fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Khí tượng thủy văn kết hợp khí tượng và thủy văn để hiểu các điều kiện thời tiết và khí hậu dựa trên lập luận, mô hình, v.v. Từ đó, bạn có thể đưa ra những dự báo về thiên tai như lũ lụt, hạn hán, lốc xoáy. Để được cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cấp trung ương, công ty, cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện và thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định để được cấp phép. Sau đây bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn xin giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trong bài viết của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống xin giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Điều kiện để xin giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn

Giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 38/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 48/2020/NĐ-CP), tổ chức hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải:

  • Họ có tư cách pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.
  • Có cơ sở vật chất kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Bao gồm: thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Thông tin, dữ liệu dự báo, cảnh báo. Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để có sản phẩm dự báo tin cậy. Đánh giá chất lượng quy trình quản lý, dự báo, cảnh báo.
  • Có ít nhất một bằng tốt nghiệp chuyên ngành khí tượng thủy văn và ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn

Theo quy định tại Điều 15 khoản 1 Nghị định 38/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Điều 1 khoản 8 Nghị định 48/2020/NĐ-CP) thì tổ chức phải xin phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. báo cáo.tôi quy định:

  • Xin phép thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Được lập theo Mẫu số 2 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2016/NĐ-CP.
  • Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của trường hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.
  • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động của viên chức để đối chiếu hoặc bản sao kèm theo bản chính.
  • Bản kê khai vật tư thiết bị kỹ thuật. Thông tin, dữ liệu dự báo, cảnh báo. Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo và khí tượng thủy văn. Phụ lục đính kèm Quy trình kiểm soát, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo theo Mẫu số 06 Nghị định 48/2020/NĐ-CP
  • Tuyên bố liên quan đến kinh nghiệm chuyên môn của nhân viên tham gia dự báo và cảnh báo; được cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi mình công tác công nhận.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được quy định cụ thể tại Điều 17 Nghị định 38/2016/NĐ-CP.

Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan yêu cầu kiểm tra, xác minh và xác nhận tính hợp lệ của văn bản đã nhận. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo để tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép hoàn thiện hồ sơ cho phù hợp.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, xác minh, thu thập, đánh giá và kết luận trình Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố của Bộ, ngành Trung ương trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức hợp pháp và cá nhân. , sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp giấy phép không đủ điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn thì cơ quan đề nghị cấp phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Bước 1: Gửi đơn đăng ký của bạn

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công vụ hoặc qua đường bưu điện. Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến. Trong giờ làm việc hành chính do chính phủ quy định (không kể ngày nghỉ lễ, tết).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tiếp nhận trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu cần thiết. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổ chức và trình

Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định, xác minh, điều tra, đánh giá và kết luận. Cấp giấy phép dự báo, cảnh báo thời tiết thủy sản cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc.

Nếu không đáp ứng các điều kiện, cơ quan đã thụ lý hồ sơ sẽ trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Căn cứ báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Bước 5. Gửi lại kết quả cho trung tâm dịch vụ của chính phủ.

Bài viết trên đây chúng tôi đẫ đề cấp đến giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn. Bạn đọc có thể tham khảo hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép này trong bài viết nhé!

Câu hỏi thường gặp

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có nội dung gì?

Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định 35/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 48/2020/NĐ-CP) thì áp dụng quy định sau:
Nội dung cho phép dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Giấy phép dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được cấp theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này.

Thời hạn thực hiện giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn?

Thời hạn của giấy phép được quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2016/NĐ-CP như sau:
Thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Ủy quyền hoạt động
Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được cấp có thời hạn tối đa là 05 năm.
Thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này và không vi phạm các điều kiện quy định tại Nghị định này trong thời gian hoạt động theo giấy phép đã được cấp sau đó thì được xem xét gia hạn giấy phép . Theo luật, mỗi lần gia hạn không được quá năm năm. Do đó, giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được cấp có thời hạn tối đa là 05 năm. Sau thời hạn này, được xem xét gia hạn chứng chỉ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nếu tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định và không vi phạm pháp luật trong thời gian hoạt động theo giấy phép đã cấp. Gia hạn không được quá 5 năm và vi phạm pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết