fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng liên kết đào tạo

Hiện nay, các công ty, doanh nghiệp đang có xu hướng liên kết, hợp tác với các công ty nước ngoài để củng cố vị thế của mình trên thị trường, cũng như tạo môi trường làm việc hiện đại, chất lượng cao, mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, hình thức liên kết đào tạo và giảng dạy ngày càng phổ biến. Liên kết đào tạo giữa các trường trong toàn quốc, giữa các cấp học, liên kết giảng dạy quốc tế, v.v. Trong bài viết này, Học viện đào tạo pháp chế ICA xin cung cấp mẫu hợp đồng liên kết đào tạo, bạn đọc tham khảo nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng liên kết đào tạo

Nội dung chính của một bản hợp đồng liên kết đào tạo

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH Quy định thực hiện chương trình liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp quy định những nội dung chính mà hợp đồng liên kết đào tạo cần có cụ thể như sau:

Hợp đồng liên kết đào tạo quy định cụ thể nội dung liên kết đào tạo; quyền và trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp đào tạo. Nội dung của Thỏa thuận liên kết đào tạo bao gồm các nội dung chính sau:

Tên ngành, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm đào tạo, quy mô và hình thức liên kết đào tạo.

Chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo.

Kế hoạch và lịch trình đào tạo. Trường hợp đơn vị phối hợp đào tạo là công ty thì phải ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại công ty và thời gian đào tạo tại đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp đào tạo.

Giáo viên tham gia giảng dạy và giám sát; chế độ hoặc tiền lương cho giáo viên và học sinh khi họ làm ra sản phẩm đạt chất lượng trong quá trình đào tạo, thực tập (nếu có).

Thời hạn thực hiện của hợp đồng liên kết đào tạo.

Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo.

Tài chính thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo.

Các nội dung khác có liên quan.

Do đó, đối với trường hợp câu hỏi của bạn, nội dung cơ bản phải được điền trong thỏa thuận liên kết đào tạo, ví dụ: tên hoạt động, nội dung đào tạo, địa điểm đào tạo; các điều kiện tiên quyết đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo, kế hoạch và tiến độ đào tạo, nhân sự tham gia giám sát, giảng dạy; Thời hạn hợp đồng; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tàu chính,… và các nội dung khác có liên quan của thỏa thuận giữa các bên tham gia tập trận chung.

Hợp đồng liên kết đào tạo

Hướng dẫn mẫu hợp đồng liên kết đào tạo

Tên cơ sở giáo dục hoặc người: ghi rõ các thông tin chi tiết về cơ sở giáo dục. Nếu ủy quyền cho người thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân, địa chỉ.
Mục tiêu của Công đoàn ngành Giáo dục:

Cụ thể hơn là nội dung và phạm vi liên kết giáo dục: tiếng Anh, tiếng Nhật, v.v. giáo dục liên kết du học nước ngoài,….
Khả năng liên thông trong giáo dục: xác định ngạch, nghề, trình độ học vấn… với đội ngũ giáo viên….
Bạn có thể nhận kết quả trong quá trình đào tạo:. Văn bằng, chứng chỉ……

Cơ chế giám sát và rà soát: phải xác định cơ chế giám sát. được thành lập ban điều phối, cơ quan điều hành…

Xử lý tài chính, chi phí đào tạo: quy định mức lãi lỗ, quản lý và báo cáo tài chính định kỳ…

Hiệu lực của hợp đồng: 2 bên xác định rõ điều kiện chấm dứt và điều kiện ràng buộc, nếu bên kia đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phát sinh vấn đề bồi thường.

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo

Quyền của các bên tham gia liên kết đào tạo

Các bên tham gia liên kết đào tạo nghề nghiệp có các quyền sau đây:

  • Thống nhất mức thu, học phí theo quy định.
  • Trường hợp cơ sở dạy nghề hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo hoặc doanh nghiệp hợp tác với cơ sở dạy nghề thì các bên thỏa thuận về việc học viên, giáo viên tham gia trực tiếp hoặc tham gia hoạt động dạy nghề, làm ra sản phẩm trong quá trình đào tạo, thực hành và đào tạo.
  • Đàm phán và ký kết các thỏa thuận liên kết đào tạo theo quy định

Nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo

Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo

Đăng ký hoạt động giáo dục hoặc đăng ký bổ sung hoạt động các ngành nghề liên quan đến dự định liên kế đào tạo theo quy định tại Nghị định 143/2016/NĐ-CP; Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

Trường hợp cơ sở liên kết chỉ đào tạo một hoặc nhiều nội dung học tập trong chương trình đào tạo thì không phải đăng ký, đăng ký hoạt động đào tạo chuyên ngành khác.

Quản lý việc thực hiện công tác tuyển sinh theo Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH;

  • Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức đào tạo người học, kiểm định chất lượng, đánh giá và công nhận kết quả học tập theo Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH. Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH; Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH; Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư 21/2020/ TT-BLĐTBXH. Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH;
  • Tổ chức hành chính cấp văn bằng, chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình liên kết đào tạo theo Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH. Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH;
  • Đại diện đơn vị chủ trì liên kết đào tạo quyết định việc tham gia liên kết đào tạo nếu đáp ứng các điều kiện thực hiện liên kết đào tạo.

Thông báo đăng ký liên kết đào tạo phải nêu rõ ngành, nghề, trình độ và loại hình đào tạo, đối tượng và hình thức đăng ký.

Đơn vị liên kết đào tạo có trách nhiệm

  • Phối hợp với đơn vị chủ trì liên kết đào tạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng cho việc tham gia tổ chức hoạt động liên kết đào tạo theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đào tạo giữa hai đơn vị.
  • Giám sát, theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo, phối hợp tổ chức giáo dục và học tập, báo cáo ngay các dấu hiệu sai phạm cho đơn vị đào tạo để kịp thời chấn chỉnh.

Câu hỏi thường gặp:

Đơn vị liên kết đào tạo là đơn vị nào?

Khoản 3, 4 Điều 3 Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong GDNN chia quy định về liên kết đào tạo thành hai khái niệm: Đơn vị trách nhiệm liên kết đào tạo và đơn vị liên kết đào tạo: Cơ quan chịu trách nhiệm chính trong liên kết đào tạo là cơ sở dạy nghề, cơ sở của công ty dạy nghề, trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp tiếp nhận chứng chỉ đào tạo và tiếp nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Thực hiện các biện pháp đào tạo chung và chịu trách nhiệm chính về tổ chức.

Hình thức hợp đồng liên kết đào tạo là gì?

Đặc điểm nổi bật của thỏa thuận liên kể đào tạo là có thể có nhiều bên tham gia hợp đồng và các bên tham gia hợp đồng phải tuân thủ các nghĩa vụ cụ thể. Thỏa thuận hợp tác phải bằng văn bản. Ngoài ra, pháp luật dân sự hiện hành không có quy định nào liên quan đến việc xác nhận hay nghĩa vụ xác nhận các thỏa thuận hợp tác giáo dục. Tuy nhiên, vì mục đích của các thỏa thuận hợp tác là vì lợi nhuận nên các thỏa thuận hợp tác giáo dục cần được công khai, rõ ràng ngay từ đầu để tránh những tranh chấp về sau.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết