fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng chuyển nhượng kiot

Chuyển nhượng kiot là việc chuyển nhượng cơ sở vật chất kinh doanh, bao gồm cả tài sản dùng để vận hành ki-ốt này. Việc chuyển nhượng phải được lập bằng văn bản, có sự thoả thuận giữa các bên và phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, việc di dời các gian hàng, quầy hàng ăn uống tại một số khu dân cư, chợ truyền thống cần phải có sự chấp thuận của ban quản lý chợ để tránh xảy ra xung đột. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng chuyển nhượng kiot trong bài viết sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng chuyển nhượng kiot

Hợp đồng chuyển nhượng kiot sẽ có điều khoản gì đặc biệt?

Các điều khoản đặc biệt của hợp đồng thuê ki-ốt như sau:

Chuyển nhượng hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản ki-ốt chuyển nhượng. Chủ ki-ốt sẽ nộp các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Giấy phép kinh doanh và phụ lục, tài liệu và giấy phép
 • Các tài liệu tài chính khác (chẳng hạn như các tài liệu liên quan đến việc thanh toán tiền thuê nhà cho chủ nhà, thanh toán thuế, v.v.)
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người gửi và các giấy tờ liên quan khác. Giấy chứng nhận công ty hoặc nghị quyết thành lập và các tài liệu liên quan khác… (đối với tổ chức).

Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng ki-ốt, cửa hàng, cửa hàng quần áo

Việc xác nhận của chủ nhà về hợp đồng chuyển nhượng ki-ốt, cửa hàng, cửa hàng quần áo là một phần thiết yếu của hợp đồng chuyển nhượng và là cơ sở để xác định chủ cửa hàng đã hoàn tất việc chuyển nhượng hợp đồng. .

Kể từ thời điểm chủ nhà xác nhận hợp đồng chuyển nhượng ki-ốt, cửa hàng, cửa hàng quần áo:

 • Chủ cửa hàng sẽ chấm dứt mọi giao dịch với Chủ sở hữu nhà và Người mua sẽ liên hệ trực tiếp với Chủ sở hữu nhà để tiến hành thực hiện Hợp đồng thuê kiosk.
 • Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu ki-ốt phát sinh từ hợp đồng cho thuê và hậu quả của việc thực hiện hợp đồng đó sẽ được chuyển giao cho Người mua. Bên mua chịu mọi quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu kiosk phát sinh từ hợp đồng cho thuê và hậu quả của việc thực hiện hợp đồng.
 • Chủ sở hữu ki-ốt chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận cho thuê. Bên B chịu mọi quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà theo hợp đồng thuê nhà.
 • Trong hợp đồng thuê nhà, người mua là người thuê nhà.
 • Cả Người mua và Người bán đều hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận chuyển nhượng này. Chủ nhà không chịu trách nhiệm pháp lý về việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng chuyển nhượng này giữa các bên.
Hợp đồng chuyển nhượng kiot

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng kiot

Để soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động cho nhân viên quán cà phê, phải tuân thủ các điều kiện cơ bản sau:

Tên nước, khẩu hiệu, ngày ký kết hợp đồng. Tiếp theo là tên hợp đồng và cơ sở pháp lý mà hợp đồng được tạo ra.

Thông tin về các bên tham gia hợp đồng

Người hoặc tổ chức liên quan đến việc ký kết hợp đồng đặt chỗ phải cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho hợp đồng. Nếu mục tiêu là tổ chức, đơn vị kinh doanh thì hợp đồng phải có thông tin chính xác về tổ chức, luật thuế, người đại diện, v.v.

Để hợp đồng có hiệu lực, đối tượng của công việc phải tuân thủ đầy đủ nội dung hợp đồng trong hợp đồng.

Về đối tượng của hợp đồng

Đối tượng cụ thể của hợp đồng là chi nhánh được chuyển giao. Vì vậy, bạn sẽ cần cung cấp thông tin về doanh nghiệp của mình như địa chỉ của chủ nhà có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản gắn liền với tài sản, giấy phép kinh doanh và các văn bản pháp luật liên quan…….

Thanh toán

Cả hai bên phải nêu rõ mục đích của việc chuyển nhượng, tức là số tiền phải trả cho giao dịch mua bán. Giá trị hợp đồng được tính bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ và các bên phải ghi rõ. Ngoài ra, các bên cũng nên thỏa thuận về hình thức thanh toán hợp đồng, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Phương thức thanh toán có thể là thanh toán một lần hoặc nhiều đợt.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Hợp đồng là văn bản ràng buộc trách nhiệm của các bên và xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên. Vì vậy, cần có quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, có thể làm rõ một số điểm như sau:

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

 • Yêu cầu bên mua thanh toán đầy đủ trước ngày đến hạn theo hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng hoặc cửa hàng quần áo này.
 • Nghĩa vụ chịu trách nhiệm về hợp đồng thuê nhà: Không có tranh chấp, không được dùng làm thế chấp, cầm cố và không được chuyển nhượng cho người khác.
 • Bàn giao cho bên mua các tài liệu, tài liệu được quy định trong hợp đồng và các tài liệu liên quan khác đã được thỏa thuận.
 • Cấp biên lai cho bên mua để thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định.
 • Cung cấp cho chủ nhà những giấy tờ, tài liệu cần thiết để xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

 • Thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng thời trang, cửa hàng quần áo cho bên chuyển nhượng theo đúng thỏa thuận (có biên nhận có chữ ký của hai bên hoặc chứng từ tài chính theo quy định);
 • Nhận hồ sơ, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan khác từ bên chuyển nhượng theo thỏa thuận;
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ gắn với hợp đồng thuê nhà theo thỏa thuận với chủ sở hữu;
 • Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho chủ đầu tư để xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng;
 • Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; Bồi thường thiệt hại cho bên chuyển nhượng nếu gây thiệt hại

Vi phạm và phạt vi phạm

Nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng nghĩa là họ đang hành động trái với thỏa thuận và cam kết của các bên. Hành vi vi phạm này có thể gây tổn hại cho bất kỳ đối tượng nào. Vì vậy, cần có điều khoản phạt để gắn trách nhiệm của bạn với hợp đồng và cũng để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp vi phạm.

Giải quyết tranh chấp

Khi có tranh chấp phát sinh hoặc vi phạm không được khắc phục thì hai bên phải tìm cách giải quyết tranh chấp. Các bên cùng đàm phán, quyết định trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của mỗi bên; nếu giải quyết không thành, mỗi bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nếu ki-ốt được chuyển đi và nhân viên cũ vẫn ở lại thì tất cả nhân viên phải ký lại hợp đồng lao động mới.

Câu hỏi thường gặp:

Trách nhiệm các bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng kiot gồm những gì?

Cam kết trách nhiệm theo hợp đồng là: không bị tranh chấp, chưa được sử dụng để thế chấp, thế chấp và chưa được chuyển nhượng cho bất kỳ người nào khác;
Giao cho bên mua các tài liệu, giấy tờ quy định trong hợp đồng và các tài liệu liên quan khác theo thỏa thuận;
Cung cấp cho người mua biên lai thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định;
Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho chủ đầu tư để xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng;
Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không thỏa thuận được những trường hợp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trách nhiệm các bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng kiot gồm những gì?

Thanh toán hợp đồng chuyển nhượng kiot thời trang, cửa hàng quần áo cho bên chuyển nhượng theo đúng thỏa thuận (có biên nhận có chữ ký của hai bên hoặc chứng từ tài chính theo quy định);
Nhận hồ sơ, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan khác từ bên chuyển nhượng theo thỏa thuận;
Thực hiện các quyền và nghĩa vụ gắn với hợp đồng thuê nhà theo thỏa thuận với chủ sở hữu;
Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho chủ đầu tư để xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng;
Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; Bồi thường thiệt hại cho bên chuyển nhượng nếu gây thiệt hại

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết