fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty hợp danh

Khi soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty hợp danh, quan trọng là xác định mục tiêu của hợp đồng, phạm vi dịch vụ, các điều kiện thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, các điều khoản bảo mật thông tin, và các điều khoản chấm dứt hợp đồng. Nếu bạn có một mẫu hợp đồng cụ thể và muốn thảo luận về các điểm cụ thể trong đó có thể tham khảo thêm trong bài viết của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty hợp danh

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty hợp danh

Tiêu đề và thông tin chung:

 • Đặt tiêu đề cho hợp đồng, ví dụ: “Hợp đồng Dịch vụ Khuyến mại.”
 • Liệt kê tên và thông tin liên lạc của các bên tham gia, bao gồm tên công ty hợp danh, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin khác cần thiết.

Định nghĩa và phạm vi dịch vụ:

 • Mô tả chi tiết về dịch vụ khuyến mại mà công ty hợp danh sẽ cung cấp.
 • Xác định thời gian và địa điểm cụ thể cho việc cung cấp dịch vụ.
 • Định rõ giới hạn và phạm vi của dịch vụ khuyến mại.

Quyền và nghĩa vụ của các bên:

 • Liệt kê các quyền và nghĩa vụ của công ty hợp danh trong việc cung cấp dịch vụ khuyến mại.
 • Xác định quyền và nghĩa vụ của khách hàng hoặc đơn vị nhận dịch vụ.

Thời gian và điều kiện thanh toán:

 • Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng.
 • Đặt ra các điều kiện thanh toán, bao gồm giá trị dịch vụ khuyến mại, phương thức thanh toán và lịch trình thanh toán.

Quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật thông tin:

 • Xác định quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ khuyến mại và những thông tin mà các bên có thể tiếp cận trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Đặt ra các biện pháp bảo mật thông tin và hạn chế việc sử dụng thông tin đó bên ngoài mục đích hợp đồng.

Chấm dứt hợp đồng:

 • Xác định các điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả việc chấm dứt sớm và chấm dứt hợp đồng do vi phạm.

Giải quyết tranh chấp:

 • Điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp giữa các bên, bao gồm thông qua thương lượng, trọng tài hoặc tòa án.

Điều khoản cuối cùng:

 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng, sửa đổi và bổ sung hợp đồng, áp dụng pháp luật và thông báo.

Chữ ký và ngày tháng:

 • Để lại không gian cho chữ ký của các bên và ghi lại ngày tháng ký kết hợp đồng.

Đây chỉ là một hướng dẫn tổng quan và không thể thay thế cho sự tư vấn pháp lý chuyên sâu. Trước khi soạn thảo hoặc ký kết bất kỳ hợp đồng nào, nên tìm kiếm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có liên quan để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật cụ thể.

Hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty hợp danh

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty hợp danh

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong một công ty hợp danh, dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên cân nhắc:

 1. Định rõ phạm vi dịch vụ: Mô tả chi tiết về dịch vụ khuyến mại mà công ty hợp danh sẽ cung cấp. Xác định rõ ràng và cụ thể về loại dịch vụ, số lượng, thời gian và địa điểm cung cấp dịch vụ.
 2. Xác định rõ giá trị dịch vụ: Đưa ra thông tin chi tiết về giá trị dịch vụ khuyến mại và phương thức tính toán giá, bao gồm cả giá cơ bản và các khoản phụ phí (nếu có).
 3. Thời gian và điều kiện thanh toán: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng. Đặt ra các điều kiện thanh toán rõ ràng, bao gồm giá trị dịch vụ, phương thức thanh toán và lịch trình thanh toán (ví dụ: trả trước, trả sau, theo đợt, hoặc theo thỏa thuận).
 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên: Liệt kê chi tiết về quyền và nghĩa vụ của công ty hợp danh và khách hàng. Điều này bao gồm cả trách nhiệm cung cấp dịch vụ chất lượng, bảo vệ thông tin của khách hàng, và tuân thủ các quy định pháp luật và quy định liên quan.
 5. Bảo mật thông tin: Đặt ra các biện pháp bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ. Điều này bao gồm việc xác định rõ các thông tin mà các bên có thể tiếp cận, giới hạn việc sử dụng thông tin đó bên ngoài mục đích hợp đồng, và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của công ty hợp danh.
 6. Chấm dứt hợp đồng: Định rõ các điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả việc chấm dứt sớm và chấm dứt hợp đồng do vi phạm. Xác định rõ các hậu quả và trách nhiệm pháp lý khi hợp đồng bị chấm dứt.
 7. Pháp lý và giải quyết tranh chấp: Điều chỉnh việc áp dụng pháp luật và giải quyết tranh chấp giữa các bên. Xác định các quy tắc và quy trình để giải quyết các tranh chấp, bao gồm thông qua thương lượng, trọng tài hoặc tòa án.
 8. Hiệu lực hợp đồng: Điều chỉnh các điều khoản về hiệu lực hợp đồng, sửa đổi và bổ sung hợp đồng, cũng như thông báo và thông tin liên lạc giữa các bên.
 9. Tư vấn pháp lý: Luôn tìm kiếm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong việc soạn thảo hợp đồng. Họ có thểcung cấp sự tư vấn chuyên sâu và đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty hợp danh.

Lưu ý quan trọng là hợp đồng dịch vụ khuyến mại nên được soạn thảo một cách cẩn thận và chính xác. Tránh sử dụng ngôn ngữ mập mờ hoặc mâu thuẫn, và đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện quan trọng được đề cập đến một cách rõ ràng và chi tiết.

Câu hỏi thường gặp:

Công ty hợp danh được thực hiện khuyến mại trong trường hợp nào?

Công ty hợp danh trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.
Công ty hợp danh kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.
Nếu công ty hợp danh (chi nhánh của doanh nghiệp) thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho mình thì hai bên phải lập Hợp đồng dịch vụ khuyến mại bằng văn bản (hoặc hình thức khác có giá trị tương đương).

Hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến là gì?

Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác;
Bán các thẻ khách hàng thường xuyên cho phép khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ một hệ thống các đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác so với khi mua hàng hóa, dịch vụ tại từng đối tác riêng lẻ;
Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến khác do Bộ Công Thương quy định.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết