fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA

Học vượt tín chỉ là hình thức sinh viên đăng ký sớm các môn học trong chương trình giáo dục nhằm rút ngắn thời gian học đại học. Ưu điểm lớn nhất của học chế tín chỉ là giảm thời gian học tập ở bậc đại học. Thay vì dành thời gian học tập, làm thêm hay tham gia các câu lạc bộ, sinh viên có thể dành thời gian học tập trung, đăng ký học thêm các môn trong chương trình học nghề và tốt nghiệp sớm. Do đó, sinh viên có cơ hội tiếp xúc với môi trường thực tế và bắt đầu làm việc sớm hơn các sinh viên khác. Vậy Sinh viên năm nhất có nên học vượt tín chỉ không? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của học viện pháp chế ICA nhé.

Quy định phương thức đào tạo các trường đại học

Tại Điều 3 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT có quy định về phương thức tổ chức đào tạo như sau:

Phương thức tổ chức đào tạo

 1. Đào tạo theo niên chế:
  a) Là phương thức tổ chức đào tạo theo lớp học tương đối cố định đối với tất cả các học phần bắt buộc của chương trình đào tạo trong toàn khoá học, cho phép sinh viên cùng lớp thực hiện theo kế hoạch học tập chuẩn và theo một thời khóa biểu chung trừ những học phần tự chọn hoặc học lại;
  b) Sinh viên được đánh giá đạt tiến độ học tập bình thường sẽ được học tiếp năm sau theo kế hoạch học tập chuẩn và đăng ký học lại những học phần chưa đạt theo quy định trong chương trình đào tạo;
  c) Sinh viên được đánh giá không đạt tiến độ học tập bình thường sẽ phải học cùng sinh viên khóa sau để học lại các học phần chưa đạt theo quy định trong chương trình đào tạo.
 2. Đào tạo theo tín chỉ:
  a) Là phương thức tổ chức đào tạo theo từng lớp học phần, cho phép sinh viên tích lũy tín chỉ của từng học phần và thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch học tập của cá nhân, phù hợp với kế hoạch giảng dạy của cơ sở đào tạo;
  b) Sinh viên không đạt một học phần bắt buộc sẽ phải học lại học phần đó hoặc học một học phần tương đương theo quy định trong chương trình đào tạo, hoặc học một học phần thay thế nếu học phần đó không còn được giảng dạy;
  c) Sinh viên không đạt một học phần tự chọn sẽ phải học lại học phần đó hoặc có thể chọn học một học phần tự chọn khác theo quy định trong chương trình đào tạo.
 3. Cơ sở đào tạo lựa chọn, áp dụng phương thức tổ chức đào tạo như sau:
  a) Đào tạo theo tín chỉ, áp dụng thống nhất cho tất cả các khóa và hình thức đào tạo;
  b) Đào tạo theo niên chế, áp dụng thống nhất cho tất cả các khóa và hình thức đào tạo;
  c) Áp dụng đào tạo theo tín chỉ cho một số khóa hoặc cho một hình thức đào tạo; áp dụng đào tạo theo niên chế cho một số khóa khác hoặc hình thức đào tạo còn lại.

Theo cách hiểu này, đào tạo theo tín chỉ là phương thức tổ chức đào tạo theo từng đối tượng, tích lũy tín chỉ cho từng đơn vị học trình, thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch học tập của cá nhân. Căn cứ kế hoạch đào tạo của cơ sở đào tạo.

Sinh viên năm nhất có nên học vượt không?

Đăng ký học vượt số lượng tín chỉ để tốt nghiệp đại học sớm

Tại nước ta hiện nay, hầu như các trường đại học tổ chức chương trình học theo hình thức đăng ký tín chỉ cho các kỳ học. Học tín chỉ mang đến cho các bạn sinh viên nhiều cơ hội để sắp xếp lịch học và chủ động đăng ký nhiều hơn số lượng môn học để nhanh kết thúc chương trình học. Theo quy định tại Điều 7 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về tổ chức đăng ký học tập như sau:

“Điều 7. Tổ chức đăng ký học tập

1. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, cơ sở đào tạo hướng dẫn cho sinh viên đăng ký học tập trên hệ thống đăng ký học tập của cơ sở đào tạo.

2. Sinh viên học theo tín chỉ phải đăng ký lớp của các học phần dự định sẽ học trong học kỳ, gồm: những học phần mới, một số học phần chưa đạt (để học lại) và một số học phần đã đạt (để cải thiện điểm, nếu có) căn cứ danh sách học phần được mở và điều kiện đăng ký của mỗi học phần.

3. Sinh viên học theo niên chế đăng ký học lại những học phần chưa đạt dự định sẽ học trong học kỳ, đăng ký học cải thiện điểm hoặc đăng ký học những học phần tự chọn theo quy định của chương trình đào tạo.

4. Quy chế của cơ sở đào tạo quy định quy trình, thủ tục, tổ chức quản lý, lưu trữ việc đăng ký học tập của sinh viên ở mỗi học kỳ, việc rút bớt học phần đã đăng ký; quy định cụ thể giới hạn khối lượng học tập của sinh viên trong mỗi học kỳ nằm trong khung như sau:

a) Khối lượng tối thiểu không ít hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn;

b) Khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn.”

Theo đó, sinh viên được phép đăng ký nhiều hơn số lượng tín chỉ trung bình của một học kỳ, tuy nhiên khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn.

Sinh viên năm nhất có nên học vượt không?

Trong học kỳ đầu tiên của năm nhất, bạn sẽ biết được sức học của mình như thế nào, có phù hợp để bắt đầu học hay không, từ đó tiếp tục tìm hiểu kế hoạch đào tạo để sắp xếp học kỳ tiếp theo phù hợp nhất. Trong học kỳ thứ hai, Bạn có thể bắt đầu đăng ký một hoặc hai môn để thử học vượt xem bản thân có thể học được hay không. Các cố vấn học tập ở các trường đại học vẫn khuyên sinh viên năm nhất, trong học kỳ đầu tiên, không nên học vượt

Nên xem xét lại việc học vượt hay tìm phương pháp học tốt hơn để đảm bảo chất lượng học tập. Trong học kỳ đầu, sinh viên năm nhất có thể học tập các môn học theo kế hoạch đào tạo, các môn đăng ký dự thi phải đạt yêu cầu. Bí quyết rất đơn giản, ngoài việc chăm chỉ hoàn thành việc học, còn phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và giữ gìn sức khỏe. Đây là giai đoạn quan trọng phải dựa vào chính mình.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Sinh viên năm nhất có nên học vượt không?“. Hy vọng bài viết có ích cho quý độc giả.

Câu hỏi thường gặp

Sinh viên phải học bao nhiêu tín chỉ?

4 năm đại học phải tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo: với khối lượng không dưới 180 tín chỉ đối với khoá đại học 6 năm; 150 tín chỉ đối với khoá đại học 5 năm; 120 tín chỉ đối với khoá đại học 4 năm; 90 tín chỉ đối với khoá cao đẳng 3 năm; 60 tín chỉ đối với khoá cao đẳng 2 năm.

Đăng ký học vượt tín để ra trường sớm

Điều 7 Quy chế ban hành kèm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT thì trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, cơ sở đào tạo hướng dẫn cho sinh viên đăng ký học tập trên hệ thống đăng ký học tập của cơ sở đào tạo. Sinh viên học theo tín chỉ phải đăng ký lớp của các học phần dự định sẽ học trong học kỳ, gồm:
Những học phần mới;
Một số học phần chưa đạt;
Một số học phần đã đạt (để cải thiện điểm nếu có).
Mỗi cơ sở đào tạo sẽ quy định cụ thể giới hạn khối lượng học tập của sinh viên trong mỗi học kỳ nằm trong khung như sau:
Khối lượng tối thiểu không ít hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn;
Khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn.
Như vậy, sinh viên đăng ký học vượt số lượng tín chỉ trong mỗi học kỳ để tốt nghiệp đại học sớm vẫn được nhưng cần căn cứ vào tổng số lượng tín chỉ tối đa được đăng ký trên 01 học kỳ tùy theo quy chế của cơ sở đào tạo.
Bên cạnh đó, tại Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về Điều kiện để sinh viên được tốt nghiệp đại học như sau:
Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;
Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;
Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết