fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép thăm dò khoáng sản

Thăm dò khoáng sản là một hoạt động chuyên môn và kỹ thuật cao, đòi hỏi nhiều kỹ năng, thiết bị và nhân sự. Hoạt động này cần có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quản lý chất lượng khoáng sản. Tổ chức thăm dò khoáng sản phải xin giấy phép thăm dò khoáng sản mới được tiến hành hoạt động này. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu giấy phép trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu giấy phép thăm dò khoáng sản

Điều kiện để được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Theo Điều 40 của Luật Khoáng sản 2010 và Điều 8 sửa đổi, bổ sung một phần của Điều 37 của Luật Liên quan đến Quy hoạch 2018, các nguyên tắc và điều kiện cấp phép thăm quan đã được thiết lập. Để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, công ty phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Lựa chọn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo mục 36 của Luật Khoáng sản 2010 hoặc trúng thầu đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản ở các khu vực chưa được thăm dò theo quy định của Luật này. Trường hợp tổ chức, cá nhân không tuân thủ đầy đủ các điều kiện thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 35 Luật Khoáng sản 2010 thì phải ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện thăm dò đó. phải được buộc lại. Quy định về thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 35 Khoản 1 Luật Thăm dò khoáng sản. Khoáng sản 2010;
  • Thực hiện đề án thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật về quy hoạch có liên quan; khoáng sản độc hại cũng phải được thủ tướng cho phép bằng văn bản;
  • Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 50% tổng vốn đầu tư để thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.
Giấy phép thăm dò khoáng sản

Hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Điều 49 Quy định 158/2016/NĐ-CP điều chỉnh hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản như sau:

  • Các tài liệu trong đơn xin phép nghiên cứu theo Điều 47 của Luật Tài nguyên Khoáng sản phải được hoàn thành thành một loạt theo định dạng sau:
  • Bản chính: đơn đề nghị thăm dò khoáng sản; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; dự án thăm dò khoáng sản;
  • Bản sao có chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao kèm theo để đối chiếu; Đối với công ty nước ngoài, quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam; kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hoạt động điều tra tài nguyên khoáng sản độc hại; văn bản xác nhận trúng đấu giá đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng tài nguyên khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò tài nguyên khoáng sản; tài liệu thể hiện vốn theo quy định tại Điều 9 của quy định này.

Khi đề nghị điều tra quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ phải có văn bản thẩm định an toàn của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Điều 58 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Thứ nhất, việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần được thực hiện như sau: Sau khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò trước, cơ quan thụ lý hồ sơ cần thông báo công khai. tên của tổ chức hoặc cá nhân đó, tên của loại khoáng sản và vị trí của khu vực nghiên cứu được đề xuất. trụ sở chính và trên trang web của tổ chức đó trong Cơ quan cấp phép và mạng lưới mua sắm quốc gia Hankintalehti.

Thứ hai, việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò tài nguyên khoáng sản cần thực hiện như sau: người được quyền khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ thăm dò khoáng sản. ứng dụng – cơ quan chủ quản. Cơ quan nhận được yêu cầu phải xử lý hồ sơ, tài liệu trong đơn trong thời hạn tối đa là 05 ngày. Nếu hồ sơ, tài liệu đáp ứng quy định tại Điều 47 Luật Tài nguyên khoáng sản và Điều 49 Quy định này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản chấp nhận.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ thăm dò khoáng sản

Tổ chức tiếp nhận phải hoàn thành các nhiệm vụ sau trong vòng 55 ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng ký:

a) Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản, kể cả kiểm tra thực địa;

b) Trong trường hợp quy định tại Điều 48 của Luật Khoáng sản, gửi văn bản yêu cầu đến các cơ quan có liên quan về khu vực dự kiến ​​nghiên cứu.

Cơ quan được lấy ý kiến ​​trả lời bằng văn bản các nội dung liên quan trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Nếu quá thời hạn nói trên mà không có văn bản trả lời thì coi như tổ chức nhận được yêu cầu đã đồng ý;

c) Tổ chức thẩm định các công trình nghiên cứu địa chất trước khi trình cấp phép nghiên cứu địa chất theo quy định tại Điều 59 của Quy định này.

Bước 3: Xin giấy phép thăm dò khoáng sản

a) Trong thời hạn không quá 21 ngày kể từ ngày hoàn thành các nhiệm vụ của giai đoạn 2, cơ sở tiếp nhận tài liệu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ cấp phép nghiên cứu gửi cơ quan cấp phép nghiên cứu.

b) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được đề nghị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép phải quyết định việc cấp hoặc không cấp phép thăm dò khoáng sản. trường hợp không cấp Giấy phép thăm dò quặng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày người được cấp phép nhận được hồ sơ cấp phép

Bạn đọc có thể tham khảo quy trình xin giấy phép thăm dò khoáng sản trong bài viết trên đây của chúng tôi. Chúng tôi đã đưa ra những quy định chi tiết nhất và cần thiết nhất trong quá trình xin loại giấy phép này.

Câu hỏi thường gặp

Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn là bao lâu?

Theo quy định nêu trên, Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn tối đa là 48 tháng và được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 48 tháng. Mỗi lần mở rộng quy định tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải thực hiện trống ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã được cấp.

Quyền của cá nhân khi thực hiện thăm dò khoáng sản là gì?

Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác liên quan đến khai thác khoáng sản do tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh thăm dò khoáng sản thực hiện. Đối tượng này bao gồm các công ty, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các công ty nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đã đăng ký là doanh nghiệp thăm dò khoáng sản có thể tìm kiếm các khoáng sản có thể được sử dụng làm vật liệu. vật liệu xây dựng thông thường.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết