fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty cổ phần

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty cổ phần là một tài liệu pháp lý quan trọng để quy định quan hệ giữa công ty cổ phần và khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ thương mại điện tử. Trong quá trình soạn thảo hợp đồng đảm bảo rằng hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và mong muốn của công ty cổ phần và khách hàng. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng này trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty cổ phần

Nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty cổ phần

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Bên A: [Tên công ty cổ phần]

Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]

Đại diện pháp luật: [Tên đại diện pháp luật]

Bên B: [Tên công ty cung cấp dịch vụ]

Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]

Đại diện pháp luật: [Tên đại diện pháp luật]

Mô tả dịch vụ:Bên B cam kết cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho Bên A theo các yêu cầu và điều kiện được mô tả chi tiết trong hợp đồng này. Dịch vụ bao gồm (nhưng không giới hạn) các hoạt động như phát triển và quản lý website, xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến, quảng cáo và tiếp thị trực tuyến, và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hoạt động thương mại điện tử của Bên A.

Thời gian cung cấp dịch vụ:Thời gian cung cấp dịch vụ được xác định là từ [Ngày bắt đầu] đến [Ngày kết thúc]. Bên B cam kết hoàn thành các dịch vụ theo tiến độ đã thỏa thuận và tuân thủ các thời hạn được đề ra trong hợp đồng.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty cổ phần

Phí dịch vụ:

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B một khoản phí dịch vụ theo các điều kiện sau:

  • Số tiền: [Số tiền hoặc cách tính số tiền]
  • Phương thức thanh toán: [Phương thức thanh toán]
  • Lịch trình thanh toán: [Lịch trình thanh toán, ví dụ: hàng tháng, hàng quý]

Quyền và trách nhiệm của Bên A:

Bên A có quyền sử dụng dịch vụ thương mại điện tử được cung cấp bởi Bên B theo các điều kiện đã thỏa thuận. Bên A cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết cho Bên B để thực hiện dịch vụ một cách hiệu quả.

Quyền và trách nhiệm của Bên B:

Bên B có quyền và trách nhiệm cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho Bên A theo các tiêu chuẩn chất lượng và chuyên môn cao nhất. Bên B cũng cam kết bảo mật thông tin và dữ liệu của Bên A và không tiết lộ cho bên thứ ba không được ủy quyền.

Bảo mật thông tin:

Cả hai bên cam kết tuân thủ các quy định bảo mật thông tin liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử. Bên B cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng của Bên A và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu có liên quan.

Chấm dứt hợp đồng:

Hợp đồng này có thể chấm dứt trong các trường hợp sau:

a. Hoàn thành dịch vụ: Hợp đồng sẽ được coi là chấm dứt tự động sau khi Bên B hoàn thành việc cung cấp dịch vụ theo tiến độ và yêu cầu đã thỏa thuận.
b. Thoả thuận chấm dứt: Cả hai bên có thể đồng ý chấm dứt hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, các điều khoản và điều kiện của việc chấm dứt cần được thỏa thuận rõ ràng.

Giải quyết tranh chấp:Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng này, cả hai bên cam kết sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và hòa giải. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều khoản chung:

a. Sự thay đổi hợp đồng: Mọi thay đổi hoặc sửa đổi hợp đồng này phải được thực hiện bằng văn bản và được hai bên đồng ý.
b. Hiệu lực: Hợp đồng này sẽ có hiệu lực sau khi được hai bên ký kết và đồng ý.
c. Pháp luật áp dụng: Hợp đồng này sẽ tuân thủ và được hiểu theo luật pháp của [Quốc gia/ Khu vực].
d. Toàn bộ hợp đồng: Hợp đồng này chứa đựng toàn bộ thỏa thuận giữa hai bên và thay thế tất cả các thỏa thuận, hiểu biết trước đó, bằng văn bản hoặc bằng miệng, liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử.

Bên A: Bên B:

…………………………….. ……………………………..
(Tên và chữ ký) (Tên và chữ ký)

Lưu ý khi soạn hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty cổ phần

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty cổ phần, dưới đây là một số lưu ý quan yếu bạn nên cân nhắc:

Xác định rõ các đối tác tham gia: Đảm bảo rằng tên và thông báo liên hệ của cả 2 bên đều được diễn đạt toàn bộ và chuẩn xác trong hợp đồng

Chi tiết về dịch vụ: Đưa ra 1 miêu tả chi tiết về nhà cung cấp thương nghiệp điện tử mà bên phân phối sẽ thực hành. Nêu rõ những hoạt động, chức năng và khuôn khổ của nhà sản xuất.

Thời kì và tiến độ: Xác định cụ thể thời kì khởi đầu và kết thúc của Công trình hoặc hợp đồng. Đặt ra các mốc thời kì quan yếu và đề nghị tuân thủ tiến độ đã ký hợp đồng.

Điều khoản về phí dịch vụ: Định rõ số tiền phí nhà sản xuất, bí quyết tính và phương thức thanh toán. Giả dụ sở hữu, xác định lộ trình thanh toán và điều kiện can dự tới việc tính tiền.

Quyền và nghĩa vụ của cả 2 bên: Liệt kê rõ những quyền và nghĩa vụ của cả 2 bên trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ. Đảm bảo rằng các trách nhiệm pháp lý và bảo mật thông tin cũng được đề cập.

Bảo mật thông tin: Xác định rõ các cam kết và đều kiện bảo mật thông báo của người dùng và dữ liệu liên quan. Đảm bảo rằng tổ chức phân phối dịch vụ tuân thủ những quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Kết thúc hợp đồng: Xác định những điều kiện và quyền chấm dứt hợp đồng cho cả 2 bên. Điều này với thể bao gồm việc hoàn tất dịch vụ, thoả thuận kết thúc hoặc các trường hợp kết thúc ko đảm bảo.

Khắc phục tranh chấp: Xác định trật tự khắc phục mâu thuẫn trong trường hợp có xảy ra tranh chấp giữa hai bên. Sở hữu thể xác định liệu việc giải quyết mâu thuẫn sẽ duyệt y thương lượng, trọng tài hoặc thông qua tòa án sở hữu thẩm quyền.

Điều khoản chung: Đưa ra những điều khoản chung bao gồm quy định về sửa đổi giao kèo, hiệu lực, pháp luật ứng dụng và mối quan hệ giữa các điều khoản trong hiệp đồng.

Chữ ký và ngày tháng: Đảm bảo rằng hợp đồng được ký bởi đại diện pháp luật của cả 2 bên và ghi rõ tháng ngày ký kết.

Câu hỏi thường gặp:

Quyền và trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ?

Quyền cung cấp dịch vụ: Bên cung cấp dịch vụ có quyền cung cấp dịch vụ được thỏa thuận trong hợp đồng, đảm bảo rằng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn đã được thỏa thuận.
Trách nhiệm chất lượng: Bên cung cấp dịch vụ phải đảm bảo chất lượng dịch vụ tương xứng với cam kết trong hợp đồng và các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng.
Bảo mật thông tin: Bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Hỗ trợ kỹ thuật: Bên cung cấp dịch vụ phải cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Tuân thủ luật pháp: Bên cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định pháp luật, quy định về bảo mật thông tin và các quyền của khách hàng.

Quyền và trách nhiệm của bên sử dụng dịch vụ?

Quyền yêu cầu dịch vụ: Bên sử dụng dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung cấp cung cấp dịch vụ đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã thỏa thuận.
Trách nhiệm thanh toán: Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Sử dụng hợp lý: Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm sử dụng dịch vụ một cách hợp pháp và tuân thủ các quy định và hướng dẫn của bên cung cấp.
Bảo vệ thông tin: Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu được cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Cung cấp thông tin: Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho bên cung cấp để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ diễn ra thuận lợi.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết