fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng trao đổi tài sản

Các giao dịch pháp luật dân sự như mua bán, cho vay,… khá phổ biến. Tuy nhiên, có những trường hợp nhiều người không còn nhu cầu sử dụng bất động sản mặc dù nó vẫn còn nguyên giá trị. Mặt khác, chúng ta cũng cần sử dụng các tài sản khác. Trong những trường hợp như vậy, nếu nhu cầu của hai bên phù hợp với tài sản muốn sở hữu thì có thể đổi lấy tài sản đó. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu hợp đồng trao đổi tài sản trong bài viết sau đây.

Tải xuống mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Đặc điểm pháp lí của hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản là hợp đồng có đền bù

Hợp đồng trao đổi tài sản là sự trao đổi tài sản lấy tài sản giữa hai bên. Hàng hóa trao đổi là lợi ích mà các bên tìm kiếm. Do đó, nếu việc trao đổi không được bảo hiểm hợp lý sẽ gây bất lợi cho bên kia. Hợp đồng kết thúc khi các bên nhận đủ tài sản trao đổi.

Một thỏa thuận trao đổi có thể được coi là một hợp đồng mua bán đặc biệt. Tính chẵn lẻ là bản chất của các thỏa thuận đổi hàng và luôn đóng một vai trò quan trọng giữa các giá trị của các mặt hàng được đề cập trong các thỏa thuận đổi hàng. Tuy nhiên, các bên có thể đổi món hàng có giá trị khác nhau và tính phần chênh lệch.

Hợp đồng trao đổi tài sản là hợp đồng song vụ

Sau khi các bên giao kết hợp đồng, mỗi bên đều có quyền và nghĩa vụ đối với bên kia. Một bên có quyền yêu cầu bên kia chuyển giao tài sản nếu thấy cần thiết phải đăng ký quyền sở hữu tài sản, làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Cả hai bên đều có nghĩa vụ cung cấp vật phẩm cho nhau. Ngoài ra, nếu có sự chênh lệch về giá trị thì người có tài sản cao hơn có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

Nội dung của hợp đồng

Xác định đối tượng của hợp đồng trao đổi tài sản thuộc sở hữu của các bên. Giao dịch phải xác định rõ tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp pháp luật cấm hoặc hạn chế việc chuyển nhượng bất động sản thì bất động sản là đối tượng của hợp đồng trao đổi bất động sản phải tồn tại theo quy định của pháp luật.

Chủ thể

Đối tượng của hợp đồng

Cách thanh toán chênh lệch

Đặc biệt lưu ý điều khoản này khi giao dịch nhà ở, quyền sử dụng đất trên thị trường chứng khoán. Kích thước, diện tích, vị trí, kết cấu, hình dáng, công năng sử dụng,… cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi xác định giá trị bất động sản. Về số tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch.

Hợp đồng trao đổi tài sản

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận bổ sung thêm một phần quyền và nghĩa vụ của mình vào giao dịch để bảo đảm quyền và lợi ích của mình.

Trong một thỏa thuận trao đổi tài sản, mỗi bên được coi là người bán và người mua. Theo đó, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên về mọi mặt được xác định căn cứ vào hợp đồng mua bán bất động sản.

Các bên có nghĩa vụ bảo đảm chất lượng của tài sản đã thỏa thuận và bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản của bên kia. Quyền sở hữu của mỗi bên đối với tài sản của bên kia phát sinh kể từ thời điểm các bên nhận tài sản của bên kia. Nếu tài sản trao đổi có giá trị khác nhau thì các bên phải thanh toán phần chênh lệch đó cho nhau, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác (Điều 456 BLDS 2015).

Nếu thỏa thuận trao đổi liên quan đến bất động sản hoặc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, thì quyền sở hữu của mỗi bên đối với tài sản phát sinh bằng cách đăng ký quyền sở hữu với cơ quan chính phủ. Thời điểm xác định quyền sở hữu cũng là thời điểm chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng.

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Các bên có thể thỏa thuận các điều khoản về trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng trao đổi tài sản chuẩn

Khi soan thảo, rà soát hợp đồng trao đổi tai sản cần nêu chi tiết thông tin về đối tượng của hợp đồng, bao gồm cả đối tượng của hai tài sản được trao đổi. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, hộ khẩu thường trú, thông tin cá nhân (nếu có), giấy ủy quyền và giấy ủy quyền.

Điều 1: Tài sản trao đổi: Ghi tên tài sản, đặc điểm của 2 tài sản trao đổi, giá trị chênh lệch giữa 2 tài sản.

Điều 3: Phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận.

Điều 4: Quyền sở hữu tài sản trao đổi được chuyển cho mỗi bên khi nhận tài sản trao đổi.

Câu hỏi thường gặp:

Đối tượng của hợp đồng trao đổi tài sản là gì?

Mục đích của các thỏa thuận trao đổi rất đa dạng và có thể nhằm mục đích giống nhau hoặc mục đích khác nhau, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng thường là những đối tượng giống nhau, có thể di chuyển hoặc bất động.

Đối tượng của hợp đồng trao đổi tài sản là gì?

Điều 445 Bộ luật Dân sự quy định hợp đồng trao đổi bất động sản phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký trong trường hợp pháp luật có quy định. Tùy theo nội dung của hợp đồng mà hình thức của hợp đồng có thể bằng miệng, bằng văn bản hoặc được công chứng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết