fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thỏa thuận là gì?

Hợp đồng thỏa thuận thực sự là một loại hợp đồng dân sự độc đáo, và nội dung của nó thường điều chỉnh theo nhu cầu và tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện giao dịch thực tế. Điều này có nghĩa là khi các bên tham gia vào giao dịch ở các lĩnh vực khác nhau, hợp đồng thỏa thuận sẽ linh hoạt thích nghi và điều chỉnh nội dung của nó để phản ánh đúng bản chất và yêu cầu của giao dịch cụ thể đó Chi tiết hợp đồng thỏa thuận là gì? Hãy cùng Học viện đào tạo pháp chế tìm hiểu tại nội dung sau đây

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015

Hợp đồng thỏa thuận là gì?

Hợp đồng thỏa thuận là một tài liệu quan trọng trong lĩnh vực pháp luật và kinh doanh, được tạo ra để cung cấp một khung pháp lý cho sự hợp tác giữa các bên. Điểm đặc trưng nổi bật của loại hợp đồng này chính là sự tham gia tự nguyện và sự thống nhất giữa các bên liên quan. Các chi tiết và điều khoản quan trọng được ghi chép trong hợp đồng thỏa thuận phải được các bên đồng lòng và thống nhất.

Hợp đồng thỏa thuận có thể tồn tại dưới hai dạng chính: dưới dạng văn bản hoặc dưới dạng miệng. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, quan trọng nhất vẫn là sự hiểu biết và đồng thuận của các bên về quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng. Những điều khoản này không chỉ làm cơ sở để thực hiện các công việc hướng đến mục đích cuối cùng của hợp đồng, mà còn đảm bảo rằng lợi ích của tất cả các bên liên quan được bảo vệ và tuân thủ.

Các nội dung quan trọng trong hợp đồng thỏa thuận có thể bao gồm việc xác định rõ các quyền và nghĩa vụ của các bên, thỏa thuận về thay đổi, cũng như các điều kiện chấm dứt hợp đồng khi cần thiết. Tất cả những điều này phải được các bên đặt ra và đồng thuận từ trước để đảm bảo tính minh bạch và sự công bằng trong quá trình hợp tác.

Hợp đồng thỏa thuận không chỉ là một tài liệu pháp lý, mà còn là một công cụ quản lý và tạo định hình mối quan hệ giữa các bên. Việc tuân thủ đúng các điều khoản và cam kết trong hợp đồng này là điều quan trọng để đạt được mục tiêu cuối cùng và duy trì mối quan hệ làm ăn bền vững giữa các bên liên quan.

Hợp đồng thỏa thuận là gì?

Hợp đồng thỏa thuận cần có những nội dung gì?

Hợp đồng thỏa thuận là một tài liệu quan trọng được tạo ra bằng sự tổng hợp của các điều khoản mà các chủ thể hợp tác đồng lòng và đồng thuận khi tham gia giao kết hợp đồng. Điều quan trọng là các bên tham gia hợp đồng có sự tự do trong việc thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ pháp luật mà không bị ràng buộc bởi các quy định cấm kỵ.

Hợp đồng thỏa thuận có vai trò xác định rõ và cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ dân sự của mỗi bên tham gia. Điều này bao gồm việc mô tả chi tiết về những gì mỗi bên cam kết thực hiện, cũng như những trách nhiệm pháp lý mà họ phải tuân thủ. Hợp đồng thỏa thuận tạo ra một cơ sở pháp lý cho các bên để họ thực hiện cam kết của mình một cách chính xác và đúng như đã thỏa thuận ban đầu.

Nội dung của hợp đồng thường bao gồm ba loại điều khoản chính. Điều khoản chủ yếu là những phần quan trọng nhất của hợp đồng, chúng xác định những điểm quyết định về quyền và nghĩa vụ của các bên. Điều khoản thông thường là những điều khoản tiêu chuẩn, thường được sử dụng trong hợp đồng tương tự. Cuối cùng, điều khoản tùy nghi là những điều khoản mà các bên có thể thêm vào để thỏa thuận về điều gì đó cụ thể và không thường xuyên xảy ra.

Tất cả những điều khoản này được thiết lập để tạo cơ sở và ràng buộc để các bên thực hiện đúng những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch, sự công bằng, và tuân thủ trong quá trình hợp tác, bảo vệ cả quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Mẫu hợp đồng thỏa thuận mới năm 2023

Câu hỏi thường gặp

Quy định về việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng như thế nào?

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng được quy định tại Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 trường hợp chấm dứt hợp đồng:
2. Theo thỏa thuận của các bên.
Theo đó, các bên trong hợp đồng có thể chấm dứt hợp đồng bất kì lúc nào nếu các bên đều đồng ý việc chấm dứt hợp đồng này.
Hợp đồng được coi là chấm dứt từ thời điểm các bên đạt được thỏa thuận trên.
Khi chấm dứt hợp đồng theo cách này thì không cần quan tâm nhiều đến thời hạn hợp đồng.

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019. Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động .

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết