fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng cung cấp hàng hoá

Từ xưa đến nay, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển ngày nay, có cung và cầu, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Nếu một bên cần sử dụng nó, chắc chắn họ sẽ có một nhà cung cấp để đảm bảo nhu cầu đó. Và thâm chí là rất nhiều nhà cung cấp cùng xuất hiện và chỉ cần chọn nơi thoả mãn yêu cầu. Tuy nhiên việc cung cấp hàng hoá cần phải được giao kết hợp đồng để đảm bảo có cách xử lý trong những trường hợp tranh chấp như giao không đúng hàng, giao không đúng thời gian, không trả đủ tiền, hàng lỗi… Bạn đọc có thể tham khảo vài tải xuống mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tải xuống mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa

Hợp đồng cung cấp hàng hóa:

Người bán và người mua phải cung cấp tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, chức danh, đại lý, v.v.

Điều 1: Thể hiện nội dung của sản phẩm mua bán

Điều 2: Ghi giá thỏa thuận.

Điều 3: Ghi chất lượng, quy cách hàng hóa.

Điều 4: Bao bì, trọng lượng, ký hiệu,..

Điều 5: Thỏa thuận phương thức vận chuyển.

Những lưu ý khi ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa

Khi ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá:

 • Giao kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với pháp nhân dân sự, khả năng thực hiện hành vi dân sự theo giao dịch dân sự đã được xác lập;
 • Các bên giao kết hợp đồng giao nhận hàng hóa phải hoàn toàn tự nguyện.
 • Mục đích và nội dung của hợp đồng giao nhận sản phẩm không vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội.
 • Mặc dù luật hiện không yêu cầu phải ký kết hợp đồng đối với việc cung cấp hàng hóa, tuy nhiên, sẽ có nhiều điều khoản thuận lợi hơn trong trường hợp có tranh chấp nếu việc giao hàng dựa trên cơ sở hợp đồng.
Hợp đồng cung cấp hàng hoá

Thông tin có trong hợp đồng cung cấp hàng hoá:

Thứ nhất, địa điểm giao hàng. Người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm đã thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như sau:

 • Nếu sản phẩm là bất động sản. Người bán phải giao hàng đến địa điểm nơi hàng hóa được đặt.
 • Nếu hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hóa thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên.
 • Nếu hợp đồng không có điều khoản về vận chuyển hàng hóa. Nếu các bên biết vị trí của kho tại thời điểm ký kết hợp đồng. Nếu đó là địa điểm bốc hàng, sản xuất hoặc chế tạo Hàng hóa, Bên bán sẽ giao Hàng hóa tại địa điểm đó.
 • Nếu không, Người bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của Người bán. Nếu không có văn phòng bán hàng, hàng hóa sẽ được giao đến địa chỉ của người bán được chỉ định tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán.

Thứ hai, thời gian giao hàng. Bên Bán sẽ giao hàng vào ngày giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu không có thỏa thuận về thời gian giao hàng, Bên bán sẽ giao hàng trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi ký kết hợp đồng.
Lưu ý: Nếu chỉ thỏa thuận về thời gian giao hàng. Nếu không quy định thời hạn giao hàng cụ thể, Bên Bán có quyền giao hàng bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian này. Người mua phải được thông báo trước.
Thứ ba, giải quyết việc hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng giao nhận hàng hóa được xác định như sau:

 • Người bán sẽ không chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa nếu Người mua đã biết hoặc lẽ ra phải biết về những khiếm khuyết này vào thời điểm giao kết hợp đồng.
 • Người bán chịu trách nhiệm về tất cả các khiếm khuyết của hàng hóa tồn tại trước khi rủi ro được chuyển cho người mua. Ngay cả khi các thiếu sót được xác định sau khi chuyển giao rủi ro,
 • Người bán phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếm khuyết nào của Hàng hóa phát sinh sau khi chuyển giao rủi ro, nếu các khiếm khuyết đó dựa trên nghĩa vụ hợp đồng của người bán.

Thứ tư, giải quyết trường hợp thiếu đồ. Nếu hợp đồng chỉ quy định thời gian giao hàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nó không chỉ ra một thời gian giao hàng cụ thể. Được giao bởi Người bán trước khi kết thúc thời gian giao hàng. và giao thiếu hoặc không phù hợp; Người bán có thể giao các bộ phận bị thiếu đổi hàng theo hợp đồng hoặc khắc phục sự không phù hợp của hàng hóa trong thời hạn còn lại.

Nếu bên bán đã loại bỏ bất kỳ khiếm khuyết nào dẫn đến bất lợi hoặc chi phí không tương xứng cho Bên mua. Trong trường hợp đó, Bên Mua có quyền yêu cầu Bên Bán khắc phục phần thiếu hụt hoặc chịu các chi phí này.

Thứ năm, giải quyết trường hợp giao nhận hàng hóa. Nếu người bán giao hàng. Trong trường hợp đó, người mua có quyền từ chối. Hoặc chấp nhận khoản khấu trừ. Nếu bên mua nhận hàng thừa thì phải thanh toán theo giá đã thoả thuận trong hợp đồng. Trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên.

Thứ sáu, quy định về kiểm tra hàng hóa trước khi xuất xưởng. Nếu các bên đồng ý với người mua. Ngoài ra, Người bán phải bảo đảm cho Người mua nếu đại diện của Người mua kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Hoặc đại diện bên mua sẽ tiến hành giám định.

 • Người mua; hoặc đại lý của Người mua phải kiểm tra hàng hóa trong thời gian ngắn nhất có thể. những gì tình hình thực tế cho phép. Nếu hợp đồng quy định việc vận chuyển hàng hóa, việc kiểm tra hàng hóa có thể bị hoãn lại cho đến khi hàng hóa được giao đến nơi đến.
 • NếubBên mua hoặc đại lý của bên mua không kiểm tra hàng hóa như đã thỏa thuận trước khi giao hàng, bên bán có quyền giao hàng theo quy định của hợp đồng.
 • Người bán không chịu trách nhiệm về lỗi sản phẩm. Người mua hoặc đại lý của Người mua biết; hoặc đáng lẽ phải biết nhưng không thông báo cho Người bán trong một thời gian hợp lý sau khi kiểm tra hàng hóa.
 • Người bán chịu trách nhiệm về lỗi sản phẩm. Nếu hàng hóa không bị lỗi thông qua kiểm tra thông thường, chúng sẽ được kiểm tra bởi người mua hoặc đại diện của họ. Và người bán biết. hoặc biết về những khiếm khuyết đó nhưng sẽ không thông báo cho người mua.

Thứ bảy, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ là những điều khoản bắt buộc các bên phải tuân thủ trong hợp đồng, vì vậy bạn cần chú ý đến các điều khoản.

Thứ tám, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại. Để đảm bảo tuân thủ hợp đồng của chúng tôi ngoài các quy định về quyền và nghĩa vụ của chúng tôi. Hợp đồng cũng phải bao gồm các điều khoản về tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại để không bị trừng phạt nếu vi phạm xảy ra.

Thứ chín, thanh toán tiền hàng. Người mua có nghĩa vụ thanh toán giá mua. Nhận hàng theo hợp đồng. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán và thực hiện thanh toán theo đúng trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Người mua phải thanh toán khi mua hàng, ngay cả khi hàng bị mất hoặc hư hỏng sau khi rủ ro chuyển từ người bán sang người mua không bao gồm tổn thất thiệt hại do sơ suất của người bán.

Thứ mười, bạn nhận hàng. Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thỏa thuận và thực hiện các bước hợp lý để hỗ trợ người bán giao hàng.

Trên đây là mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa. Hy vọng những hướng dẫn và lưu ý mà chúng tôi nêu ra sẽ giúp bạn biết cách lập và rà soát hợp đồng một cách chính xác nhé!

Câu hỏi thường gặp

Đối tượng của hợp đồng cung cấp hàng hoá là gì?

Đối tượng của hợp đồng cung cấp hàng hóa là hàng hóa. Hàng hóa là bất cứ thứ gì có thể mua hoặc bán được, kể cả tài sản cá nhân hình thành trong tương lai, tất cả tài sản cá nhân, kể cả tài sản gắn liền với bất động sản. Người bán có nghĩa vụ giao Hàng hóa, chuyển quyền sở hữu Hàng hóa cho Người mua và chấp nhận thanh toán. Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán, giao Hàng và nhận quyền đối với Hàng Hóa theo thỏa thuận.

Trường hợp cung cấp hàng hoá có địa điểm giao hàng vậy khi nào bên mua và bên bán chuyển rủi ro cho nhau?

Nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng hóa cho bên mua tại một địa điểm được chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa được chuyển cho người mua khi hàng hóa được giao cho người mua hoặc khi hàng hóa được người được người mua ủy quyền đến nhận tại địa điểm. Ngoài ra, nếu người bán được ủy quyền giữ lại chứng thư tiêu đề của hàng hóa.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết