fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế giúp đảm bảo rằng thông tin thuế của công ty được cập nhật và chính xác. Điều này đảm bảo rằng công ty đang thực hiện các trách nhiệm thuế một cách đúng đắn và tránh các rủi ro pháp lý và hình phạt liên quan đến việc cung cấp thông tin sai lệch. Bằng cách thông báo một cách đầy đủ và chính xác về các thay đổi, công ty cổ phần tạo ra sự minh bạch và tin cậy trong việc quản lý thuế và hoạt động kinh doanh. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần” của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Nội dung mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

[Ngày], tháng [tháng], năm [năm]

Kính gửi: Cục Thuế [Tên Tỉnh/Thành phố]

Công ty Cổ phần [Tên Công ty]
Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]
Mã số thuế: [Mã số thuế công ty]

Chúng tôi, Công ty Cổ phần [Tên Công ty], trân trọng thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký thuế của chúng tôi. Thông tin chi tiết được cung cấp dưới đây:

Thông tin cũ:

 • Tên công ty: [Tên công ty cũ]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ cũ]
 • Mã số thuế: [Mã số thuế cũ]

Thông tin mới:

 • Tên công ty: [Tên công ty mới]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ mới]
 • Mã số thuế: [Mã số thuế mới]

Thay đổi nêu trên đã được thông qua trong cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông của Công ty vào ngày [ngày], tháng [tháng], năm [năm]. Qua quá trình thực hiện, chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và các yêu cầu thuế liên quan đối với công ty.

Chúng tôi đồng thời gửi kèm các tài liệu sau đây để hỗ trợ việc cập nhật thông tin đăng ký thuế:

 • Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất của công ty.
 • Bản sao Quyết định thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh từ cơ quan quản lý kinh doanh có thẩm quyền.
 • Bản sao Giấy phép hoạt động mới nhất của công ty.
 • Bản sao Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông đồng ý về việc thay đổi nội dung đăng ký thuế.

Chúng tôi mong rằng Cục Thuế [Tên Tỉnh/Thành phố] sẽ tiếp nhận và xem xét thông tin cập nhật của chúng tôi. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu cần bất kỳ thông tin hoặc tài liệu bổ sung nào.

Trân trọng kính chào,

Người đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần [Tên Công ty]
[Chức vụ]
[Tên người đại diện]
[Chữ ký]

Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Dưới đây là hướng dẫn để soạn thảo mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế cho một công ty cổ phần:

Thông tin công ty:

 • Đầu tiên, ghi rõ tên công ty cổ phần và địa chỉ công ty ở phần đầu của thông báo.
 • Tiếp theo, đưa ra mã số thuế của công ty để xác định đúng thông tin liên quan đến đăng ký thuế.

Thông tin cũ:

 • Đưa ra các thông tin đăng ký thuế cũ của công ty như tên công ty, địa chỉ và mã số thuế.
 • Đảm bảo rằng thông tin này chính xác và tương ứng với thông tin đăng ký thuế hiện tại của công ty.

Thông tin mới:

 • Đưa ra các thông tin mới về đăng ký thuế của công ty bao gồm tên công ty mới, địa chỉ mới và mã số thuế mới.
 • Đảm bảo rằng thông tin này cập nhật và chính xác để đảm bảo tính hợp pháp của công ty.

Cơ sở pháp lý:

 • Đề cập đến quyết định thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh từ cơ quan quản lý kinh doanh có thẩm quyền.
 • Cung cấp thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất của công ty và giấy phép hoạt động mới nhất.

Cam kết tuân thủ: Bày tỏ cam kết từ công ty rằng chúng sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và các yêu cầu thuế liên quan đối với công ty sau khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế.

Tài liệu bổ sung: Liệt kê các tài liệu bổ sung đính kèm thông báo, bao gồm bản sao của các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất, quyết định thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, và bản sao biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông đồng ý về việc thay đổi nội dung đăng ký thuế.

Kết thúc thông báo:

 • Ký tên và ghi rõ chức vụ của người đại diện hợp pháp của công ty.
 • Đính kèm chữ ký của người đại diện.

Câu hỏi thường gặp:

Thành phần hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thuế gồm những gì?

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
(2) Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;
Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
(3) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):
Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Các bước thay đổi đăng ký doanh nghiệp bao gồm:
Bước 1: Doanh nghiệp thông qua nội dung đăng ký doanh nghiệp mới
Luật doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể thẩm quyền quyết định thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp. Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần có thẩm quyền thông qua nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
Bước 2: Nộp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới phòng đăng ký kinh doanh.
Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định chi tiết hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cần chuẩn bị áp dụng cho từng nội dung thay đổi khác nhau.
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ban hành mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các mẫu biểu khác sử dụng cho thủ tục này.
Bước 3: Đóng lệ phí bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp mới.
Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
Quy trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định là 3 đến 5 ngày tùy từng nội dung thay đổi.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết