fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Những câu hỏi về hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao thương, là cơ sở pháp lý quy định mối quan hệ giữa bên bán và bên mua. Trong hợp đồng này, các bên cam kết thực hiện những trách nhiệm và quyền lợi cụ thể để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ và công bằng. Tất cả những cam kết này tạo nên sự cân bằng và tính công bằng trong mối quan hệ mua bán, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của cả hai bên. Hợp đồng mua bán hàng hóa không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là sợi dây nối giữa sự tin tưởng và trách nhiệm, đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp và đối tác kinh doanh. Tham khảo những Những câu hỏi về hợp đồng mua bán hàng hóa tại bài viết sau

Câu 1: Hàng hóa được coi là không phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hóa trong trường hợp nào?

Hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của hợp đồng mua bán, và nếu chúng không đáp ứng đúng các tiêu chí và điều kiện đã thỏa thuận, điều này có thể tạo ra những tranh chấp không mong muốn. Hợp đồng mua bán chi tiết rằng, hàng hóa được coi là không phù hợp nếu chúng không tuân theo các thỏa thuận, quy định, mô tả, và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được đặt ra trong hợp đồng. Điều này bao gồm việc giao hàng không đúng theo quy định và các điều kiện đã được xác định.

Trong trường hợp không có sự thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng, điều 39 của Luật Thương Mại năm 2005 quy định rõ ràng về việc hàng hóa được xem là không phù hợp. Điều này bao gồm:

  1. Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của hàng hóa cùng chủng loại.
  2. Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào đã được bên mua thông báo cho bên bán hoặc bên bán đã biết vào thời điểm ký kết hợp đồng.
  3. Giao hàng không đúng theo mẫu được bên mua cung cấp, ngay cả khi là những sai sót nhỏ, nhưng không đáng kể so với mẫu.
  4. Hàng hóa không được bảo quản và đóng gói theo cách thức thông thường hoặc không tuân theo cách thức thích hợp để bảo quản trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.
Những câu hỏi về hợp đồng mua bán hàng hóa

Những quy định này giúp định rõ trách nhiệm và quyền lợi của cả bên mua và bên bán, tạo ra một cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp và đảm bảo rằng cả hai bên đều tuân thủ theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Câu 2: Chất lượng hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định cụ thể như thế nào?

Chất lượng hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong hợp đồng mua bán, và các bên thường thống nhất và quy định cụ thể về chất lượng trong tài liệu hợp đồng. Các phương thức xác định chất lượng có thể linh hoạt tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, bao gồm mô tả chi tiết, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chí kỹ thuật, mẫu sản phẩm, và các tính năng công dụng cụ thể của hàng hóa.

Trong trường hợp chất lượng hàng hóa đã được công bố hoặc được cơ quan có thẩm quyền quy định, hợp đồng sẽ áp dụng theo tiêu chuẩn công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định chính thức và tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Trong trường hợp không có thoả thuận cụ thể và pháp luật không có quy định riêng, chất lượng hàng hóa sẽ được xác định dựa trên mục đích sử dụng và chất lượng trung bình của hàng hóa tương tự. Điều này giúp mô tả rõ ràng về mong đợi về chất lượng và định rõ trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình giao kết hợp đồng.

Do đó, việc quy định rõ ràng về chất lượng hàng hóa trong hợp đồng mua bán là quan trọng để tránh tranh chấp và đảm bảo rằng cả hai bên đều có hiểu biết đồng nhất về chất lượng sản phẩm và mong muốn của mình.

Câu 3: Trường hợp nào được lựa chọn luật thương mại điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa?

Trong quá trình giao kết hợp đồng, nếu một bên tham gia là thương nhân, tập trung vào việc bán hàng hóa với mục tiêu lợi nhuận, trong khi bên còn lại không phải là thương nhân và tham gia với mục đích tiêu dùng, Luật Thương mại quy định một quy tắc linh hoạt để điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa.

Luật Thương mại cho phép bên không phải là thương nhân, trong trường hợp này là bên tiêu dùng, được quyền lựa chọn luật điều chỉnh cho hợp đồng là luật thương mại. Điều này mang lại quyền lợi và sự bảo vệ đặc biệt cho bên tiêu dùng, giúp họ chủ động hơn trong quá trình giải quyết tranh chấp và áp dụng các quy định liên quan đến tiêu dùng theo quy định của Luật Thương mại.

Tuy nhiên, nếu bên tiêu dùng không có sự lựa chọn nào, hợp đồng sẽ mặc nhiên chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Dân Sự. Điều này đồng nghĩa với việc hợp đồng sẽ được áp dụng theo các quy định và nguyên tắc được quy định trong lĩnh vực dân sự, không tích hợp những quy định cụ thể và chuyên biệt về thương mại như trong Luật Thương mại.

Quy định này giúp tạo ra sự linh hoạt trong việc áp dụng luật cho hợp đồng mua bán hàng hóa, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của cả hai bên, đặc biệt là bên tiêu dùng, trong quá trình thực hiện giao dịch thương mại.

Câu 4: Thế nào là hợp đồng mua bán hàng hóa mang tính thương mại?

Hợp đồng mua bán hàng hóa trong lĩnh vực thương mại mang theo mình những đặc trưng đặc biệt:

Mục đích chính của việc giao kết hợp đồng này là để đạt được mục đích sinh lợi, nơi mục đích này tập trung vào việc thu lợi nhuận hoặc các mục đích kinh doanh khác. Hợp đồng mua bán trong lĩnh vực thương mại không chỉ là việc kết thúc một chuỗi lưu thông hàng hóa mà còn là bước đầu trong quá trình “mua đi bán lại,” trong đó hàng hóa được mua với hy vọng thu được lợi nhuận khi đưa vào các giao dịch bán tiếp theo.

Chủ thể thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa phải là thương nhân, như định nghĩa tại Điều 6 của Luật Thương Mại. Thương nhân không chỉ bao gồm các tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, mà còn bao gồm cá nhân thực hiện hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Điều này nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và sự liên tục trong hoạt động kinh doanh.

Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là động sản, được định nghĩa rộng rãi như “tất cả các động sản kể cả động sản hình thành trong tương lai.” Điều này bao gồm không chỉ các sản phẩm hiện tại mà còn bao gồm những sản phẩm có thể xuất hiện trong tương lai, đặc biệt là trong ngữ cảnh của hoạt động thương mại có tính chất đặc trưng và linh hoạt.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng mua bán hàng hóa được phân loại như thế nào?

Hiện nay, các loại hợp đồng mua bán hàng hóa được chia làm 2 loại như sau:
– Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước.
– Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
Hợp đồng mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự 2015 và Bộ luật Thương mại 2005.

Hợp đồng mua bán hàng hóa có tính chất song vụ hay không?

Mỗi bên trong hợp đồng đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đối với bên kia, đồng thời lại cũng là bên có quyền đòi hỏi bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.