fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Sinh viên làm sao để tốt nghiệp đại học sớm?

Thời gian đào tạo phổ biến tại các trường đại học để sinh viên tốt nghiệp thông thường hiện nay sẽ là từ 3,5 năm đến 4 năm. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều sinh viên có thể tốt nghiệp sớm hơn thời gian trên nếu biết cách cố gắng hoàn thành sớm chương trình học. Dưới đây là chia sẻ của Học viện đào tạo pháp chế ICA gửi đến bạn đọc với nội dung “Sinh viên làm sao để tốt nghiệp đại học sớm?“, hi vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang lại nhiều điều hữu ích.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT

Thời gian hoàn thành chương trình học đối với sinh viên là bao lâu?

Tại các trường đại học để đảm bảo tính mềm dẻo trong Chương trình đào tạo đại học, các học phần được phân loại thành học phần bắt buộc hay tự chọn, học phần tiên quyết. Mỗi hoại học phần đó có những đặc thù riêng cụ thể khác nhau, theo đó mà sinh viên có thể dễ dàng lựa chọn đăng ký học phần để thời gian hoàn thành chương trình học được nhanh chóng. Vậy quy định về thời gian hoàn thành chương trình học đối với sinh viên là bao lâu?

Theo Điều 2 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về chương trình đào tạo và thời gian học tập như sau:

“Điều 2. Chương trình đào tạo và thời gian học tập

4. Đối với mỗi hình thức đào tạo, chương trình đào tạo cần cung cấp kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá để định hướng cho sinh viên.

a) Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo chính quy phải phù hợp với thời gian quy định trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời đảm bảo đa số sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo;

b) Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học dài hơn tối thiểu 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo.

5. Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo. Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.”

Như vậy, theo quy định nêu trên, đối với mỗi hình thức đào tạo, chương trình đào tạo cần cung cấp kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá để định hướng cho sinh viên. Mỗi sinh viên cần căn cứ vào kế hoạch học tập tổng thể để sắp xếp thời gian học hợp lý theo định hướng bản thân.

Sinh viên làm sao để tốt nghiệp đại học sớm?

Thông thường thời gian để một sinh viên hoàn thành chương trình học hiện nay sẽ là 3,5 năm đến 4 năm, tuy nhiên nhiều sinh viên khi biết tận dụng thời gian thì có thể tốt nghiệp sớm hơn dự kiến. Chi tiết theo quy định tại Điều 14 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về công nhận tốt nghiệp như sau:

“Điều 14. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp

1. Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

b) Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

c) Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Sinh viên làm sao để tốt nghiệp đại học sớm?

2. Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được hiệu trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ với cơ sở đào tạo.

3. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá được quy định tại khoản 5 Điều 10 của Quy chế này, trong đó, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

b) Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

…”

Theo quy định đó, sinh viên muốn được tốt nghiệp đại học sớm cần đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:

– Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

– Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

– Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Như vậy, ngoài việc hoàn thành sớm số lượng tín chỉ, sinh viên muốn tốt nghiệp đại học sớm còn phải đảm bảo điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên và tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Kinh nghiệm học xong sớm chương trình đại học cho sinh viên

Có thể thấy rằng hiện nay, trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, cơ sở đào tạo hướng dẫn cho sinh viên đăng ký tín chỉ học tập trên hệ thống đăng ký học tập của cơ sở đào tạo. Sinh viên học theo tín chỉ phải đăng ký lớp của các học phần dự định sẽ học trong học kỳ. Theo đó, sinh viên được phép đăng ký nhiều hơn số lượng tín chỉ trung bình của một học kỳ, tuy nhiên khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn. Thông thường sinh viên có thể rút số năm học xuống còn từ 3 đến 3,5 năm (tùy trường).

Vì lẽ đó, nếu muốn kết thúc sớm chương trình đại học bạn có thể đăng ký vượt tín chỉ trong khuôn khổ cho phép và phù hợp với thời gian, năng lực bản thân. Để tận dụng được ưu điểm của việc đăng ký tín chỉ, sinh viên cần có những kế hoạch rõ ràng.

Khi quyết định học vượt, sinh viên cần tìm hiểu tổng thể về chương trình học mà mình đăng ký. Việc này giúp sinh viên thấy được từng học kỳ phải học những gì để phân bố hợp lý. Các bạn sinh viên cũng nên tham khảo ý kiến của thầy cô, sinh viên khóa trước về những môn học sẽ đăng ký, sau đó, xác định sức học của bản thân để chọn lựa chọn đăng ký những môn phù hợp. Đăng ký xong, cần lên kế hoạch học tập và quan trọng là phải quyết tâm, kiên trì thực hiện để đạt mục tiêu. 

Để quyết định học vượt, đăng ký số lượng tín chỉ nhiều thì sinh viên phải xác định năng lực học tập xem có phù hợp hay không. Nếu những yếu tố này không phù hợp với khả năng thì không nên mạo hiểm. Vì học quá sức sẽ bị đuối và việc học tập ngày càng trì trệ, thậm chí bỏ cuộc. 

Một kinh nghiệm sắp xếp môn học mà sinh viên có thể tham khảo như luôn chọn các môn đại cương đầu tiên, tính toán số tín chỉ của các môn này rồi lấy tổng số tín chỉ được phép học trừ đi để ra số tín chỉ còn lại. Sau đó, kiểm tra các môn chuyên ngành xem môn nào đã đủ điều kiện để học và môn nào chỉ có lớp ở học kỳ đó để đăng ký. Nếu vẫn còn dư tín chỉ, sinh viên có thể đăng ký thêm môn Tiếng Anh và triết học. Sinh viên phải đăng ký nhanh ngay khi trường vừa mở hệ thống đăng ký. 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về nội dung “Sinh viên làm sao để tốt nghiệp đại học sớm?“. Hi vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích với bạn đọc.

Câu hỏi thường gặp:

Xác định hạng tốt nghiệp đại học như thế nào?

Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa được quy định tại khoản 5 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT:
+ Theo thang điểm 4:
++ Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;
++ Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;
++ Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;
++ Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;
++ Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;
++ Dưới 1,0: Kém.
+ Theo thang điểm 10:
++ Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc;
++ Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi;
++ Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá;
++ Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình;
++ Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu;
++ Dưới 4,0: Kém.

Quy định về học phần bắt buộc của sinh viên như thế nào?

Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình, thể hiện những nội dung đặc trưng không thể thiếu được của ngành học đó, bắt buộc sinh viên phải tích lũy. Nội dung của các học phần bắt buộc là cơ sở để sinh viên có kiến thức cơ bản, nền tảng để tiếp cận các học phần chuyên ngành.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết