fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan

Trong điều kiện xã hội hiện nay, mỗi quốc gia không thể tự sản xuất hoàn toàn để đáp ứng mọi nhu cầu trong nước, nhất là đời sống nhân dân sẽ được cải thiện, nền kinh tế sẽ vận hành theo cơ chế thị trường, sẽ xóa bỏ nền kinh tế tự cung tự cấp, lạc hậu. Vì vậy, xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian qua rất chặt chẽ. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ hải quan ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của xu thế thời đại. Tuy nhiên, để tham gia đầu tư vào lĩnh vực này, nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện thành lập đại lý hải quan. Mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan trong bài viết sau đây nhé!

Tải xuống hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan

Nội dung mẫu hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan

Hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan cơ bản cũng cần tuân thủ một số quy định của BLDS về hợp đồng nói chung, khi rà soát hợp đồng thì nội dung của hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan bao gồm:

 • Thông tin đại lý, thông tin chủ hàng
 • Mục đích giao kết; Phạm vi thực hiện công việc của đại lý:  Bên chủ hàng chỉ định bên đại lý làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa của mình ( thông tin hàng hóa, số lượng, địa điểm, thời gian…)
 • Giá cả và thanh toán
 • Quyền hạn và trách nhiệm của các bên
 • Các điều khoản khác: trách nhiệm khi phát sinh vấn đề, bồi thường thiệt hại (nếu có),…cam kết của các bên
 • Ký và đóng dấu (nếu có) của đại lý và chủ hàng

Hai bên có thể thỏa thuận những điều khoản chặt chẽ hơn để bảo vệ quyền lợi của mình trong việc thực hiện hợp đồng.

Nghĩa vụ của đại lý làm thủ tục hải quan

Người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện nghĩa vụ:

 • Khai hải quan và làm thủ tục hải quan 
 • Chúng tôi cung cấp cho cơ quan hải quan thông tin đầy đủ và chính xác để xác định trước mã số, xuất xứ và mức thuế đối với hàng hóa của bạn.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cung cấp và độ tin cậy của các tài liệu đã nộp, xuất trình. Sự thống nhất về nội dung thông tin giữa hồ sơ nội bộ và hồ sơ hải quan
 • Thực hiện các quyết định, yêu cầu của hải quan, công chức hải quan khi làm thủ tục hải quan, quản lý hải quan, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải;
 • Trừ khi pháp luật có quy định khác, chúng tôi lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa được nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Chúng tôi lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác của hàng hóa xuất nhập khẩu đã khai báo trong thời hạn pháp luật cho phép. Nếu hải quan yêu cầu kiểm tra, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ và cung cấp các thông tin, chứng từ liên quan.
 • Bố trí người, phương tiện thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện cho công chức hải quan.
 • Nộp thuế và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Luật thuế, phí và hải quan và các luật khác có liên quan.
Hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan

Quyền và trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan

Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quyền và nhiệm vụ của công chức hải quan như sau:

Công chức hải quan có quyền quản lý, sử dụng mã số cán bộ cho các tờ khai, thủ tục hải quan khi được phép của chủ hàng và phải chịu trách nhiệm của chủ hàng. Ai chịu trách nhiệm thực hiện và yêu cầu Tổng cục Hải quan cấp Mã số đại lý làm thủ tục hải quan cho người thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đại lý làm thủ tục hải quan có quyền yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết để làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất nhập khẩu và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng. Một đại lý chung đã ký trước đó.

Công chức hải quan có quyền yêu cầu cơ quan hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan, thủ tục thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, phương thức kết nối mạng với hải quan và chuyển các thông tin cần thiết, các quy định mới của Luật hải quan và tham gia các khóa học hải quan

Đại lý hải quan chịu trách nhiệm về nội dung khai trên tờ khai hải quan căn cứ vào hồ sơ chứng từ liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa do chủ hàng cung cấp và thực hiện đúng phạm vi cho phép. các quyền theo thỏa thuận đại lý đã ký trước:

Đại lý làm thủ tục hải quan phải thông báo hủy mã số đại lý làm thủ tục hải quan trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính cho Tổng cục Hải quan nơi đại lý làm thủ tục hải quan xác định hoặc nếu đại lý làm thủ tục hải quan bị giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động.

Công chức hải quan phải thay mặt công chức hải quan cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan hải quan đối với các lô hàng đã được chủ hàng hoặc công chức hải quan thông báo.

Công chức hải quan chỉ chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định kiểm tra, kiểm tra thuế của cơ quan hải quan.

Trường hợp đại lý hải quan thay chủ hàng là doanh nghiệp nước ngoài không có mặt tại Việt Nam để thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý hải quan thứ bảy có trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ sau: quyền và nghĩa vụ của chủ hàng theo quy định của pháp luật. Luật Hải quan, Luật Thuế và các luật khác có liên quan.

Ngoài ra, đại lý hải quan phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trên tờ khai hải quan căn cứ vào các chứng từ, chứng từ liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa do chủ hàng xuất trình và theo đúng phạm vi được ủy quyền.

Câu hỏi thường gặp:

Chủ hàng được lợi gì khi thuê đại lý làm thủ tục hải quan?

Thuê một đại lý để thực hiện các thủ tục có một số lợi thế:
Bạn không cần sử dụng chữ ký điện tử của mình để xác minh chữ ký (từ xa) hoặc gửi giấy tờ giả mạo như trước đây. Đại lý sử dụng chữ ký số của mình để thông báo và gửi thông báo.
Trách nhiệm và năng lực của nhà cung cấp dịch vụ lớn hơn so với hình thức tuyển dụng.

Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan là gì?

Điều kiện là đại lý là công chức hải quan
Có giấy chứng nhận công ty đã đăng ký hoặc giấy chứng nhận công ty đã đăng ký trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hoặc với nhân viên hải quan;
có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;
Hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết