fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh và giao dịch thương mại. Đây là một thỏa thuận pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên để thiết lập các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Việc hiểu và thực hiện một hợp đồng thương mại đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong giao dịch kinh doanh. Bạn đọc có thể tham khảo và tìm hiểu thêm về hợp đồng này trong bài viết “Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thương mại” sau nhé!

Một số mẫu hợp đồng thương mại

Mẫu hợp đồng Mua bán tài sản

Mẫu hợp đồng Gia công đặt hàng

Mẫu hợp đồng Ủy thác mua bán hàng hóa

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thương mại

Khi tìm hiểu về hợp đồng thương mại, có một số khía cạnh quan trọng cần được xem xét. Đầu tiên, mục đích của hợp đồng thương mại phải được xác định rõ ràng. Mục tiêu của hợp đồng có thể là mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hoặc thực hiện một dự án cụ thể. Việc xác định rõ mục đích giúp các bên có cùng mục tiêu và sẵn lòng thực hiện các điều khoản và điều kiện để đạt được mục tiêu đó.

Soạn thảo hợp đồng thương mại là quá trình quan trọng để đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện của giao dịch được thể hiện một cách chính xác và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết để soạn thảo, rà soát hợp đồng thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam:

 • Xác định các bên: Đầu tiên, xác định rõ các bên tham gia vào hợp đồng, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của mỗi bên. Đảm bảo rằng tên và thông tin được ghi chính xác và đầy đủ.
 • Mô tả giao dịch: Chỉ định rõ và mô tả giao dịch thương mại mà hợp đồng đang điều chỉnh. Điều này bao gồm mô tả về hàng hóa, dịch vụ hoặc quyền sở hữu cụ thể mà giao dịch liên quan đến. Cung cấp đủ chi tiết để đảm bảo sự hiểu rõ về phạm vi và nội dung của giao dịch.
 • Điều khoản và điều kiện giao dịch: Xác định rõ các điều khoản và điều kiện của giao dịch. Điều này bao gồm giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của các bên, và các điều khoản khác liên quan đến giao dịch. Đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện này tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với mong muốn của các bên.
 • Bảo mật thông tin: Đưa vào hợp đồng các điều khoản về bảo mật thông tin và không tiết lộ thông tin thương mại quan trọng cho bên thứ ba không có sự đồng ý của các bên. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi và sự riêng tư của các bên trong giao dịch.
 • Giải quyết tranh chấp: Đưa vào hợp đồng các điều khoản về giải quyết tranh chấp, bao gồm sự thỏa thuận về việc sử dụng trọng tài hoặc các phương pháp giải quyết tranh chấp khác nếu có. Đảm bảo rằng các điều khoản này tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và mang tính công bằng và công lý trong việc giải quyết tranh chấp.
 • Điều khoản pháp lý: Đưa vào hợp đồng các điều khoản liên quan đến việc áp dụng và hiệu lực của hợp đồng. Điều này bao gồm quy định về pháp luật áp dụng, thẩm quyền của tòa án, và các quy định khác liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và hiệu lực của hợp đồng.
 • Kiểm tra và xác nhận: Sau khi soạn thảo hợp đồng, hãy kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằRằng các điều khoản và điều kiện đã được ghi chính xác và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. Sau đó, các bên tham gia vào hợp đồng cần xác nhận và ký tên để chứng thực sự đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng.

Lưu ý rằng việc soạn thảo hợp đồng thương mại phức tạp và có thể yêu cầu sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý. Điều này giúp đảm bảo rằng hợp đồng được thể hiện một cách chính xác và tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thương mại
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thương mại

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại nên chứa các điều khoản và điều kiện rõ ràng và chi tiết. Điều này bao gồm mô tả chính xác về hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch, giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao hàng, quyền và nghĩa vụ của các bên, và các điều khoản khác liên quan. Các điều khoản và điều kiện cần được sử dụng ngôn ngữ chính xác và không gây hiểu lầm, tránh sử dụng từ ngữ mập mờ hoặc mâu thuẫn có thể tạo ra sự hiểu lầm hoặc tranh cãi trong tương lai.

Khi soạn thảo hợp đồng thương mại, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc. Dưới đây là một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại:

 • Định rõ mục đích của hợp đồng: Xác định rõ mục đích và mục tiêu của hợp đồng. Điều này giúp đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện được thiết lập để đáp ứng mục đích cụ thể mà các bên mong muốn đạt được từ giao dịch.
 • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác: Sử dụng ngôn ngữ pháp lý chính xác, rõ ràng và không gây hiểu lầm. Tránh sử dụng từ ngữ mập mờ hoặc mâu thuẫn có thể tạo ra sự hiểu lầm hoặc tranh cãi trong tương lai.
 • Xác định rõ các điều khoản và điều kiện: Đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện quan trọng liên quan đến giao dịch được xác định rõ ràng, bao gồm giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao hàng, bảo hành, và các quyền và nghĩa vụ của các bên. Điều này giúp tránh tranh cãi và hiểu lầm trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến loại hình giao dịch và áp dụng chúng vào hợp đồng.
 • Xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên: Xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi bên hiểu rõ và chấp hành các nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Bảo mật thông tin: Đưa vào hợp đồng các điều khoản về bảo mật thông tin và không tiết lộ thông tin thương mại quan trọng cho bên thứ ba không có sự đồng ý của các bên. Bảo vệ quyền lợi và sự riêng tư của các bên trong giao dịch.
 • Giải quyết tranh chấp: Đưa vào hợp đồng các điều khoản về giải quyết tranh chấp, bao gồm sự thỏa thuận về việc sử dụng trọng tài hoặc các phương pháp giải quyết tranh chấp khác nếu có. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tranh chấp và tạo ra một quy trình công bằng và hiệu quả để giải quyết tranh chấp.
 • Kiểm tra và xác nhận: Kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận rằng tất cả các điều khoản và điều kiện đã được ghi chính xác và phù hợp với mong muốncủa các bên. Sau đó, hãy đảm bảo rằng các bên tham gia vào hợp đồng đều hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng trước khi ký kết.
 • Tư vấn pháp lý: Nếu cần, tìm kiếm sự tư vấn pháp lý từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý. Họ có thể cung cấp thông tin và hướng dẫn chính xác về quy định pháp luật Việt Nam và giúp bạn đảm bảo rằng hợp đồng đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý.
 • Lưu trữ và bảo quản: Sau khi hợp đồng được ký kết, hãy lưu trữ và bảo quản bản gốc và các bản sao của hợp đồng một cách an toàn. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn có thể truy cập và tham khảo hợp đồng khi cần thiết trong tương lai.

Lưu ý, đây chỉ là một số lưu ý chung khi soạn thảo hợp đồng thương mại. Tùy thuộc vào loại hình giao dịch và yêu cầu cụ thể của các bên, có thể có các yêu cầu và quy định pháp luật khác áp dụng. Vì vậy, việc tìm hiểu và tư vấn pháp lý là quan trọng để đảm bảo rằng hợp đồng được soạn thảo chính xác và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức của hợp đồng thương mại như thế nào?

Theo Luật Thương mại 2005 thì hình thức của hợp đồng thương mại được quy định khá đa dạng, cụ thể như sau:
Bằng lời nói: hoặc xác lập bằng hành vi cụ thể Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước; Hợp đồng dịch vụ.
Bằng văn bản: Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước; Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng dịch vụ quảng cáo; Hợp đồng đại diện cho thương nhân;..

Hợp đồng thương mại có những loại nào?

Dễ hiểu hơn thì thuật ngữ “Hợp đồng thương mại” là tên gọi khái quát cho một nhóm các loại hợp đồng nhằm mục đích thực hiện hoạt động thương mại.
Hợp đồng thương mại có một số loại phổ biến như sau:
Hợp đồng mua bán hàng hóa;
Hợp đồng dịch vụ;
Hợp đồng xúc tiến thương mại: Hợp đồng dịch vụ khuyến mại; Hợp đồng dịch vụ quảng cáo;..)
Hợp đồng trung gian thương mại: Hợp đồng đại diện cho thương nhận; Hợp đồng ủy thác mua bán;…
Một số hợp đồng khác: Hợp đồng gia công; Hợp đồng nhượng quyền thương mại;..

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết