fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép khai thác khoáng sản

Khai thác khoáng sản là hoạt động được nhà nước hết sức quan tâm trong công tác quản lý xã hội của mình, bởi đây là hoạt động có tác động lớn đến môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên đang có nguy cơ cạn kiệt. Việc khai thác khoáng sản có thể được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức tư nhân có đủ điều kiện, đồng thời phải xin phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền. Bạn đọc có thể tham khảo đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản trong bài viết dưới đây nhé!

Tải xuống mẫu giấy phép khai thác khoáng sản

Điều kiện để được cấp khai thác khoáng sản

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản trong khu vực đã thăm dò, điều phối tài nguyên theo quy hoạch tương ứng theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Các dự án đầu tư liên quan đến sử dụng tài nguyên khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp. Việc sử dụng khoáng sản độc hại cũng phải được thủ tướng cho phép bằng văn bản;

đánh giá tác động môi trường hoặc nghĩa vụ theo Luật Bảo vệ Môi trường;

Vốn cổ phần tối thiểu bằng 30% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Các công ty quy định tại Điều 51 của Luật này có quyền sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tổng hợp và quyền sử dụng toàn bộ tài nguyên khoáng sản nếu tuân thủ đầy đủ các điều kiện do chính phủ quy định.

Hồ sơ, giấy tờ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Xin giấy phép khai thác khoáng sản

Theo Điều 59 của Luật khoáng sản năm 2010 quy định về việc cấp, gia hạn và trả lại giấy phép khai thác, trả lại một phần diện tích khai thác và chuyển nhượng quyền khai thác.

 • Mẫu đơn cấp giấy phép khai thác khoáng sản;
 • Bản đồ khu vực khai thác;
 • Quyết định nghiệm thu trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản và bản sao Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo quyết định phê duyệt;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc nghĩa vụ bảo vệ môi trường;
 • Bản sao xác nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng tài nguyên khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;
 • Giấy chứng nhận vốn bằng văn bản theo Điều 53 của Đạo luật Khoáng sản năm 2010.

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Theo quy định tại Điều 60 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản như sau:

 • Các ứng dụng được chấp nhận như sau:
 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
 • Cơ quan nhận được yêu cầu phải xử lý hồ sơ, tài liệu trong đơn trong thời hạn tối đa là 05 ngày. Trường hợp hồ sơ, tài liệu của hồ sơ phù hợp với quy định tại Điều 59 Luật Tài nguyên khoáng sản năm 2010 và Điều 51 Nghị định 158/2016/NĐ-CP thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cấp giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ tài nguyên khoáng sản chưa đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định hoặc đủ yêu cầu nhưng nội dung hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ không đúng quy định pháp luật thì cơ quan nhận hồ sơ phải: hướng dẫn bằng văn bản, nộp hồ sơ tài nguyên khoáng sản, tổ chức, cá nhân xin khai thác tài nguyên khoáng sản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Việc công bố văn bản chỉ đạo, bổ sung, bổ sung của cơ quan tiếp nhận tài liệu chỉ được thực hiện một lần.

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản:

 • Cơ quan nhận được đơn phải tiến hành kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực dự kiến ​​khai thác khoáng sản, quan trắc thực địa trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đơn.
 • Trong thời hạn 06 ngày, kể từ ngày kết thúc công việc quy định tại điểm a mục này, cơ quan nhận được đề nghị phải có văn bản lấy ý kiến ​​các cơ quan có liên quan về việc đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản theo điểm c. Tiểu mục 2, tiểu mục 60 của Luật khoáng sản 2010.
 • Tổ chức được tư vấn trả lời bằng văn bản các câu hỏi liên quan trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Nếu sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì coi như cơ sở được lấy ý kiến ​​đã đồng ý với việc này. Thời gian thẩm định không bao gồm thời gian lấy ý kiến ​​của các cơ quan có liên quan;
 • Cơ quan nhận được yêu cầu phải thẩm định hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác liên quan đến việc khai thác khoáng sản trong thời hạn chậm nhất là 40 ngày và xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản được trình bày như sau:

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thiện và gửi hồ sơ đề nghị cấp phép đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này.
 • Việc cấp, không cấp giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước cấp giấy phép quyết định trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của bên nhận tài liệu. trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Thông báo về việc xin giấy phép khai thác khoáng sản và trả kết quả
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan cấp phép để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Thời gian nêu trên không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản hoàn thành thủ tục nộp tiền hỗ trợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu.

Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản là Mẫu số 07 được ban hành kèm theo Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động. hoạt động tài nguyên khoáng sản, đề nghị nghiệm thu tài nguyên khoáng sản; sắp xếp, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

Đầu tiên, người làm đơn ghi tên địa điểm, ngày tháng năm nộp đơn

Đề nghị tổ chức, cá nhân nhập các thông tin gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, cách thức liên hệ và các nội dung khác theo mẫu (được đánh số), bao gồm: diện tích khu vực khai thác; Trữ lượng khoáng sản được phép trong quy hoạch khai thác; Tài nguyên khai thác;….

Cuối đơn, cá nhân hoặc người đại diện tổ chức phải ký, ghi rõ họ tên.

Trên đây chúng tôi đã đề cập đến mẫu giấy phép khai thác khoáng sản. Hy vọng bạn đọc đã tiếp thu thêm kiến thức mới về một loại mẫu giấy nhé!

Câu hỏi thường gặp

Giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc nào?

Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ cấp cho khu vực không có tổ chức, cá nhân hoạt động tìm kiếm, khai thác hợp pháp tài nguyên khoáng sản trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, khu vực cấm khai thác tài nguyên khoáng sản, đối với khu vực tạm thời cấm khai thác tài nguyên khoáng sản;
Không chia cắt diện tích tài nguyên khoáng sản thì có thể đầu tư, khai thác có hiệu quả với quy mô lớn, cấp phép khai thác cho nhiều tổ chức, cá nhân với quy mô nhỏ.

Thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc về ai?

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép sử dụng tài nguyên khoáng sản ngoài tài nguyên khoáng sản nêu tại tiểu mục 2 mục này.
Đối với việc sử dụng tài nguyên khoáng sản như vật liệu xây dựng nói chung, than bùn và tài nguyên khoáng sản, giấy phép sử dụng tài nguyên khoáng sản, than bùn và tài nguyên khoáng sản được cấp ở những khu vực có tài nguyên khoáng sản phân tán và quy mô nhỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, ký quỹ khai thác khoáng sản có quyền gia hạn, hủy bỏ, xác nhận phục hồi; xác nhận trả lại một số diện tích thăm dò, khai thác khoáng sản; xác nhận chuyển nhượng quyền tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, quyền sử dụng tài nguyên khoáng sản.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết