fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế

Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế là một công cụ hữu ích trong việc định rõ các điều khoản và điều kiện của một giao dịch thương mại giữa các bên đến từ các quốc gia khác nhau. Khi tham gia vào một giao dịch quốc tế, việc có một hợp đồng chặt chẽ và rõ ràng là rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng, bảo vệ quyền lợi và hạn chế rủi ro cho các bên liên quan. Mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng trong bài viết sau đây nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng thương mại quốc tế

Hướng dẫn soạn thảo Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế

Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế sẽ yêu cầu các bên cung cấp thông tin cụ thể về tên, địa chỉ, quốc tịch và các thông tin liên quan khác để xác định rõ ràng danh tính của các bên tham gia giao dịch. Soạn thảo một mẫu hợp đồng thương mại quốc tế là quá trình quan trọng để đảm bảo rằng các bên tham gia vào giao dịch có một tài liệu pháp lý chính xác và chi tiết để hướng dẫn quyền và nghĩa vụ của mình. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản để giúp bạn soạn thảo một mẫu hợp đồng thương mại quốc tế:

Phần giới thiệu:

  • Đưa ra tiêu đề hợp đồng: Bắt đầu với tiêu đề “Hợp đồng Thương mại Quốc tế” để xác định rõ mục đích của hợp đồng.
  • Thông tin các bên: Liệt kê các bên tham gia vào hợp đồng, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc chi tiết của mỗi bên.

Định nghĩa các thuật ngữ quan trọng: Xác định các thuật ngữ và định nghĩa chúng một cách chính xác. Điều này giúp đảm bảo sự hiểu rõ và đồng nhất giữa các bên về các thuật ngữ quan trọng trong hợp đồng.

Mục đích của hợp đồng: Mô tả rõ ràng mục đích và mục tiêu của hợp đồng. Điều này có thể là mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hoặc thực hiện một dự án cụ thể. Cung cấp thông tin chi tiết về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên liên quan đến mục đích này.

Các điều khoản và điều kiện chung: Liệt kê các điều khoản và điều kiện chung mà các bên đã thỏa thuận như địa điểm và thời điểm áp dụng hợp đồng, ngôn ngữ sử dụng, pháp luật áp dụng, và cách giải quyết tranh chấp.

Mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ: Mô tả chi tiết về hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch trong hợp đồng. Bao gồm các thông tin như tên, số lượng, mô tả kỹ thuật, chất lượng, tiêu chuẩn và các yêu cầu khác liên quan.

Giá trị giao dịch và thanh toán: Xác định giá trị giao dịch và các điều kiện thanh toán. Điều này bao gồm giá bán, phương thức thanh toán, thời gian thanh toán và các điều kiện liên quan khác, như phạt trừ trong trường hợp vi phạm hợp đồng.

Thời gian và địa điểm giao hàng: Xác định rõ ràng thời gian và địa điểm giao hàng hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Điều này giúp đảm bảo rằng các bên đồng ý về thời gian và địa điểm thực hiện giao dịch.

Quyền và nghĩa vụ của các bên: Mô tả cácquyền và nghĩa vụ cụ thể của mỗi bên trong hợp đồng. Điều này bao gồm việc mô tả trách nhiệm, cam kết và quyền lợi của mỗi bên liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.

Bảo mật thông tin: Xác định các điều khoản về bảo mật thông tin và quyền riêng tư. Điều này đảm bảo rằng thông tin quan trọng hoặc nhạy cảm được bảo vệ và không được tiết lộ cho bên thứ ba không có sự đồng ý của các bên.

Trách nhiệm pháp lý: Xác định rõ trách nhiệm pháp lý của các bên trong trường hợp xảy ra vi phạm hợp đồng hoặc tranh chấp phát sinh. Điều này bao gồm các điều khoản về giải quyết tranh chấp và trách nhiệm bồi thường.

Các điều khoản bổ sung: Liệt kê các điều khoản bổ sung khác mà các bên muốn bao gồm trong hợp đồng, như điều khoản về chấm dứt hợp đồng, áp dụng luật pháp và thẩm quyền tòa án.

Chữ ký và ngày hiệu lực: Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đã ký và ghi rõ ngày hiệu lực của hợp đồng.

Lưu ý rằng mẫu hợp đồng thương mại quốc tế có thể phức tạp và cần phải tuân thủ các quy định pháp lý của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hợp đồng được thực hiện. Vì vậy, nếu có bất kỳ sự không chắc chắn hoặc phức tạp nào, nên tìm sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có chuyên môn trong lĩnh vực này để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của hợp đồng.

Việc soạn thảo một mẫu hợp đồng thương mại quốc tế đòi hỏi sự cẩn thận và chi tiết. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn trên, bạn có thể tạo ra một tài liệu pháp lý rõ ràng và chính xác để hỗ trợ quá trình thương mại quốc tế.

Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế
Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế

Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế được sử dụng để định rõ các điều khoản và điều kiện của một giao dịch thương mại giữa các bên đến từ các quốc gia khác nhau. Việc sử dụng hợp đồng này giúp đảm bảo sự công bằng, bảo vệ quyền lợi và hạn chế rủi ro cho các bên tham gia giao dịch. Khi lập hợp đồng hãy lưu ý để đảm bảo quyền lợi của mình.

Điều khoản thông tin các bên

Đây là điều khoản quan trọng nhất và luôn phải có trong một hợp đồng thương mại. Mọi cá nhân và tổ chức đều có quyền tham gia ký kết hợp đồng khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Do đó, cần xác định rõ ràng các cá nhân và tổ chức tham gia hợp đồng thương mại này.

Để xác định tư cách chủ thể của các bên, cần thu thập và ghi lại các thông tin cơ bản sau đây:

  • Đối với cá nhân: Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân và địa chỉ thường trú. Các thông tin này phải được ghi chính xác dựa trên chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc hộ khẩu, và nên được kiểm tra trước khi ký kết hợp đồng.
  • Đối với tổ chức và doanh nghiệp: Tên, địa chỉ trụ sở, giấy phép thành lập và người đại diện theo quy định của pháp luật. Các thông tin này phải được ghi chính xác dựa trên quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

Điều khoản về đối tượng của hợp đồng

Hợp đồng thương mại là một khái niệm chung để áp dụng cho nhiều loại hoạt động thương mại khác nhau. Trên thực tế, đối với mỗi loại hoạt động thương mại, tên hợp đồng sẽ được ghi rõ hơn. Ví dụ, có thể có hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng gia công hàng hóa, vv. Do đó, đối tượng của mỗi loại hợp đồng sẽ khác nhau.

Đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc gia công hàng hóa, đối tượng của hợp đồng là các công việc cụ thể. Các công việc này phải được xác định rõ ràng, bao gồm cách thức thực hiện, trình độ chuyên môn, người thực hiện trực tiếp và kết quả sau khi hoàn thành.

Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, đối tượng của hợp đồng là các mặt hàng được mua bán. Khi soạn thảo hợp đồng, các bên phải xác định rõ tên hàng hóa, loại hàng hóa, chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa, và tất cả các yếu tố này phải được xác định rõ ràng và cụ thể trong hợp đồng.

Điều khoản về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo hợp đồng

Đối với các giao dịch có yêu cầu về chất lượng hàng hóa, được đánh giá bởi các luật sư, các thỏa thuận này cần phải được mô tả chi tiết và được so sánh với các quy định pháp luật chuyên ngành đối với từng loại sản phẩm cụ thể về tiêu chuẩn và yêu cầu. Ngoài ra, trong mục tiêu về chuẩn chất lượng,các điều khoản về đảm bảo chất lượng hàng hóa trong hợp đồng thương mại có thể bao gồm:

  • Mô tả chất lượng: Hợp đồng nên mô tả rõ ràng về chất lượng hàng hóa, bao gồm các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, và yêu cầu cụ thể. Điều này giúp đảm bảo rằng cả bên mua và bên bán đều hiểu và đồng ý về chất lượng hàng hóa.
  • Tiêu chuẩn chất lượng: Hợp đồng có thể tham chiếu đến các tiêu chuẩn ngành hoặc quốc gia để đánh giá chất lượng hàng hóa. Các tiêu chuẩn này có thể bao gồm các yêu cầu về thành phần, tính năng, hiệu suất, an toàn, và tuổi thọ của sản phẩm.
  • Quy trình kiểm tra và chứng nhận: Hợp đồng có thể yêu cầu bên bán thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi giao hàng. Quy trình kiểm tra này có thể được mô tả chi tiết, bao gồm các phương pháp kiểm tra, tần suất, và tiêu chí chấp nhận. Ngoài ra, hợp đồng cũng có thể yêu cầu chứng nhận chất lượng từ các tổ chức độc lập hoặc bên thứ ba.
  • Bảo hành: Hợp đồng có thể chứa các điều khoản về bảo hành hàng hóa, xác định thời gian và phạm vi bảo hành. Điều này đảm bảo rằng bên mua có quyền yêu cầu sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền nếu hàng hóa gặp sự cố trong thời gian bảo hành.
  • Trách nhiệm về chất lượng: Hợp đồng có thể xác định trách nhiệm của bên bán đối với chất lượng hàng hóa. Điều này có thể bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc đền bù cho bên mua nếu hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng đã thỏa thuận.

Các điều khoản về đảm bảo chất lượng hàng hóa trong hợp đồng thương mại thường phải được thỏa thuận giữa các bên và có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hợp đồng và ngành công nghiệp cụ thể. Đối với các giao dịch quan trọng và có giá trị lớn, nên cân nhắc sử dụng dịch vụ của luật sư chuyên về hợp đồng để đảm bảo rằng các điều khoản về chất lượng hàng hóa được phù hợp và bảo vệ quyền lợi của các bên.

Câu hỏi thường gặp:

Các hình thức hợp đồng thương mại quốc tế là gì?

Hình thức hợp đồng được quy định rất khác nhau trong pháp luật của các quốc gia và pháp luật quốc tế.
Điều 96 của Công ước Viên 1980 quy định tôn trọng hình thức hợp đồng bằng văn bản;
Điều 27 Luật thương mại Việt Nam 2005 thì mua bán hàng hóa quốc tế phải được thể hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Quy định này giúp các bên có thể tránh được được tối đa các hậu quả pháp lý bất lợi, những rủi ro và tranh chấp không đáng có cũng như các thiệt hại có thể xảy ra.

Đối tượng của hợp đồng thương mại quốc tế là gì?

Tùy theo từng loại hợp đồng thương mại quốc tế mà đối tượng của hợp đồng sẽ khác nhau.
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế: Hàng hóa;
Hợp đồng cung ứng dịch vụ: Một công việc cụ thể;
Hợp đồng chuyển giao công nghệ: Bí quyết, kiến thức kỹ thuật về công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, phần mềm máy tính, sơ đồ kỹ thuật…

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết