fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng nguyên tắc mua bán thực phẩm

Hợp đồng nguyên tắc là mẫu hợp đồng quen thuộc với những người hoạt động thương mại nhưng vẫn là mẫu hợp đồng hiếm hoi đối với các công ty liên kết nước ngoài. Hợp đồng là một trong những hình thức hợp đồng phổ biến nhất trong kinh doanh, sản xuất, thương mại. Nội dung của hợp đồng này thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhưng trong nhiều trường hợp việc giao kết hợp đồng chỉ mang tính chất định hướng. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng nguyên tắc mua bán thực phẩm trong bài viết sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng nguyên tắc mua bán thực phẩm

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó, tuy nhiên việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chỉ mang tính chất định hướng. Hợp đồng nguyên tắc thường sẽ được sử dụng khi các bên mới bước đầu tiếp cận tìm hiểu khả năng, như cầu của nhau và đã thống nhất được một số nội dung về việc hợp tác. Có thể hiểu đơn giản là hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng khung để các bên thực hiện các giao dịch phát sinh sau đó.

Hợp đồng nguyên tắc mua bán thực phẩm có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của hợp đồng nguyên tắc không giới hạn là 01 năm hay 05 năm. Thông thường các bên ký kết hợp đồng thường thỏa thuận thời hạn tính theo đơn vị tháng hoặc năm để tiện cho việc quyết toán công việc hoàn thành và đối chiếu công nợ. Hiệu lực của hợp đồng nguyên tắc sẽ được xác định theo cách thức sau:

  • Đầu tiên, áp dụng đúng thời hạn mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng chính đã ký kết.
  • Thứ hai, thời hạn được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày chấm dứt hợp đồng khi công việc đã hoàn thành hoặc đối tượng của hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện hoặc khi hai bên thoả thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng.
  • Thứ ba, thời hạn được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày hợp đồng chấm dứt theo quyết định của tòa án hoặc ngày một trong các đối tượng của hợp đồng bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản.
  • Thứ tư, thời hạn được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày hợp đồng được thay thế bằng thỏa thuận khác giữa các bên trong hợp đồng.
Hợp đồng nguyên tắc mua bán thực phẩm

Hợp đồng nguyên tắc có giá trị như thế nào nếu có tranh chấp trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính

  • Việc ký kết hợp đồng chính chỉ mang tính biểu thị và các chi tiết sẽ được hai bên thống nhất sau. Vì vậy, căn cứ vào hợp đồng chính, các bên có thể giao kết hợp đồng kinh tế chính thức hoặc đơn giản là bổ sung thêm các phụ lục hợp đồng vào hợp đồng chính.
  • Việc thực hiện hợp đồng chính là một hình thức thay thế cho hợp đồng chính thức khi các bên không thể (hoặc không muốn) xác định phạm vi hàng hóa/dịch vụ được giao dịch giữa họ. Ngoài ra, cả hai bên có thể muốn làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian mà không bị buộc phải ký từng hợp đồng cho mỗi giao dịch.
  • Vì vậy, nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng chính, mọi vấn đề chưa được thống nhất trong Hợp đồng chính đều có thể được giải quyết dựa trên các thỏa thuận đã được thống nhất trong Hợp đồng chính.
  • Hợp đồng chính chỉ đề cập đến những vấn đề chung nên khi xảy ra tranh chấp sẽ rất khó giải quyết, đặc biệt nếu bên vi phạm không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.
  • Vì vậy, nếu xảy ra tranh chấp trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính thức thì có thể dựa vào những thỏa thuận đã ký kết trước đó trong hợp đồng chính để giải quyết những vấn đề chưa được giải quyết trong hợp đồng chính thức.

Câu hỏi thường gặp:

Soạn thảo Hợp đồng nguyên tắc cần có những nội dung gì?

Hợp đồng nguyên tắc được xác lập tuỳ vào sự thoả thuận của các bên và nội dung cụ thể trong từng giao dịch.
Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng, nội dung của hợp đồng nguyên tắc bao gồm thông tin của các bên tham gia ký kết hợp đồng, các nguyên tắc cơ bản, điều khoản chung, đối tượng chính trong hợp đồng, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ các bên, phương án giải quyết tranh chấp, cam kết chung…

Chủ thể giao kết hợp đồng là ai?

Các bên ký kết là các bên tham gia quan hệ hợp đồng và có thể là thể nhân hoặc pháp nhân. Trong quan hệ hợp đồng có một cặp chủ thể là người có quyền (người nắm giữ trái phiếu) và con nợ (con nợ). Một trái chủ có thể sở hữu nhiều cây ăn quả và ngược lại một trái chủ có thể có nhiều trái chủ. Xin lưu ý rằng khi một cá nhân ký kết hợp đồng với chính mình, “bên” trong mối quan hệ hợp đồng có thể mang tính kỹ thuật và pháp lý hơn là nội dung. Người đó thực hiện hai (hoặc nhiều) mối quan hệ pháp lý khác nhau và ký kết hợp đồng giữa chúng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết