fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là loại hợp đồng phổ biến được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Một thỏa thuận dịch vụ giữa một cá nhân và một doanh nghiệp có thể là một trong hai điều sau: Đó là việc thực hiện một đơn đặt hàng của một cá nhân hoặc thực hiện một dịch vụ cụ thể cho một doanh nghiệp. Một công ty thực hiện các đơn đặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho các cá nhân. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết về hợp đồng dịch vụ của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống mẫu hợp đồng dịch vụ

Những nội dung cơ bản trong mẫu hợp đồng dịch vụ

Để xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ, các bên phải thỏa thuận rõ ràng về nội dung và các điều khoản của hợp đồng dịch vụ. Hình thức và nội dung của hợp đồng phải tuân theo quy định của Luật hợp đồng dân sự.

Các mẫu hợp đồng thường được tra cứu bao gồm hợp đồng dịch vụ ăn uống, hợp đồng cung cấp phần mềm, hợp đồng dịch vụ tiếng anh, hợp đồng dịch vụ nhân viên, hợp đồng dịch vụ bảo vệ.

Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào hướng dẫn về hình thức của hợp đồng dịch vụ. Do đó, đối với loại hợp đồng này có thể vận dụng các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng công việc, dịch vụ. Do đó, việc giao kết hợp đồng dịch vụ với cá nhân bao gồm những nội dung chủ yếu, cơ bản sau:

  • Thông tin về bên sử dụng dịch vụ.
  • Thông tin cơ bản về bên cung ứng dịch vụ.
  • Loại dịch vụ được cung ứng.
  • Nội dung do bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ thỏa thuận.
  • Thời hạn hợp đồng.
  • Giá dịch vụ, phương thức thanh toán, thời gian thanh toán, v.v…
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên.
  • Điều khoản giải quyết tranh chấp: Điều khoản này cực kỳ cần thiết trong trường hợp xảy ra tranh chấp.
  • Sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng: Điều khoản này cho phép các bên bổ sung các thỏa thuận trước đây trong hợp đồng để điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của quá trình áp dụng.

Các thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng có thể thay đổi tùy từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta phải đảm bảo rằng những thỏa thuận đó không vi phạm các điều cấm của pháp luật hoặc vi phạm đạo đức xã hội.

Hợp đồng dịch vụ

Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng dịch vụ chuẩn

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng dịch vụ cần lưu ý những điều sau:

Trước tiên, hãy cung cấp thông tin người dùng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của bạn theo các tiêu chí được chỉ định trong biểu mẫu.

Thứ hai: Chỉ ra đối tượng của hợp đồng, thời điểm thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Thứ ba: Ghi rõ phí dịch vụ, phương thức thanh toán và các khoản phí khác mà hai bên đã thỏa thuận.

Thứ tư, quy định rõ ràng về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp và các thỏa thuận khác của các bên.

Thứ năm, khi kết thúc hợp đồng, hai bên phải ký, ghi tên và đóng dấu.

Một hợp đồng đầy đủ bắt buộc thường được chia thành:

Quốc hiệu tiêu ngữ và tiêu đề hợp đồng:

Theo thể thức chuẩn, quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng được in đậm, căn giữa trên điểm cao nhất của hợp đồng dịch vụ.

Tên hợp đồng ghi rõ hợp đồng và cung cấp số hợp đồng để sau này tra cứu, đối chiếu.

Nội dung chính của hợp đồng:

Thông tin yêu cầu bên A và bên B ghi đầy đủ thông tin cho cả hai bên ký kết hợp đồng.

Nếu là tổ chức thì cần có mã công ty địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật của tổ chức công ty, số điện thoại, thông tin liên hệ như gmail.

Nội dung của hợp đồng cần nêu rõ đối tượng của hợp đồng, các yêu cầu cụ thể của bên nhận dịch vụ và các dịch vụ cụ thể mà bên cung cấp, có tính đến thời điểm của hợp đồng. Một thỏa thuận dịch vụ chính thức xác định hiệu lực và chấm dứt

Phí dịch vụ và phương thức thanh toán cũng đặc biệt quan trọng.

Hợp đồng phải ghi rõ bằng lời số tiền mà bên cung cấp dịch vụ sẽ trả cho bên sử dụng dịch vụ và số tiền tương ứng với bất kỳ khoản khấu hao nào.

Phương thức thanh toán được đề xuất là tiền mặt hoặc hóa đơn và phải được ghi rõ trong hợp đồng

Trách nhiệm và quyền lợi cụ thể của các bên và phương thức giải quyết

Trên tinh thần tự nguyện và tự nguyện cụ thể, hợp đồng cần thể hiện quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai bên, bao gồm: Trách nhiệm giải quyết hoặc đề nghị giải quyết đơn phương chấm dứt. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên, các bên sẽ liên lạc với nhau một cách kịp thời và hợp lý.

Câu hỏi thường gặp:

Chủ thể hợp đồng cung cấp dịch vụ?

Nhà cung cấp dịch vụ và người dùng dịch vụ là đối tượng của thỏa thuận dịch vụ.
Các bên tham gia quan hệ hợp đồng này có thể là cá nhân, đại lý, tổ chức, v.v.
Nếu bên ký kết hợp đồng là thể nhân thì người này phải trực tiếp ký kết hợp đồng.
Trường hợp đối tượng của hợp đồng là tổ chức thì người ký kết hợp đồng là người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.

Hình thức hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
Tuy nhiên, văn bản bao giờ cũng là hình thức an toàn nhất, vì nó thể hiện rõ sự thỏa thuận của các bên và là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết