fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng lao động

Khi làm việc cho một công ty, tổ chức thì cần phải giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) giữa người lao động và người sử dụng lao động để làm bằng chứng đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng lao động là văn bản pháp lý xác lập quan hệ lao động, là cơ sở để thực hiện quyền, nghĩa vụ và giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động. Dưới đây Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu hợp đồng lao động và một số lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động, bạn đọc tham khảo nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng lao động

Nội dung của hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 21 Luật Lao động 2019, hợp đồng lao động phải có những nội dung quan trọng sau:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động, họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
 • Tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động.
 • Công việc và nơi làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động.
 • Tiền lương theo công việc hoặc chức vụ, hình thức lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
 • Làm thế nào để được thăng chức, tăng lương.
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 • Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên.
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Đào tạo, thăng tiến, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp công việc do người lao động thực hiện liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật thì người sử dụng lao động có quyền ký kết hợp đồng bằng văn bản với người lao động về nội dung và thời gian thực hiện công việc. Bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật, bảo vệ quyền lợi, bồi thường trong trường hợp bị vi phạm.

Đối với người lao động làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tùy theo tính chất công việc, hai bên có thể rút ngắn một số điều kiện bắt buộc của hợp đồng lao động và thỏa thuận thêm các điều kiện khác.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Nguyên tắc chủ động, bình đẳng, hợp tác, thiện chí, trung thực

Khi giao kết hợp đồng lao động, các bên có quyền tự nguyện, bình đẳng thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng trên tinh thần thiện chí, hợp tác và thiện chí. Căn cứ cho rằng một bên lừa dối bên kia trong quan hệ lao động là một trong những căn cứ để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không báo trước.

Hợp đồng lao động

Nguyên tắc tự do nhưng không vi phạm pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, đạo đức xã hội

Khi giao kết hợp đồng lao động, chúng ta không được thỏa thuận những công việc vi phạm pháp luật như lao động trẻ em, trái đạo đức xã hội. Chữ ký của bạn phải tương ứng với các năng lực sau theo yêu cầu của pháp luật:

 • Người lao động có đầy đủ năng lực pháp luật để tự mình giao kết hợp đồng lao động
 • Người đại diện tổ chức/công ty ký kết hợp đồng lao động phải là người đại diện theo pháp luật của công ty, chủ hộ kinh doanh, người sử dụng lao động hoặc người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động.
 • Hợp đồng lao động phải được ký kết trước khi nhận người lao động chính thức vào làm việc.
 • Người có quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền cho người khác giao kết lại hợp đồng lao động.

Hình thức Hợp đồng lao động: Hợp đồng phải được lập thành văn bản và làm thành hai bản. Mỗi bên giữ một bản.

Hợp đồng lao động có thể là hợp đồng giấy, hợp đồng điện tử (được giao kết bằng phương tiện điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu) hoặc hợp đồng miệng.

Tuy nhiên, trừ những trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định, hợp đồng miệng chỉ được áp dụng nếu thời hạn hợp đồng dưới một tháng.

Lưu ý khi ký hợp đồng lao động năm 2023

Vui lòng ghi nhớ những điểm sau đây khi ký kết hợp đồng lao động.

Thời gian thử việc tối đa: Thời gian thử việc không được vượt quá 180 ngày đối với người điều hành quản lý doanh nghiệp. Tối đa 60 ngày đối với người tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên. 30 ngày đối với người tốt nghiệp trình độ trung cấp và 6 ngày đối vớic các việc khác.

Người lao động chỉ được thử việc một lần và không được yêu cầu kéo dài thời gian thử việc đối với hợp đồng dưới một tháng.

Lương thử việc: Lương thử việc ít nhất bằng 85% lương chính thức. Sau khi đáp ứng các yêu cầu, người lao động và người sử dụng lao động phải tiến hành ký kết ngay hợp đồng lao động.

Lương chính thức: không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định nhà nước đề ra.

Về giấy tờ tuỳ thân/Văn bằng/Chứng chỉ: Đơn vị/công ty không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Trả lương làm thêm giờ: Nếu hợp đồng có quy định về làm thêm giờ thì số giờ làm thêm và tiền làm thêm giờ phải được xem xét rõ ràng theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Quy chế nghỉ Tết: Trong năm người lao động được nghỉ lễ, tết 10 ngày và nghỉ phép 12 ngày

Phạt vi phạm hợp đồng: Nắm được các trường hợp phạt vi phạm hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp:

Có mấy loại hợp đồng lao động hiện nay?

Theo Điều 20 Luật Lao động 2019, hợp đồng lao động phải được giao kết thuộc một trong các trường hợp sau:
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà các bên không xác định thời hạn và ngày kết thúc hợp đồng.
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn và ngày kết thúc hợp đồng trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chủ thể của hợp đồng lao động là ai?

Chủ thể của hợp đồng lao động là người lao động và người sử dụng lao động. Vì thế:
Người lao động là người trên 15 tuổi, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, hưởng tiền lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
Người lao động là người trên 15 tuổi, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, hưởng tiền lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, pháp luật có quy định riêng cho từng trường hợp.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết