fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong công ty cổ phần

Hiện nay, nhu cầu cung cấp vốn cho doanh nghiệp rất phổ biến. Tài sản góp vốn có thể là tiền mặt, quyền sử dụng đất… Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tính đặc thù cao hơn các loại tài sản khá đặc thù khác, được quy định bởi nhiều luật chuyên ngành nên gây khó khăn cho các bên trong hợp đồng.Nếu bạn đang gặp khó khăn tron việc lập hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong công ty cổ phần hãy tham khảo hướng dẫn của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong công ty cổ phần

Nội dung hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng góp vốn bằng quyền tiêu dùng đất và tài sản gắn liền có đất là một dòng hiệp đồng trong ấy một bên góp vốn vào Dự án bằng cách chuyển nhượng quyền dùng đất và các tài sản gắn liền có đất cho bên kia. Dưới đây là 1 số nội dung quan yếu mang thể với trong giao kèo này:

Bên góp vốn (bên chuyển nhượng): Đây là bên có quyền tiêu dùng đất và các tài sản gắn liền sở hữu đất và chuyển nhượng chúng cho bên nhận góp vốn. Thông thường, bên góp vốn là chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền sử dụng đất và tài sản.

Bên nhận góp vốn: Đây là bên nhận quyền sử dụng đất và những tài sản gắn liền với đất từ bên góp vốn. Bên nhận góp vốn thường là tổ chức, tổ chức, hoặc cá nhân sở hữu Dự án kinh doanh liên quan đến đất và tài sản gắn liền sở hữu đất.

Mục đích góp vốn: hợp đồng nên chỉ rõ mục đích cụ thể của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền có đất. Mục đích này mang thể can hệ tới việc vững mạnh Dự án, đầu cơ, xây dựng, hoặc kinh doanh trên khu đất và tài sản gắn liền với đất đó.

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong công ty cổ phần

Quyền và trách nhiệm của bên nhận góp vốn: giao kèo nên xác định rõ quyền và nghĩa vụ của bên nhận góp vốn đối có quyền sử dụng đất và những tài sản gắn liền với đất. Điều này bao gồm việc đảm bảo bảo trì, bảo kê, và sử dụng đúng mục đích quyền sử dụng đất và những tài sản.

Phân chia lợi nhuận và rủi ro: hiệp đồng cần quy định cách phân chia lợi nhuận và rủi ro giữa bên góp vốn và bên nhận góp vốn. Phân chia này có thể dựa trên tỷ lệ cố định, lợi nhuận thực tại, hoặc những điều khoản khác được ký hợp đồng.

Thời hạn và kết thúc hợp đồng: giao kèo nên xác định thời hạn hiệu lực của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, cần mang các điều khoản về việc kết thúc hợp đồng trước thời hạn, cơ chế khắc phục mâu thuẫn, và các điều kiện khác can dự tới việc chấm dứt.

Điều khoản pháp lý: giao kèo nên chứa những điều khoản pháp lý nhu yếu, bao gồm việc xác định pháp luật vận dụng, quyền và phận sự pháp lý của các bêntrong hợp đồng, và quyền và nghĩa vụ của các đối tác trong trường hợp vi phạm giao kèo.

Lưu ý rằng những đề nghị và nội dung cụ thể của hiệp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền mang đất với thể khác nhau tùy thuộc vào quy định pháp luật và các buộc phải cụ thể của từng đất nước hoặc khu vực. Để đảm bảo tính pháp lý và đáng tin cậy của giao kèo, nên tham khảo quan điểm ​​từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý chuyên về ngành nghề này.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để soạn thảo, rà soát hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Lưu ý rằng đây chỉ là một mô hình tổng quát và bạn nên tìm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính pháp lý và đáng tin cậy của hợp đồng trong ngữ cảnh cụ thể của bạn:

Tiêu đề: Đặt tiêu đề cho hợp đồng, ví dụ: “Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”.

Giới thiệu: Xác định các bên tham gia hợp đồng, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc chi tiết của mỗi bên.

Định nghĩa: Cung cấp định nghĩa cho các thuật ngữ quan trọng trong hợp đồng để đảm bảo sự hiểu rõ chung.

Mục đích: Chỉ rõ mục đích của hợp đồng, ví dụ: mục đích để góp vốn vào dự án phát triển trên khu đất và tài sản gắn liền với đất.

Quyền và trách nhiệm của bên góp vốn (bên chuyển nhượng): Mô tả quyền và trách nhiệm của bên góp vốn đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất, bao gồm việc xác định trạng thái, bảo trì, bảo vệ và sử dụng đất và tài sản.

Quyền và trách nhiệm của bên nhận góp vốn: Xác định quyền và trách nhiệm của bên nhận góp vốn đối với việc sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bao gồm việc tuân thủ các quy định pháp luật, bảo trì, bảo vệ và sử dụng đúng mục đích.

Phân chia lợi nhuận và rủi ro: Đưa ra các quy định về cách phân chia lợi nhuận và rủi ro giữa bên góp vốn và bên nhận góp vốn, bao gồm tỷ lệ phân chia và các điều kiện áp dụng.

Thời hạn và chấm dứt: Xác định thời hạn hiệu lực của hợp đồng và các điều kiện về chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bao gồm cơ chế giải quyết tranh chấp.

Điều khoản pháp lý: Đưa ra các điều khoản pháp lý cần thiết, bao gồm pháp luật áp dụng, giải quyết tranh chấp, và các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên.

Chữ ký: Yêu cầu tất cả các bên ký và ghi ngày ký để xác nhận sự đồng ý và cam kết của mỗi bên đối với hợp đồng.

Đây chỉ là một hướng dẫn cơ bản và không bao gồm tất cả các yếu tố và điều khoản có thể có trong hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng cần được tham khảo và tuỳ chỉnh dựa trên ngữ cảnh và yêu cầu cụ thể của bạn. Để đảm bảo tính pháp lý và đáng tin cậy của hợp đồng, tôi khuyên bạn nên tìm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Câu hỏi thường gặp:

Điều kiện để lập hợp đồng góp vốn, tài sản bằng quyền sử dụng đất?

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Hợp đồng góp vốn, tài sản bằng quyền sử dụng đất được sử dụng trong trường hợp nào?

Các bên có thể lập hợp đồng góp vốn, tài sản bằng quyền sử dụng đất trong một số trường hợp sau:
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập;
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án : dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp;
Một số mục đích khác phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của các bên.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết