fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, nhiều căn bệnh mới xuất hiện ngày càng thường xuyên, gây ra những hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe con người. Để ngăn ngừa, phát hiện sớm và giảm bớt gánh nặng điều trị, cần phải sắp xếp hoặc ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe định kỳ. Các cơ sở như khu công nghiệp, trường học, doanh nghiệp là những đơn vị thường xuyên ký kết và sử dụng các mẫu hợp đồng này. Để tìm hiểu thêm về hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế, vui lòng đọc bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế cần lưu ý những điều sau:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ có thể được soạn thảo bằng tiếng Việt hoặc mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ bằng tiếng Anh.

Một hợp đồng dịch vụ hoàn chỉnh theo quy định thường được chia làm 4 phần như sau:

Quốc hiệu tiêu ngữ và tên hợp đồng:

Theo mẫu chuẩn, quốc huy, khẩu hiệu và tên hợp đồng được đặt ở vị trí cao nhất của hợp đồng dịch vụ, căn giữa và in đậm.

Tên hợp đồng được ghi rõ ràng là hợp đồng dịch vụ tư vấn và kèm theo số hợp đồng dịch vụ dùng để thuận tiện cho quá trình tra cứu, đối chiếu sau này.

Nội dung chính của hợp đồng dịch vụ:

Các thông tin ở Phần A và Phần B phải được điền đầy đủ thông tin của hai bên ký kết hợp đồng.

Trường hợp là tổ chức thì trong mã số doanh nghiệp cần thể hiện rõ các thông tin về địa chỉ trụ sở đăng ký, người đại diện theo pháp luật của tổ chức thương mại cũng như các thông tin liên hệ gồm số điện thoại, Gmail…

Nội dung hợp đồng phải nêu rõ mục đích của hợp đồng, yêu cầu cụ thể của bên sử dụng dịch vụ và nội dung cam kết, thực hiện dịch vụ cụ thể của bên cung cấp dịch vụ, phản ánh thời hạn của hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ chính thức có hiệu lực và kết thúc rõ ràng

Phí dịch vụ và phương thức thanh toán cũng là những điều khoản đặc biệt quan trọng.

Hợp đồng phải ghi rõ số tiền bằng lời, số tiền bên cung cấp dịch vụ trả cho người sử dụng dịch vụ và chi phí khấu hao nếu có.

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tài khoản ngân hàng phải được cung cấp và ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ.

Trách nhiệm và quyền lợi cụ thể của các bên và phương thức giải quyết:

Hợp đồng phải thể hiện quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai bên, trên tinh thần tự giác và tự nguyện cụ thể, như: Trách nhiệm đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc đưa ra giải pháp giải quyết nếu xảy ra tranh chấp giữa hai bên một cách kịp thời, công bằng và hợp lý.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế

Quyền và nghĩa vụ của người thuê dịch vụ

  • Có quyền nhận kết quả công việc do bên cung cấp dịch vụ thực hiện.
  • Bên cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu Bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm và các nội dung khác mà hai bên đã thỏa thuận.
  • Bên cung cấp dịch vụ phải cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ những thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc nếu các bên chấp nhận hoặc yêu cầu thực hiện dịch vụ.
  • Bên thuê dịch vụ phải thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận khi xác lập hợp đồng dịch vụ. Tiền thù lao được trả tại nơi thực hiện khi kết thúc dịch vụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Nếu chất lượng, số lượng dịch vụ không đúng thỏa thuận hoặc công việc không hoàn thành đúng thời hạn do lỗi của bên cung ứng dịch vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền giảm lương và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Làm hại.
  • Có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.
  • Trong trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, bên cung cấp dịch vụ phải thông báo trước cho bên cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian hợp lý và phải trả lương theo số lượng, chất lượng mà bên cung cấp dịch vụ thực hiện, cũng như bồi thường cho nhà cung cấp dịch vụ. thường bị hư hỏng (nếu có).

Quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ

  • Bên cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện để thực hiện dịch vụ vì lợi ích của bên thuê dịch vụ.
  • Được phép sửa đổi điều kiện tống đạt vì lợi ích của bên nhận dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ thông báo của bên nhận dịch vụ, nếu việc chờ thông báo sẽ gây thiệt hại cho bên nhận dịch vụ nhưng phải thông báo ngay cho bên nhận dịch vụ. Thuê một dịch vụ để tìm hiểu.
  • Bên cung cấp dịch vụ cũng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mà các bên đã giao kết.
  • Bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ mức lương đã thoả thuận trong hợp đồng. Nếu các bên không có thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng thì mức thù lao được xác định theo mức bình quân của công việc cùng tính chất tại thời điểm và địa điểm hoàn thành công việc.

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế là gì?

Hợp đồng cung cấp dịch vụ có thể được xác lập bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
Tuy nhiên, văn bản luôn là hình thức chắc chắn nhất vì nó ghi nhận rõ ràng thỏa thuận của các bên và là cơ sở cho việc giải quyết các tranh chấp phát sinh (nếu có).

Chủ thể hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế là gì?

Chủ thể của hợp đồng dịch vụ gồm bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ.
Các bên trong quan hệ hợp đồng này có thể là những cá nhân, cơ quan, tổ chức…
Trường hợp chủ thể là cá nhân thì trực tiếp người đó phải ký kết hợp đồng.
Nếu chủ thể giao kết hợp đồng là tổ chức thì người ký tên trong hợp đồng là người đại diện hợp pháp của cơ quan/tổ chức đó.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết