fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Hiện nay, việc sử dụng trái phép tác phẩm có bản quyền đã trở thành vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau, vì đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả của tác phẩm có bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của tác giả. giả mạo. Trên thực tế, pháp luật đã đưa ra những quy định chặt chẽ về việc sử dụng tác phẩm có bản quyền, đặc biệt là hợp đồng sử dụng tác phẩm có bản quyền, nhằm tạo cho tác giả một khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Bạnđọc có thể tham khảo hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn trong bài viết của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Mục đích của hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản là kết quả của sự thỏa thuận giữa người giữ bản quyền tác phẩm và nhà xuất bản. Hợp đồng giải quyết nhu cầu chuyển giao bản quyền và xuất bản của các bên. Hợp đồng là văn bản có hiệu lực pháp lý công nhận quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, đồng thời ghi lại phương thức giải quyết tranh chấp giữa hai bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Hợp đồng sử dụng tác phẩm là phương tiện pháp lý quan trọng để các đối tượng quyền tác giả được truyền đến công chúng trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan và người sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan. Hợp đồng sử dụng lao động là hợp đồng dân sự nên cũng có tính chất song phương, có sự thoả thuận và là hợp đồng có hoặc không có bồi thường.

Hợp đồng sử dụng tác phẩm sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phép các cá nhân, tổ chức tham gia sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tổ chức biểu diễn, sản xuất băng ghi âm, ghi âm, phát sóng… đối với việc sử dụng tác phẩm còn giúp bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, tránh các vấn đề liên quan đến vấn đề bản quyền, cũng như tăng cường các hoạt động kiểm tra và kiểm soát, bao gồm kiểm soát của nhà nước đối với việc sử dụng tài liệu có bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trong tổng quan.

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn cần lưu ý những điều sau:

Đối tượng của hợp đồng là quyền sử dụng tác phẩm.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng sử dụng tác phẩm phải được giao kết bằng văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Hình thức văn bản là bằng chứng pháp lý xác nhận sự tồn tại của mối quan hệ hợp đồng giữa các bên và là cơ sở để Tòa án, cơ quan công quyền khác xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng

Nội dung hợp đồng căn cứ Điều 48 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2019:

” Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển quyền;

c) Phạm vi chuyển giao quyền;

d) Giá, phương thức thanh toán;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự. “

Ngoài những nội dung chính nêu trên, các bên có thể thỏa thuận những nội dung khác như phạm vi, điều kiện, hình thức sử dụng; mức thuế tài nguyên, thù lao, lợi ích vật chất khác và phương thức thanh toán; quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng; sửa đổi, hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng; Trách nhiệm và mức bồi thường của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng, v.v.

Tùy theo từng loại hợp đồng sử dụng tác phẩm, các bên thỏa thuận những nội dung chủ yếu về hình thức sử dụng tác phẩm, phạm vi, thời hạn sử dụng tác phẩm, mức tiền nhuận bút, thù lao và phương thức thanh toán.

Câu hỏi thường gặp:

Có cần xin phép sử dụng bản quyền bài hát và tác phẩm âm nhạc không?

Bước đầu tiên để xin phép bản quyền sử dụng đó là bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền sở hữu trí tuệ của bản nhạc/ghi âm/bài hát đó, rồi tìm cách để liên hệ, đàm phán với họ.

Trường hợp nào sử dụng tác phẩm không phải xin phép?

Căn cứ Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ, các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:
Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân. Quy định này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.
Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;
Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;
Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;
Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu. Quy định này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.
Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;
Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;
Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;
Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;
Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết