fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ làm sổ đỏ

Với sự phát triển của thương mại dịch vụ theo nhu cầu thực tế của xã hội, bên cạnh các hợp đồng pháp luật dân sự vì mục đích tài sản, hợp đồng pháp luật dân sự vì mục đích công việc (còn gọi là hợp đồng dịch vụ) cũng thu hút được sự quan tâm rất lớn của các cá nhân, tổ chức. Hợp đồng dịch vụ ra đời nhằm thích ứng với nhu cầu hiện có. Sau đây Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu cho bạn đọc mẫu hợp đồng dịch vụ làm sổ đỏ.

Nội dung của hợp đồng dịch vụ làm sổ đỏ

Trong hợp đồng dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ có thể thỏa thuận về nội dung kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của mình. Để đảm bảo rằng dịch vụ được cung cấp và thực hiện tốt nhất. Nội dung được thực hiện trong hợp đồng theo các cách sau:

Đối tượng của hợp đồng là gì, từ đó xác định công việc mà nhà cung cấp dịch vụ mới sẽ thực hiện.
Giá dịch vụ; lợi ích nhận được khi cung cấp dịch vụ, thời hạn. Đảm bảo nhu cầu và thời gian tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của người dùng. Bạn cũng có thể giúp nhà cung cấp dịch vụ của mình điều phối thời gian để hoàn thành công việc.

Điều khoản thanh toán: Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện công việc.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng. Để các bên có căn cứ chấm dứt hợp đồng trên thực tế.

 • Như các bên đã hoàn thành công việc, hoàn thành nghĩa vụ tương ứng.
 • Một trong hai bên vi phạm thực hiện hợp đồng -> Bên còn lại được đơn phương chấm dứt hợp đồng,…

Cách giải quyết tranh chấp (nếu có). Các bên có thể thoả thuận về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Nghĩa vụ bồi thường trong mọi trường hợp…

Ngoài ra, cũng có thể cung cấp thêm nội dung về quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai bên. Từ đó quy định chi tiết công việc, tính chất và các yêu cầu cần thực hiện trong quá trình xác lập hợp đồng. Đảm bảo thực hiện dịch vụ một cách hiệu quả theo đúng bản chất đã thỏa thuận của các bên.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng dịch vụ làm sổ đỏ

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng được pháp luật thừa nhận giữa các bên. Vì vậy, nhà cung cấp dịch vụ thực hiện công việc thay mặt cho người sử dụng dịch vụ và người sử dụng dịch vụ phải trả phí dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ. Các bên nhận được các quyền và lợi ích tương ứng của mình khi bắt đầu thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng phải đảm bảo về hình thức.

 • Như Quốc hiệu tiêu ngữ, Địa danh, Ngày tháng năm,…
 • Tên hợp đồng: Tùy thuộc vào mục đích cung ứng dịch vụ: HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ …………

Do đó, khi soạn thảo, rà soát hợp đồng dịch vụ thường bao gồm các điều khoản cơ bản sau:

Hợp đồng dịch vụ làm sổ đỏ

Thông tin các bên:

Các bên tham gia hợp đồng dịch vụ bao gồm Nhà cung cấp dịch vụ và Người sử dụng dịch vụ. Vì vậy, cần xác định rõ đối tượng tham gia là ai. Khi đó các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ hợp đồng mới phát sinh. Các bên ghi chép đầy đủ chi tiết.

 • Thông tin cá nhân, địa chỉ, mã số thuế, phương thức liên lạc, địa chỉ, v.v.
 • Nếu chủ thể là tổ chức thì phải đăng ký thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức này. Xác định cá nhân có trách nhiệm thay mặt tập thể trong công việc, nghĩa vụ thực hiện.

Đối tượng của hợp đồng:

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Công việc này được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ nhờ vào chuyên môn và năng lực của họ. Đảm bảo hoàn thành công việc, tôn trọng mong muốn và yêu cầu của khách thuê.

Phí dịch vụ:

Các bên thống nhất chính xác về giá dịch vụ, chi phí phát sinh và thuế GTGT trong hợp đồng đối với từng dịch vụ. Chạy khi sử dụng nhiều dịch vụ.

Chúng ta sẽ thảo luận về thời gian và phương thức thanh toán.

Mọi nội dung công việc liên quan và trách nhiệm của các bên phải được thống nhất. Chỉ khi đó bạn mới có thể đồng ý thực hiện một cách hiệu quả các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

Quyền và nghĩa vụ của các bên:

Hợp đồng dịch vụ là một loại hợp đồng không hề đơn giản, đặc biệt là liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên. Ngoài các quy định trên, có thể xác định các quyền và nghĩa vụ tương ứng. Tùy theo loại hình dịch vụ mà quyền và nghĩa vụ của các bên có khác nhau. Nó đảm bảo sự tuân thủ, tùy thuộc vào tính chất của việc triển khai dịch vụ.

Nhưng về cơ bản, căn cứ vào quy định của pháp luật dân sự, các bên có thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ theo quy định tại các điều từ điều 515 đến điều 518 Bộ luật dân sự năm 2015. Nói cách khác, các bên cùng bảo đảm quyền và lợi ích của mình. Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng song phương nên quyền lợi của một bên được đảm bảo bằng nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

Các thỏa thuận khác:

Ngoài các điều kiện nêu trên, các bên có thể thoả thuận các điều kiện khác để bảo đảm quyền lợi của mình. Để củng cố và đảm bảo các quy định của hợp đồng như:

 • Thỏa thuận các trường hợp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bảo đảm quyền lợi của mình nếu quyền lợi thực sự của họ bị đe dọa và không được đảm bảo.
 • Thỏa thuận về thời hạn chấm dứt hợp đồng và các điều khoản chấm dứt hợp đồng;
 • Thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng:Nếu một bên vi phạm hợp đồng ở mức độ nào đó thì yếu tố khắc phục cũng như việc tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ không được đảm bảo. Ghi rõ mức phạt vi phạm nhưng lưu ý mức phạt vi phạm hợp đồng không quá 8% tổng giá trị hợp đồng;
 • Thỏa thuận giải quyết tranh chấp:Nêu rõ cơ quan giải quyết tranh chấp và hình thức giải quyết tranh chấp;
 • Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và điều khoản thực hiện.

Cuối cùng là các chủ thể có thẩm quyền thực hiện ký tên, đóng dấu.

Câu hỏi thường gặp:

Có được phép ủy quyền làm sổ đỏ không?

Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là người đại diện theo pháp luật. Quyền của cá nhân, pháp nhân cho cá nhân, pháp nhân khác chuyển tên của sổ đỏ.

Giấy ủy quyền sang tên Sổ đỏ có cần công chứng không?

Theo quy định của pháp luật công chứng, pháp luật đất đai hiện hành, các bên không có nghĩa vụ phải hợp pháp hóa giấy ủy quyền. Tuy nhiên, do đất đai là tài sản có giá trị cao và có nhiều tranh chấp nên các bên vẫn nên hợp pháp hóa việc ủy ​​quyền nhân danh Sổ đỏ để tránh những rủi ro về sau.
Theo Điều 42 của Luật Công chứng 2015, mọi người có thể đến bất kỳ văn phòng/bộ phận công chứng nào để thực hiện thủ tục ủy quyền công chứng thay mặt Sổ đỏ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết