fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Hiện nay, chương trình biểu diễn là hoạt động mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là lợi ích vật chất. Điều này liên quan đến các giao dịch liên quan đến hoạt động này, bao gồm cả việc chuyển giao quyền sử dụng chương trình biểu diễn. Theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật sở hữu trí tuệ, việc chuyển giao quyền sử dụng chương trình sẽ được thực hiện bằng hợp đồng. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn trong bài viết sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống/ Download

Nội dung của hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Trước hết, hợp đồng sử dụng quyền liên quan là sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu quyền liên quan với cá nhân, tổ chức cho phép sử dụng toàn bộ hoặc một phần quyền đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi âm, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang mã hóa. các chương trình. Hợp đồng sử dụng các quyền lân cận được ký kết bằng văn bản và có công chứng.

Như vậy, hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn là sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu quyền liên quan với các cá nhân, tổ chức cho phép sử dụng một hoặc một số hoặc toàn bộ quyền đối với chương trình biểu diễn.

Nội dung chính của hợp đồng sử dụng các quyền lân cận đối với chương trình đại diện bao gồm:

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
  • Căn cứ chuyển quyền;
  • Phạm vi chuyển giao quyền;
  • Giá, phương thức thanh toán;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn cần lưu ý những điều sau:

Phần đầu liên quan đến thông tin của các đối tượng tham gia ký kết hợp đồng: Yêu cầu các bên cung cấp thông tin đầy đủ về họ tên, số chứng minh nhân dân (mã công dân), địa chỉ, số điện thoại, tên chương trình. Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức danh người đại diện và giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Điều 1: ghi rõ tên chương trình biểu diễn, tên người biểu diễn, chủ sở hữu quyền biểu diễn, số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (nếu có), phạm vi sử dụng chương trình biểu diễn, chương trình vùng đại lý phân phối và thời lượng chương trình .

Điều 2. Các bên sẽ ấn định thời hạn hoặc thời hạn xây dựng chương trình triển lãm.

Điều 3: Bên sử dụng các quyền liên quan đến chương trình biểu diễn sẽ có quyền sử dụng hình thức của chương trình để sản xuất. Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận cụ thể về số lô sản xuất hoặc thời gian sản xuất.

Điều 4. ghi nhận bên sử dụng các quyền lân cận phải tôn trọng quyền nhân thân và quyền tài sản của bên cho phép sử dụng các quyền lân cận được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 5. Người sử dụng quyền liên quan phải trả tiền nhuận bút cho việc sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn. Yêu cầu ghi rõ giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán, phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm thanh toán…

Điều 6. Điều này đề cập đến việc bên ủy quyền sử dụng quyền liên quan không có quyền chuyển giao quyền định hình chương trình cho bên thứ ba trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 7. Các bên có thể thỏa thuận bồi thường thiệt hại theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định.

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp: Các bên có thể tự hòa giải nhưng nếu không tự hòa giải được thì có quyền lựa chọn Tòa án để giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, hợp đồng cũng phải ghi rõ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Những sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được lập thành văn bản và được các bên chấp nhận. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tránh vi phạm hợp đồng và tranh chấp. Số lượng hợp đồng được ký kết tùy thuộc vào yêu cầu của các bên và các bên giữ lại hợp đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp:

Quyền nào được chuyển giao thuộc quyền tác giả, quyền liên quan bị hạn chế về không gian và thời gian?

Quyền nhân thân, quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chỉ được pháp luật bảo vệ trong một thời gian nhất định và trên một khu vực nhất định. Vì vậy, mặc dù thời hạn, phạm vi sử dụng được các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng các điều kiện, phạm vi này cũng phải nằm trong phạm vi, thời hạn bảo hộ mà pháp luật quy định.

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng gì?

Nếu hợp đồng chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng chuyển giao quyền tài sản thì hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng. Trong hợp đồng này, người dùng không phải là chủ sở hữu các quyền được chuyển giao và chỉ có quyền sử dụng các quyền này theo một hình thức nhất định đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan chỉ được phép chuyển giao quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác khi có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết