fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Giấy phép an ninh, trật tự là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp để cá nhân, tổ chức, sự kiện được tổ chức, hoạt động hợp pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự công cộng. Giấy phép này quy định các quyền và nghĩa vụ và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh trật tự. Bạn đọc có thể tham khảo thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống đơn đề nghị xin giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 

Căn cứ Điều 19 Nghị định 96/2016/ND-CP, Tiểu mục 1 Mục C Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3191/QD-BCA năm 2022.

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn, trật tự bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa;
 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài thì ngoài Bản khai nhân sự phải gửi kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

 • Ngoài các tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có thêm tài liệu áp dụng đối với một số cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây:
 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự.
 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:
  • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự;
  • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.
 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ, phải có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.
 • Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề: Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí; kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ đặt cược, phải có văn bản cho phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 

Căn cứ nội dung được quy định tại tiểu mục 1 Mục C Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3191/QĐ-BCA năm 2022.

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được thực hiện như sau:

(1) Trình tự

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải gửi hồ sơ đến Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an.

Bước 2: Nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, có đầy đủ các yếu tố thì nhận hồ sơ và gửi biên nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua email (nếu có) đến cơ sở thương mại hoặc người được chỉ định tiếp nhận.
 • Nếu yêu cầu không hợp lệ hoặc thiếu mục nào thì không chấp nhận yêu cầu và gửi hướng dẫn hoàn thiện yêu cầu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc email (nếu có) đến cơ sở kinh doanh hoặc người được ủy quyền. Vui lòng liên hệ để gửi yêu cầu.
 • Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện sau, không chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối xử lý hồ sơ và gửi thông báo không đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua email ( nếu có sẵn).

Bước 3: Tùy theo ngày họp ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn, trật tự hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện sau khi đã nộp đủ phí giám định.

(2) Cách thức

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an;
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
 • Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

(3) Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc.

(4) Lệ phí

300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

(5) Kết quả

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Câu hỏi thường gặp:

Chủ thể thực hiện thủ tục thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là ai?

Chủ thể thực hiện thủ tục thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh các ngành, nghề sau đây:
Kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ;
Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh dịch vụ nổ mìn; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam;
Kinh doanh dịch vụ lưu trú được xếp hạng từ 05 sao trở lên;
Kinh doanh công cụ hỗ trợ;
Kinh doanh súng bắn sơn (trừ cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn);
Kinh doanh các loại pháo;
Kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ; các cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an.

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự?

Tuân thủ các quy định pháp luật: Người đăng ký phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn trật tự, bảo vệ trật tự công cộng và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
Đủ 18 tuổi: Ứng viên phải đủ tuổi hợp pháp, ít nhất 18 tuổi.
Không có tiền án tiền sự liên quan đến an ninh trật tự: Người đã đăng ký không được có tiền án tiền sự về các tội liên quan đến an ninh trật tự như trộm cắp, giết người, gây rối trật tự công cộng, tội phạm xã hội, v.v.
Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe: Người đăng ký phải có đủ sức khỏe để thực hiện công tác an toàn, trật tự.
Đào tạo: Ứng viên phải hoàn thành khóa huấn luyện về an ninh, trật tự theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Kiểm tra và đánh giá kỹ năng: Ứng viên có thể được yêu cầu tham gia các bài kiểm tra và đánh giá kỹ năng để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết