fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng giao khoán nhân công

Về khái niệm hợp đồng giao khoán nhân công, pháp luật lao động hiện hành của Việt Nam chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên, trên thực tế, hợp đồng giao khoán nói chung và hợp đồng giao khoán nhân công nói riêng vẫn được sử dụng thường xuyên trong thực tế. Để tìm hiểu thêm về hợp đồng này, bạn đọc có thể tham khảo bài viết “Hợp đồng giao khoán nhân công” sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng giao khoán nhân công

Thế nào là hợp đồng giao khoán nhân công?

Hợp đồng giao khoán là văn bản được ký kết giữa một người và một bên đại lý nhằm xác nhận phạm vi, nội dung công việc theo hợp đồng, thời gian làm việc, trách nhiệm và lợi ích của mỗi bên trong việc thực hiện hợp đồng.

Đây cũng là căn cứ để thanh toán cho người nhận khoán công việc

Hợp đồng lao động hiện nay thường áp dụng cho công việc thời vụ được thực hiện vào những thời điểm cụ thể.

Trên thực tế, tùy theo loại hình hoạt động, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động là loại hợp đồng được sử dụng phổ biến nhất.

Theo hợp đồng này, đối tác hợp đồng phải bảo đảm các công cụ, thiết bị làm việc cần thiết để thực hiện công việc. Do đó, đối tác hợp đồng trả lương cho đối tác hợp đồng bao gồm cả khấu hao công cụ và thiết bị làm việc.

Nội dung của hợp đồng giao khoán nhân công

Tùy thuộc vào loại công việc, thường là công việc thời vụ chỉ được thực hiện vào những thời điểm nhất định trong năm.

Trường hợp làm việc ổn định lâu dài thì không được ký hợp đồng lao động mà phải ký kết hợp đồng lao động.

Hướng dẫn cách viết hợp đồng giao khoán nhân công chuẩn

Việc lập hợp đồng cung ứng là một bước rất quan trọng. Để hợp đồng có hiệu lực theo pháp luật thì nó phải được viết đúng. Chúng tôi hướng dẫn các bạn soạn thảo, rà soát hợp đồng giao khoán nhân công chuẩn:

Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết hợp đồng lao động chính xác nhất nhé.

  • Thông tin chi tiết về các bên và chủ thể hợp đồng: Cần bao gồm các thông tin chi tiết như tên của cả hai bên ký hợp đồng, chức vụ hiện tại của họ, tên bộ phận, tên bộ phận và phân bổ hợp đồng.
  • Nội dung của Điều khoản sử dụng:
  • Đối tượng của hợp đồng: Khi giao kết và thực hiện hợp đồng lao động phải ghi rõ công việc sẽ thực hiện.
  • Số tiền hợp đồng và phương thức thanh toán: Bạn nên cung cấp càng chi tiết càng tốt về số tiền hợp đồng, đơn giá (nếu có) cho từng đơn hàng, tỷ lệ thanh toán và phương thức thanh toán.
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Hai bên phải thống nhất và thể hiện quyền, nghĩa vụ, nghĩa vụ của khách hàng và người gửi hàng, bao gồm cả nội dung, bao gồm cả công việc được ủy thác.
  • Ngoài ra, các bên cũng có thể thỏa thuận những vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng nhằm đạt được mục đích đã định trước của các bên.
Hợp đồng giao khoán nhân công

Lưu ý khi giao kết hợp đồng giao khoán nhân công thi công

Khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và nhà thầu cần lưu ý những điều sau:

Nội dung của hợp đồng lao động xây dựng phải được các bên thoả thuận rõ ràng về nội dung công việc phải thực hiện, việc thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, vi phạm hợp đồng và nghĩa vụ bồi thường.

Đặc biệt, về nội dung công việc, các bên cần phải thống nhất rõ ràng về nội dung công việc sẽ thực hiện. Điều này cung cấp cơ sở tin cậy để các bên xác định mức độ hoàn thành công việc và các vấn đề liên quan, giúp dễ dàng tìm ra giải pháp phù hợp nhất.

Các điều khoản về quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu cũng như nghĩa vụ thanh toán phải được thỏa thuận rõ ràng trên cơ sở tự nguyện của các bên. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, tranh chấp thì đây là căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Câu hỏi thường gặp:

Chủ thể của hợp đồng giao khoán nhân công?


Chủ thể của hợp đồng lao động có thể là cá nhân người lao động, nhóm người lao động hoặc chỉ là người đại diện. Khi ký kết hợp đồng lao động với một nhóm người lao động thì nhóm người này phải cử một người đại diện. Những người khác trong nhóm ủy quyền cho người đại diện này giao dịch với công ty, bằng cách cung cấp danh sách nhân sự công ty. Công ty sẽ ký hợp đồng với từng cá nhân trong nhóm. Trường hợp hợp đồng lao động do người đại diện ký kết thì người đại diện này có trách nhiệm tìm kiếm lực lượng lao động để thực hiện các công việc được giao trong hợp đồng. Các công ty không cần danh sách các cá nhân trong nhóm. Trong trường hợp này, đại diện của nhóm ký hợp đồng với tư cách cá nhân.

Hình thức của hợp đồng giao khoán nhân công là gì?

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về hình thức bắt buộc của hợp đồng giao khoasn.
Vì vậy, việc các bên xác định điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự nói chung là đủ để có thể giao kết và thực hiện hợp đồng này.
Tuy nhiên, trên thực tế, các bên phải giao kết hợp đồng bằng văn bản sao cho thỏa thuận rõ ràng, thiết thực cho việc thực hiện hợp đồng, là cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp nếu có.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết