fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh - Việt mới năm 2023

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Nhìn thấy tiềm năng và sự phát triển của đất nước, rất nhiều công ty nước ngoài đã quan tâm đến việc ký kết hợp đồng lao động và tìm kiếm nguồn lao động chất lượng từ Việt Nam. Dưới đây là Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt mới năm 2023 được Học viện đào tạo pháp chế ICA biên soạn gửi đến quý bạn đọc

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Lao động năm 2019

Quy định pháp luật về hợp đồng lao động như thế nào?

Tại Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 hiện hành quy định về hợp đồng lao động như sau:

Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Theo quy định đó, Hợp đồng lao động là tài liệu pháp lý quan trọng nhất trong quan hệ lao động, bởi nó thể hiện sự đồng ý và thỏa thuận giữa hai bên: người lao động và người sử dụng lao động. Trong hợp đồng này, các điều khoản quan trọng sẽ được thể hiện rõ ràng và minh bạch.

Hợp đồng lao động không chỉ là một văn bản pháp lý đơn thuần, mà nó còn thể hiện sự đồng thuận, sự tín nhiệm và sự cam kết từ cả hai bên. Điều này tạo nên một môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng của cả người lao động và người sử dụng lao động được đáp ứng một cách công bằng và hiệu quả.

Hình thức của một hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh - Việt mới năm 2023

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Như vậy, có thể thấy rằng hợp đồng lao động là một tài liệu quan trọng và phải được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính rõ ràng, chính xác và bảo mật. Theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động phải được làm thành 02 bản, một bản do người lao động giữ và một bản do người sử dụng lao động giữ. Điều này đảm bảo tính minh bạch và đồng thuận giữa cả hai bên, cũng như giúp phòng tránh tranh chấp và hiểu nhầm trong quá trình làm việc.

Tuy nhiên, cũng có một ngoại lệ cho trường hợp hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Điều này áp dụng khi cả người lao động và người sử dụng lao động đồng ý và tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị. Trong trường hợp này, hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử sẽ có giá trị tương đương như hợp đồng lao động bằng văn bản, và các điều khoản, quy định trong hợp đồng sẽ được coi là có hiệu lực và ràng buộc đối với cả hai bên.

Điều này cũng thể hiện sự phù hợp và tiến bộ của việc ứng dụng công nghệ trong việc giao kết hợp đồng lao động, giúp tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và giấy tờ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả người lao động và người sử dụng lao động khi tiến hành các thủ tục hợp đồng lao động.

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt mới năm 2023

Câu hỏi thường gặp

Người lao động có thể ký cùng lúc nhiều hợp đồng lao động hay không?

Theo Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
Trường hợp này thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Có bắt buộc giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản hay không?

Theo Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản trong 04 trường hợp sau:
– Hợp đồng lao động sử dụng người lao động dưới 15 tuổi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 145 Bộ luật Lao động 2019.
– Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động 2019.
– Hợp đồng lao động được giao kết theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019.
– Hợp đồng lao động giao kết với những người lao động khác có thời hạn từ 01 tháng trở lên.
Các trường hợp còn lại thì người lao động và người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết