạt tiền đến 20 triệu đồng theo Nghị định 88/Điều 1 Điều 4. 2015/NĐCP.

Thẩm quyền ký hợp đồng giao khoán nhân công trong công ty

Pháp luật không có quy định cụ thể về thẩm quyền giao kết hợp đồng kinh doanh kèm theo hợp đồng lao động. Câu hỏi này căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Bộ luật Dân sự 2015 về quyền giao kết hợp đồng và trách nhiệm của công ty trong giao dịch nên giao dịch phải do người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện. Do đó, hợp đồng lao động kinh tế cuối cùng giữa công ty bạn và đội thi công phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty ký kết bằng văn bản.

Điều 12 của Luật công ty 2020 quy định người đại diện theo pháp luật của công ty.

Căn cứ Điều 137 BLDS 2015, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là:

  • Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;
  • Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
  • Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Trường hợp trưởng phòng tổ chức hành chính muốn thay mặt giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế thì giám đốc phải là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định của điều lệ công ty. Trường hợp anh không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì khi giao kết hợp đồng phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật, trong đó nêu rõ nội dung, phạm vi ủy quyền.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng khoán việc tạp vụ

Hướng dẫn soạn thảo, rà soát hợp đồng khoán việc tạp vụ:

Công việc mang tính chất thời vụ, không thường xuyên.

Ghi địa chỉ cụ thể của công việc.

Nó phụ thuộc vào loại hợp đồng cố định hoặc hợp đồng lao động và nội dung của hợp đồng ban đầu.

Nó phụ thuộc vào loại hợp đồng. Khi đặt hàng, các bên ký hợp đồng không được nhận bất kỳ công cụ, dụng cụ nào để thực hiện công việc.

Lưu ý: Bên mua bảo hiểm không được tham gia bảo hiểm xã hội theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều cần lưu ý về hợp đồng khoán việc tạp vụ

Ngoài những thông tin trên, khách hàng cần lưu ý những điều sau trong hợp đồng lao động tạm thời:

Một danh sách chi tiết các nhiệm vụ làm sạch và tần suất của chúng được đính kèm và phải được sự đồng ý của cả hai bên.

Danh mục hóa chất, dụng cụ đấu nối, số lượng, chủng loại

Danh mục chi phí phát sinh khi sử dụng thêm dịch vụ

Câu hỏi thường gặp:

Hợp đồng khoán việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Vì hợp đồng lao động không phải là hợp đồng lao động nên không phát sinh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng lao động chỉ áp dụng cho việc làm tạm thời, không thường xuyên và lâu dài chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định và có tính chất của hợp đồng dịch vụ. Tuy nhiên, đây chỉ là khi các bên đã hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định và yêu cầu nhà thầu hoàn thành nhiệm vụ và nhận tiền bồi thường cho họ.

Người ký hợp đồng giao khoán chết thì thanh lý hợp đồng như thế nào?

Nếu bạn là bên nhận khoán thì phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng trong đó quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên giao khoán và bên nhận khoán. Nhưng điều bạn nêu là trường hợp chấm dứt hợp đồng kể cả khi bên nhận thầu là hộ gia đình nhưng chủ hộ là người đại diện và chủ hộ hiện tại đã chết. Nếu một bên trong giao dịch chết trong thời hạn thì giao dịch được giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự. Do đó, theo Điều 422 BLDS 2015 thì phải chấm dứt và thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong trường hợp của bạn, như bạn đã đề cập, đó là vấn đề của người đại diện cho hộ gia đình, và hộ gia đình là chủ thể của hợp đồng. Nếu một thành viên trong gia đình chết và các thành viên khác trong gia đình tiếp tục thực hiện hợp đồng với chúng tôi. Để giải quyết trường hợp này, hai bên có thể ký điều chỉnh bổ sung thành viên hộ gia đình và thỏa thuận thay đổi các bên ký kết hợp đồng để tiếp tục thực hiện hợp đồng đã có giữa các bên.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết