fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thỏa thuận công việc

Hợp đồng thỏa thuận công việc là một hợp đồng dân sự. Nội dung hợp đồng tùy thuộc vào nhu cầu giao dịch thực tế. Hợp đồng thoả thuận công việc gồm các điều khoản ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Hợp đồng là cơ sở để các bên giải quyết tranh chấp theo trình tự pháp luật. Sau đây, Học viên đào tạo pháp chế ICA sẽ đem đến cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan về hợp đồng thỏa thuận công việc, bạn đọc tham khảo nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng thỏa thuận công việc

Vai trò của hợp đồng thỏa thuận

 • Hợp đồng thỏa thuận được sử dụng khi sự thống nhất về ý định giữa các bên đòi hỏi mức độ thỏa thuận cao và phải được đảm bảo chặt chẽ trong việc thực hiện.
 • Tạo một hành lang pháp lý an toàn cho các bên. Khi giao kết hợp đồng, các bên phải có quyền tự do, tự nguyện giao kết hợp đồng nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật.
 • Là căn cứ để giải quyết các vấn đề phát sinh tranh chấp, sự thỏa thuận của các bên là chứng cứ quan trọng để xác định trách nhiệm của mỗi người.
 • Nó rất hợp pháp và được pháp luật bảo vệ với các hình phạt.
 • Bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước có liên quan. Các thỏa thuận và cam kết của các bên là cơ sở quan trọng để các cơ quan có trách nhiệm của quốc gia kiểm tra xem các bên có tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hay không.

Nội dung hợp đồng thỏa thuận

Nội dung các điều khoản của hợp đồng nói chung do các bên tự nguyện thỏa thuận nhưng không được trái với các nguyên tắc và quy định của pháp luật.

Thông thường, nội dung của hợp đồng như sau:

 • Đối tượng của hợp đồng là gì, từ đó giúp các bên xác định được cách thức, nội dung để thực hiện hợp đồng một cách hiệu quả.
 • Số lượng và chất lượng của đối tượng. Ảnh hưởng đến giá trị của đối tượng tại thời điểm ký kết hợp đồng.
 • Giá cả, phương thức thanh toán: Quyền lợi của các bên được tính đến khi giao kết hợp đồng. Nếu các bên tuân thủ thỏa thuận và thực hiện đúng thì sẽ có lợi ích thực sự.
 • Thời hạn, địa điểm và hình thức thực hiện hợp đồng: Để xác định cụ thể thông tin tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp lệ. Đó cũng là cơ sở để giải quyết mâu thuẫn.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Phương thức giải quyết tranh chấp nếu các bên không thống nhất được cách giải quyết, kể cả bản chất của tranh chấp, họ sẽ gửi yêu cầu phân xử lên tòa án đã được thống nhất trước đó.
Hợp đồng thỏa thuận công việc

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận công việc

Hướng dẫn soạn thảo, rà soát hợp đồng thỏa thuận công việc:

Thông tin các bên tham gia

Ít nhất hai bên phải tham gia vào việc ký kết hợp đồng. Đây là hình thức nội dung của hợp đồng với các thỏa thuận tương ứng về quyền và nghĩa vụ. Hợp đồng được ký kết giũa hai bên, trong đó quyền của ben này trở thành nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Các bên liên quan cùng nhau bảo đảm thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình để đạt được các quyền và lợi ích của mình.

Các bên tham gia hợp đồng phải được xác định là cá nhân hoặc tổ chức. Nếu là cá nhân thì nhập các thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, hộ khẩu thường trú, CMND, nơi công tác, v.v. Nội dung này cũng được thể hiện trong nội dung và yêu cầu của hợp đồng được giao kết.

Trường hợp bên tham gia là tổ chức và có người đại diện ký kết hợp đồng thì phải xác định thông tin của tổ chức đó. Về tên trụ sở chính, địa chỉ, thông tin chi tiết về người đại diện, phương thức liên hệ, v.v. Ký kết hợp đồng với các công ty phù hợp theo các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Mục đích và nội dung xác lập hợp đồng thoả thuận công việc

Các bên ký kết hợp đồng thực hiện công việc như thế nào? Ví dụ: hợp đồng lao động, hợp đồng vận chuyển, v.v. Mục đích này cũng được phản ánh trong đặc tả hợp đồng. Đây là cơ sở để các bên thương lượng về nhu cầu tiếp cận khi thực hiện hợp đồng.

Phải ghi rõ mục đích và nội dung của hợp đồng. Khi đó mới có cơ sở để áp dụng pháp luật liên quan. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Tóm tắt các điều khoản đã thỏa thuận

Điều khoản hợp đồng được thể hiện bằng các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên. Khi đó, một bên phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích của bên kia. Đây cũng là một đặc điểm của các hiệp định song vụ.

Cả hai bên sẽ thực hiện các quyền của mình dựa trên các khía cạnh nhất định trong cách tiếp cận của họ. Để giúp bạn có được lợi ích một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không có tranh chấp. Nó cũng đòi hỏi một nghĩa vụ ràng buộc lẫn nhau để đảm bảo thực hiện khi hợp đồng được ký kết. Như với bất kỳ hợp đồng mua bán bất động sản nào, bạn phải thực hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng về:

 • Giá trị tài sản được giao dịch.
 • Địa điểm, phương thức, thời gian, cách thức chuyển giao tài sản, thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Có thể có bên thứ ba tham gia với các quyền và nghĩa vụ tương ứng.

Chữ ký của các bên liên quan.

Hợp đồng phải được lập và ký bởi các bên liên quan. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu và đồng ý thực hiện hợp đồng như đã thỏa thuận.

Câu hỏi thường gặp:

Chủ thể hợp đồng thỏa thuận là ai?

Chủ thể có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
Nội dung của hợp đồng thỏa thuận rất đa dạng tùy thuộc vào nội dung mà các bên thỏa thuận.
Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung được áp dụng thì chủ thể của hợp đồng phải là người có đầy đủ năng lực pháp lý và hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực mà các bên đã thỏa thuận.

Hình thức hợp đồng thỏa thuận là gì?

Hợp đồng thỏa thuận là một loại hợp đồng dân sự. Các bên có thể giao kết thỏa thuận với nhau bằng văn bản hoặc hình thức tương đương.
Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận bằng lời nói.
Tùy thuộc vào vấn đề được đàm phán, nếu số tiền hợp đồng cao, nếu các điều khoản phức tạp hoặc quan trọng, hoặc nếu nó tuân theo luật chuyên nghiệp, hợp đồng nên được lập thành văn bản để tránh tranh chấp. Thỏa hiệp không cần thiết trong việc thực hiện thỏa thuận ban đầu.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết