fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng gia công hàng hóa

Trong lĩnh vực sản xuất, các mẫu hợp đồng gia công đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp các công ty đạt được mục tiêu sản xuất với chất lượng sản phẩm cao và giá cả hợp lý. Nếu một công ty không có đủ năng lực hoặc cơ sở vật chất để sản xuất một sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty có thể giải quyết vấn đề bằng cách ký hợp đồng gia công với đối tác đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu. Vui lòng xem bài viết bên dưới của Học viện đào tạo pháp chế ICA để biết thêm thông tin về hợp đồng gia công hàng hóa

Tải xuống mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, các bên trong hợp đồng gia công đặt hàng có quyền thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng. Do đó, khi soạn thảo, rà soát hợp đồng bao gồm:

Đối tượng của hợp đồng

Hợp đồng gia công bao gồm hàng hóa gia công, mô tả hàng hóa gia công, chất lượng và số lượng của sản phẩm.

Điều 180 Bộ luật Thương mại 2005 quy định về các loại hàng gia công như sau:

 • Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ những hàng hóa bị cấm buôn bán.
 • Gia công hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài tiêu thụ ngoài lãnh thổ Việt Nam, hoặc hàng cấm kinh doanh, cấm xuất nhập khẩu có thể được gia công với sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của nước được cấp phép.

Giá, phương thức thanh toán

Căn cứ Điều 183 Bộ luật Thương mại 2005, phí gia công và phương thức thanh toán phải đáp ứng các điều kiện sau.

 • Phí xử lý phải được nêu rõ trong thỏa thuận xử lý.
 • Bên nhận gia công có thể nhận tiền gia công dưới hình thức tiền mặt hoặc sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình gia công.
 • Khi nhận tiền công gia công bằng sản phẩm, máy móc, thiết bị gia công, bên đặt gia công phải bảo đảm sản phẩm, máy móc, thiết bị này đáp ứng yêu cầu nhập khẩu.
 • Nếu các bên không thỏa thuận được về mức tiền công thì lấy mức tiền công trung bình để sản xuất sản phẩm tương tự tại nơi gia công và tại thời điểm trả công.

Ngoài ra, thỏa thuận gia công phải làm rõ các điều khoản thanh toán, bao gồm:

 • Số tiền hoặc % giá trị hợp đồng.
 • Thời điểm thanh toán.
 • Phương thức thanh toán.
 • Bên nhận thầu phụ phải trả đủ tiền công khi nhận sản phẩm, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Ngay cả khi sản phẩm không đạt chất lượng yêu cầu do gia công sử dụng nguyên liệu của khách hàng hoặc hướng dẫn không chính xác của khách hàng, khách hàng phải trả tiền theo giá quy định trong hợp đồng.

Lưu ý:

 • Phạt chậm thanh toán phải được quy định trong hợp đồng.
 • Quy định về đồng tiền thanh toán: Nếu bên ký hợp đồng là cá nhân, tổ chức Việt Nam thì đồng tiền thanh toán trong hợp đồng phải là Đồng Việt Nam. Nếu không, hợp đồng sẽ bị tuyên bố vô hiệu.
Hợp đồng gia công hàng hóa

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

Bên nhận gia công có các quyền như sau:

 • Chúng tôi yêu cầu khách hàng giao nguyên vật liệu đúng số lượng, chất lượng đã thỏa thuận, đúng thời gian và địa điểm.
 • Nếu phát hiện ra rằng các hướng dẫn hoặc hướng dẫn của khách hàng là không hợp lý và có thể làm giảm chất lượng của sản phẩm, khách hàng có thể được yêu cầu thay đổi hoặc xử lý chúng.
 • Yêu cầu nhà thầu phụ trả đủ tiền lương theo đúng thời gian và cách thức đã thỏa thuận.

Các nghĩa vụ của bên nhận gia công:

 • Người nhận gia công phải bảo quản nguyên liệu do người nhận gia công cung cấp. Phải thông báo cho cơ sở chế biến khi nguyên liệu không đạt chất lượng.
 • Sản phẩm phải được giao đúng số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm đã thỏa thuận. Chúng tôi giữ bí mật thông tin về quá trình sản xuất và các sản phẩm được tạo ra.
 • Chúng tôi chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình, trừ khi nguyên liệu thô do nhà thầu phụ cung cấp không đáp ứng yêu cầu chất lượng của chúng tôi. Sau khi ký kết hợp đồng xin gửi lại khách hàng những vật tư còn thừa.

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

Quyền của bên đặt gia công:

 • Nhận sản phẩm gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bên đặt gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ của bên đặt gia công:

 • Giao nguyên vật liệu theo đúng hợp đồng với bên nhận gia công và cung cấp các tài liệu cần thiết liên quan đến việc gia công.
 • Ủy thác việc thực hiện hợp đồng cho bên nhận gia công.
 • Chúng tôi sẽ trả lương dựa trên thỏa thuận.

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng đối với việc vi phạm hợp đồng nếu:

 • Vi phạm về chất lượng hàng hóa gia công.
 • Vi phạm số lượng hàng hóa đã ký trong hợp đồng.
 • Vi phạm nghĩa vụ về thanh toán.
 • Vi phạm các nghĩa vụ khác trong khi thực hiện hợp đồng.

Thời hạn của hợp đồng gia công

Thời hạn của hợp đồng gia công có thể do hai bên tự thỏa thuận thực hiện hợp đồng.

Phương thức giải quyết tranh chấp

Nhiều trường hợp các bên không tuân thủ quy định này khi soạn thảo, đàm phán hợp đồng. Các điều khoản thiếu hoặc không rõ ràng có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý bất lợi cho bên này hoặc bên kia trong trường hợp có tranh chấp.

Vì vậy, trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên phải chủ động thông báo cho nhau về tiến độ thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp có vấn đề bất lợi, hai bên sẽ kịp thời thông báo cho nhau, tích cực trao đổi để đảm bảo các bên cùng có lợi và giải quyết trên cơ sở thương lượng.

Toà án, Trọng tài Việt Nam và Toà án, Trọng tài nước ngoài có thể có quy định về giải quyết tranh chấp hợp đồng. Đặc biệt là đối với các hợp đồng gia công phần mềm với cổ phiếu của bên thứ ba. Nếu bên thuê là công ty nước ngoài hoặc có vốn nước ngoài, các bên có thể lựa chọn luật nước ngoài cho hợp đồng và lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp nước ngoài.

Theo đó, trong trường hợp phát sinh tranh chấp mà không thể tự thương lượng được thì các bên thống nhất đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Ngoài ra, chi phí kiểm tra hoặc thử nghiệm và các chi phí khác thường được lập hóa đơn cho người gây ô nhiễm.

Chấm dứt hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công sẽ được chấm dứt trong các trường hợp như sau:

 • Theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng.
 • Khi thời hạn hợp đồng kết thúc.
 • Nếu một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình theo hợp đồng thì bên kia có quyền chấm dứt hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại.

Câu hỏi thường gặp:

Doanh nghiệp nào nên đặt gia công?

Hoạt động gia công hàng hóa diễn ra ở nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, khăn ướt, khăn giấy lạnh. Các công ty có thể sử dụng các mẫu hợp đồng OEM để tạo thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng. Nó đơn giản, tuân thủ và tránh những rủi ro tiềm ẩn trong tương lai.
Một mẫu thỏa thuận xử lý dự thảo không chỉ đơn giản là một tài liệu đã ký. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và tránh những sai sót không đáng có, nội dung và hình thức của hợp đồng cần được quan tâm, xem xét kỹ lưỡng trước khi ký kết. Với những bản ghi nhớ này, chúng tôi hy vọng đảm bảo rằng các bên tham gia thỏa thuận xử lý có thể đạt được lợi ích tối đa và tránh những rủi ro không cần thiết.

Chậm giao sản phẩm gia công đặt hàng thì sao?

Nếu chậm giao sản phẩm, có thể gia hạn thời gian. khi giai đoạn này kết thúc. Tuy nhiên, bên gia công vẫn chưa hoàn thành công việc. Trong trường hợp đó, bên nhận gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Nếu việc giao sản phẩm bị trì hoãn do hoàn cảnh của khách hàng. Sau đó, bộ xử lý có thể gửi sản phẩm vào kho. và phải thông báo ngay cho khách hàng. Nghĩa vụ giao sản phẩm sẽ được thực hiện nếu các điều khoản đã thỏa thuận được đáp ứng. và khách hàng đã được thông báo. Mọi chi phí phát sinh từ việc đặt cọc phải do khách hàng chịu.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết