fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng giao khoán công việc

Hiện nay, một số công ty ngụy tạo việc giao kết hợp đồng khoán việc thay cho việc giao kết hợp đồng lao động để trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Vì vậy, người lao động nên nắm rõ thông tin về loại hợp đồng này để tránh xảy ra tranh chấp. Bài viết sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA cung cấp thông tin bạn nên biết về Hợp đồng giao khoán công việc, mời bạn đọc tham khảo!

Tải xuống mẫu hợp đồng giao khoán công việc

Nội dung hợp đồng giao khoán công việc

Căn cứ quy định tại Điều 402 Bộ luật Dân sự các bên có thể thỏa thuận về nội dung hợp đồng dân sự như sau:

 • Thông tin cá nhân của các bên trong hợp đồng;
 • Đối tượng hợp đồng là công việc được làm hoặc không được làm;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời gian, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phạm vi hợp đồng;
 • Các nội dung theo thỏa thuận khác.

Lưu ý: Nội dung hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không vi phạm điều cấm của pháp luật.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng giao khoán công việc

Hướng dẫn soạn thảo, rà soát hợp đồng giao khoán công việc:

Thỏa thuận hợp đồng bao gồm: Các bên ký kết hợp đồng và thông tin về các bên ký kết hợp đồng. Nội dung và tiến độ công việc. Đền bù và phương án thanh toán đền bù; quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng. quyền và nghĩa vụ của bên nhận.

Khi điền mẫu hợp đồng, khách hàng có thể điền các thông tin theo hướng dẫn bên dưới.

Thông tin chi tiết về các bên: Khách hàng và đối tác hợp đồng nhập đầy đủ và trung thực thông tin chi tiết về các bên được quy định trong hợp đồng.

Nội dung và tiến độ công việc:

 • Viết rõ ràng và cụ thể những gì bạn đã đồng ý cho công việc.
 • Đối với tiến độ công việc vui lòng nhập ngày bắt đầu xây dựng và ngày hoàn thành.

Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao:

 • Phần thưởng nên được trao cả bằng số và bằng chữ.
 • Nếu lịch thanh toán được chia thành thời điểm thanh toán cho từng nhiệm vụ, thì trong đó cần nêu rõ số tiền bạn sẽ được thanh toán khi công việc hoàn thành.
Hợp đồng giao khoán công việc

Quyền và nghĩa vụ của Bên giao khoán:

Nêu rõ các quyền và những gì khách hàng có thể làm.

Về nghĩa vụ, bạn nên nêu rõ khách hàng phải thực hiện công việc như thế nào, họ có trách nhiệm gì đối với những việc phải làm và không nên làm, và khi nào công việc đến hạn. )

Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận giao khoán:

 • Nêu rõ các quyền hạn, lựa chọn của nhà thầu, v.v.
 • Bên thuê phải thực hiện công việc như thế nào, những gì phải làm, những gì không được làm, thời gian thực hiện công việc, v.v.

Điều khoản chung cần thể hiện thông tin như:

 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của Hợp đồng này.
 • Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết được giải quyết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không được, tranh chấp sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền.
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày nào và tự động chấm dứt nếu hai bên đồng ý?

Hợp đồng này được lập thành nhiều bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản.

Một số lưu ý về hợp đồng khoán việc

Đối tác hợp đồng và khách hàng nên biết các thông tin sau về hợp đồng lao động:

Nó được phân thành hai loại sau theo tính chất của công việc và phạm vi ký gửi.

Hợp đồng giá cố định: Đối tác ký hợp đồng lập hóa đơn cho đối tác ký kết tất cả các chi phí, kể cả chi phí vật liệu. Chi phí lao động của các công cụ liên quan đến hoạt động để thực hiện công việc. Khách hàng sẽ thanh toán cho bên kia số tiền bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí công cụ lao động, lợi nhuận từ hợp đồng;

Công việc được ủy thác: Người được ủy thác phải đảm bảo các công cụ lao động để hoàn thành công việc. Bên giao trả lương cho Bên nhận bao gồm cả khấu hao thiết bị.

Câu hỏi thường gặp:

Có những loại hợp đồng khoán việc nào?

Theo tính chất và phạm vi công việc, thực tế có thể chia thành hai loại: hợp đồng trọn gói và hợp đồng từng phần.
Hợp đồng khoán việc trọn gói
Hợp đồng khoán việc từng phần

Hợp đồng khoán việc có phải đóng thuế TNCN không?

Về thuế thu nhập, các khoản thu nhập chịu thuế như tiền lương, tiền công nhận theo hợp đồng phải thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật thuế thu nhập cá nhân. 2007 được sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2014 hướng dẫn tại Điều 11 Nghị định 65/2013/NĐ-CP và được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP.
Khi giao kết khoán trọn gói (gồm chi phí nhân công, chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí công cụ lao động) thì phải nắm được thu nhập từ tiền lương chịu thuế thì mới nắm được đúng thu nhập từ tiền lương mà mình có. Hợp đồng này sẽ bao gồm chi phí lao động (tiền lương).

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết