fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng bảo hiểm

HĐBH là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm, trong đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong trường hợp của một sự kiện được bảo hiểm. Mua bảo hiểm là giải pháp tài chính vững chắc, mang lại lợi ích lâu dài cho người tham gia. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm này.

Các loại hợp đồng bảo hiểm

Có 05 loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
 • Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe;
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 • Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại;
 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và 5 nguyên tắc sau đây phải được tuân thủ trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng :

Nguyên tắc trung thực tuyệt đối: Các bên trong hợp đồng phải cung cấp thông tin và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình một cách trung thực nhất, trên cơ sở tin tưởng tuyệt đối vào nhau khi giao kết và thực hiện hợp đồng.

Nguyên tắc trả quyền lợi bảo hiểm: Chủ hợp đồng phải có quyền lợi bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm.

Nguyên tắc bồi thường: Số tiền bồi thường mà bên bảo hiểm nhận được không vượt quá tổn thất thực tế xảy ra trong sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng.

Nguyên tắc dân sự: Trong hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ chuyển giao cho doanh nghiệp bảo hiểm, công ty con của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài quyền yêu cầu người thứ ba có hành vi gây thiệt hại bồi thường. Bạn về số tiền bồi thường bảo hiểm. Nguyên tắc này không áp dụng cho bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.

Nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên: Rủi ro được bảo hiểm phải là rủi ro bất ngờ, không lường trước được.

Hợp đồng bảo hiểm

Trường hợp hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu trong các trường hợp quy định tại điều 25 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể như sau:

 • Tại thời điểm hợp đồng được ký kết, bên mua bảo hiểm không có quyền lợi bảo hiểm.
 • Không có sản phẩm bảo hiểm tại thời điểm ký kết hợp đồng.
 • Vào thời điểm hợp đồng được ký kết, bên mua bảo hiểm biết rằng sự kiện được bảo hiểm đã xảy ra.
 • Khi mục đích và nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng giả mạo.
 • Nếu chủ hợp đồng là trẻ vị thành niên. Một người đã mất khả năng di chuyển. Những người có khó khăn về nhận thức và kiểm soát hành vi. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Hợp đồng có thể được giao kết với lỗi mà một bên hoặc cả hai bên không đạt được mục đích giao kết hợp đồng trừ trường hợp mục đích giao kết hợp đồng của các bên đã đạt được hoặc các bên khắc phục được ngay sự nhầm lẫn đó để đạt được mục đích. Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng đã đạt được.
 • Các hợp đồng được ký kết do gian lận
 • Một hợp đồng có được do cưỡng bức hoặc ép buộc.
 • Bên mua bảo hiểm không nhận thức được và không làm chủ được hành động của mình khi tham gia hợp đồng.
 • Hợp đồng không đáp ứng các yêu cầu chính thức của Điều 18 của Luật kinh doanh bảo hiểm 2022.

Nội dung cơ bản của hợp đồng bảo hiểm

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), công ty bảo hiểm hoặc chi nhánh của công ty bảo hiểm tài sản và thiệt hại nước ngoài.
 • Đối tượng bảo hiểm;
 • Số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.
 • bảo hiểm hoặc lợi ích; Quy tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm tài sản, thiệt hại nước ngoài và bên mua bảo hiểm.
 • Thời hạn, ngày hợp đồng có hiệu lực;
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm và phương thức thanh toán phí bảo hiểm
 • Các loại bảo hiểm và thanh toán yêu cầu bồi thường.
 • Cách thức giải quyết tranh chấp.

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức, bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hình thức giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, cùng các nội dung khác, như sau:
Hợp đồng phải được lập thành văn bản. Việc thực hiện hợp đồng có thể được chứng minh bằng hợp đồng bằng văn bản, hợp đồng hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng bảo hiểm do ai soạn thảo?

Hợp đồng thường được tạo ra bởi ngành bảo hiểm. Cụ thể là luật sư và nhân viên của công ty bảo hiểm.
Các công ty bảo hiểm thường có bộ phận hợp đồng hoặc tổng tư vấn chịu trách nhiệm soạn thảo và chuẩn bị hợp đồng.
Luật sư ngành bảo hiểm phải am hiểu pháp luật và có kiến ​​thức chuyên môn về bảo hiểm để đảm bảo các hợp đồng được hoàn thiện, chính xác và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. hiện tại. Chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng các điều khoản của chính sách rõ ràng và công bằng cho cả chủ hợp đồng và công ty bảo hiểm.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết