fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư

Hợp đồng về nguyên tắc ngày nay được sử dụng ngày càng nhiều trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Có thể kể đến những lĩnh vực như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung cấp dịch vụ…, trong đó hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Để tìm hiểu thêm về loại mẫu hợp đồng này mời bạn đọc tham khảo bài viết “Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư” sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư

Giá trị của hợp đồng nguyên tắc mua bán vật liệu xây dựng

Trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính, việc ký kết các hợp đồng chính luôn được định hướng rõ ràng, các chi tiết cụ thể hơn sẽ được các bên thống nhất sau.

Như vậy, nhờ hợp đồng chính mà các bên có thể dựa vào đó để ký kết hợp đồng kinh tế chính thức hoặc cũng có thể dễ dàng bổ sung thêm các phụ lục vào hợp đồng chính.

Khi ký kết hợp đồng, nguyên tắc sẽ thay thế chức năng của hợp đồng chính nếu hai bên không xác định rõ ràng, chính xác khối lượng hàng hóa, dịch vụ cần trao đổi hoặc không cho phép các bên ký hợp đồng trong một thời hạn nhất định mà không cần phải ký hợp đồng ký quá nhiều hợp đồng khác.

Như vậy, trong quá trình đàm phán hợp đồng chính, khi xảy ra tranh chấp có thể dựa vào các thỏa thuận đã nêu trong hợp đồng chính ban đầu để giải quyết những vấn đề không được đề cập trong hợp đồng chính.

Hợp đồng về nguyên tắc chỉ giải quyết những vấn đề chung nên khi xảy ra tranh chấp khó giải quyết, nhất là khi các bên không tôn trọng quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc ký kết hợp đồng chính sẽ là kim chỉ nam cho hợp đồng chính thức. Các vấn đề chi tiết hơn sẽ được các bên thống nhất sau. Như vậy, trên cơ sở hợp đồng chính này, các bên có thể dựa vào đó để ký kết hợp đồng kinh tế chính thức hoặc chỉ cần các bên bổ sung thêm các phụ lục bổ sung vào hợp đồng chính là đủ.

Việc ký kết hợp đồng chính sẽ thay thế hợp đồng chính thức khi các bên tham gia hợp đồng không muốn hoặc không thể xác định cụ thể khối lượng hàng hóa, dịch vụ trao đổi giữa hai bên; hoặc trường hợp các bên có nhu cầu hợp tác với nhau nhưng trong thời gian nhất định khi giao dịch xảy ra thì không bắt buộc phải ký kết từng hợp đồng.

Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư

Nội dung cơ bản của hợp đồng nguyên tắc

Tùy theo thỏa thuận chi tiết của các bên cũng như nội dung cụ thể của từng loại giao dịch mà sẽ xác định được nội dung yêu cầu trong hợp đồng chính. Nhìn chung, khi soạn thảo, rà soát hợp đồng thì một hợp đồng chính cần có những nội dung cơ bản sau:

 • Thông tin bên bán (Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế,…)
 • Thông tin bên mua
 • Các điều khoản chung
 • Hàng hóa
 • Giao nhận hàng hóa
 • Giá cả và phương thức thanh toán
 • Trách nhiệm các bên
 • Cung cấp và trao đổi thông tin giữa các bên
 • Bảo hành sản phẩm
 • Dừng giao hàng hoặc hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn
 • Cam kết chung
 • Hiệu lực của hợp đồng

Các lưu ý khi soạn và sử dụng hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng chính là một thỏa thuận khung, bao gồm toàn bộ nội dung của hợp đồng chính thức, tuy nhiên đối với nội dung hàng hóa/dịch vụ được đàm phán thì các bên không thống nhất cụ thể mà sẽ căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng

Hợp đồng chính thường thiết lập một khoảng thời gian thực hiện cụ thể cho các bên. Trong thời gian Hợp đồng chính có hiệu lực, các bên có thể ký một hoặc nhiều giao dịch, thậm chí không có giao dịch thực tế;

Hợp đồng chính phải bảo đảm các yếu tố hình thức và nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, không vi phạm điều cấm, không có giá trị pháp lý và có tính ràng buộc đối với các bên tham gia hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp:

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư được ký kết khi nào?

Loại hợp đồng này có thể được ký thay cho hợp đồng chính thức khi hai bên không có thiện chí hoặc chưa xác định được khối lượng cụ thể hàng hóa, dịch vụ cần trao đổi. Tức là khi có những thay đổi cần thiết đối với các điều khoản hoặc thỏa thuận giữa các bên thì những điều chỉnh này sẽ được thể hiện trong hợp đồng chính.

Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư được thể hiện dưới những hình thức nào?

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về hình thức của loại hợp đồng này nhưng nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như tính minh bạch của thỏa thuận, làm cơ sở giải quyết các xung đột nếu có. Trong tương lai, trong trường hợp xảy ra xung đột, hầu hết các giao dịch kinh doanh sẽ phải dùng đến hợp đồng. Về nguyên tắc, mọi thỏa thuận đều phải được ký kết bằng văn bản, kèm theo con dấu xác thực của các bên.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết